FacebookTwitterFeed


Branchecode voor publieksboerderijen

Logo vSKBN smallEen publieks- of kinderboerderij staat of valt met deskundig personeel dat een verantwoorde bedrijfsvoering kan garanderen. Om dat te bevorderen, is door de vSKBN samen met haar leden een branchecode voor publieksboerderijen opgesteld.

Hierin staan een aantal voorwaarden waar leden van de vSKBN aan moeten voldoen om lid te blijven van de vSKBN. U hoeft nog niet gelijk aan alle voorwaarden te voldoen: de ambitie om eraan te werken kan ook aangegeven worden. Door deze ambities in beeld te brengen, heeft u zelf ook zicht op wat u komend jaar wilt bereiken. 

Wat is een branchecode voor publieksboerderijen?

De branchecode is ‘de praktische gids voor een beter bedrijf’. Deze code voor publieksboerderijen bevat branche-specifieke uitgangspunten en adviezen. Het doel van de branchecode is om de boerderijen te faciliteren om hun bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. Ook kunnen ze zich met de branchecode onderscheiden van hobbyisten die zichzelf ‘kinderboerderij’ noemen.

Dit wordt gerealiseerd door een aantal uitgangspunten op te stellen waar publieksboerderijen vinden dat ze aan moeten voldoen om een veilige en verantwoorde omgeving te bieden en de naam kinderboerderij of dierenweide waardig te zijn. In de branchecode geeft de branche aan wat zij belangrijk vinden om uit te dragen en om kwaliteit te kunnen garanderen.

Publieksboerderijen zijn boerderijen met een publieke functie. Hier vallen kinderboerderijen en dierenweides onder, maar ook zorginstellingen, campings of recreatiegebieden waar dieren worden gehouden. Centraal hierbij staat het faciliteren van contact tussen mens en (landbouwhuis)dier.

Voorwaarde om vSKBN lid te zijn

Leden van de vSKBN zullen uiteindelijk allemaal moeten voldoen aan deze branchecode. Hiermee tonen ze aan dat ze hun plaats in de samenleving serieus nemen en zich bewust zijn van hun positie en verantwoordelijkheden. Leden van de vSKBN zijn professionele organisaties, elk op hun eigen unieke manier.

Toetsing en kosten

Bij de branchecode toont de publieksboerderij zelf aan dat ze hier aan voldoet. Er volgt dus geen externe toetsing, zoals bij het keurmerk. De vSKBN kan wel steekproefsgewijs stukken opvragen om na te gaan of het lid daadwerkelijk zijn zaken op orde heeft. Ook kan er steekproefsgewijs door een externe organisatie gecontroleerd worden of de boerderij aan de branchecode voldoet. Voldoen aan de branchecode en eventuele controles zijn kosteloos voor leden vSKBN.

Branchecode of keurmerk?

Een publieksboerderij met een geldig Keurmerk Kinderboerderijen, voldoet altijd aan de branchecode. Andersom hoeft dit niet het geval te zijn. De branchecode kan een aanzet zijn naar het keurmerk. Bij het Keurmerk Kinderboerderijen zijn alle criteria al getoetst en aantoonbaar gemaakt. De branchecode is een laagdrempeliger instrument om kwaliteit van de organisatie aan te tonen. Met de branchecode voldoet de boerderij (misschien) nog niet aan alle criteria, maar wordt wel de ambitie uitgesproken om dat te gaan doen.

Zowel het keurmerk als de branchecode zijn instrumenten waarmee de publieksboerderijen kwaliteit aantonen en aangeven de sector en bijbehorende verantwoordelijkheden serieus te nemen. Via de branchecode wordt dit intern aangegeven, naar de vSKBN en andere publieksboerderijen. Via het Keurmerk is dat ook extern gericht naar bezoekers, subsidieverleners of de gemeente bijvoorbeeld. 

Werkwijze voor leden van de vSKBN

Elk jaar zal de vSKBN aan al haar leden vragen om de checklist branchecode in te vullen. Zo werken we samen aan professionalisering en kwaliteit van de sector publieksboerderijen. Op de branchecode geeft u aan waar u al aan voldoet, wat (niet) van toepassing is en waar u aan wilt voldoen. Aan de meeste voorwaarden zult u als verantwoorde publieksboerderij als vanzelfsprekend al aan voldoen, aan andere zal gewerkt moeten worden. 

Leden ontvangen de branchecode in februari per post. We ontvangen de ingevulde branchecode graag retour voor maandag 30 maart (dit mag digitaal of per post zijn). 

Downloaden en invullen branchecode publieksboerderijen 2015

Hieronder kunt u de branchecode Publieksboerderijen 2015 met toelichting downloaden. U kunt deze invullen en per post naar ons terugsturen. Ook mag u deze ingescand naar ons mailen.

Wilt u de branchecode liever digitaal invullen? Dat kan ook. Ga hiervoor naar: 
www.kinderboerderijen.nl/branchecode-publieksboerderijen-2015

© 2018 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen