FacebookTwitterFeed

ACTUELE VACATURES

Aangeboden

Zoekt u werk in de kinderboerderijensector? U kunt een oproep plaatsen voor kinderboerderijen. Deze oproep zal geplaatst worden op het ledendeel van de website. Kinderboerderijen kunnen direct contact met u opnemen. Als u een oproep wil plaatsen, stuur dan uw CV en motivatie op per e-mail. De oproepen blijven twee maanden op de website staan. Wij plaatsen alleen oproepen van werkzoekenden met een relevante opleiding/ervaring.

Gevraagd

Bent u op zoek naar personeel? Op deze pagina kunt u een oproep doen. U kunt uw vacature e-mailen naar de vSKBN, maar u kunt ook zelf een vacature plaatsen via 'Voeg vacature toe' bovenaan de pagina. 

Kinderboerderij:
Plaats: Utrecht
Reageren voor: 30-04-2018

Omschrijving:

 

Ben jij de inspirerende locatiecoördinator die onze organisatie komt versterken?

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt een
Locatiecoördinator (m/v)
(36 uur per week)

Utrecht Natuurlijk beheert negen locaties. Op onze vijf steedes en vier stadstuinen brengen we jong en oud in contact met natuur. Ontmoeten, recreëren, werken, leren en experimenteren gaan er hand in hand. Steedes zijn natuur- en milieu-educatiecentra met een stadsboerderij en stadstuin en soms een speeltuin en horeca.
Samen met Utrechters werken we aan een groen, leefbaar en duurzaam Utrecht. We hebben een uitgebreid lesprogramma voor leerlingen van de basisscholen in Utrecht. We stimuleren participatie van de wijkbewoners. En we werken samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties om initiatieven, wensen en ideeën mogelijk te maken die bijdragen aan een groen en duurzaam Utrecht.

Als locatiecoördinator geef je leiding aan een gebiedsteam van publieksmedewerkers dieren, educatie medewerker, locatiemedewerkers ‘groen’ en ‘dierverzorging’ en vrijwilligers. Ook werk je o.a. samen met een collega-adviseur om bewoners en organisaties in je gebied te bereiken. Met je vier collega-locatiecoördinatoren en het managementteam (directeur, plv. directeur en hoofd bedrijfsvoering) vorm je het management-overleg en ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van missie, visie, strategie en beleid van Utrecht Natuurlijk en voor het realiseren van de strategische doelen die daaruit voortkomen.
Voor meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten ga je naar onze website www.utrechtnatuurlijk.nl

De functie

  • Je geeft op een inspirerende en ontwikkelingsgerichte manier leiding aan je team. Daarbij werk je volgens de uitgangspunten van ons personeelsbeleid en met de instrumenten die daarbij horen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het programma en beheer van de steede en bijbehorende locaties. Je ziet toe op een goede planning, werkverdeling en bezetting, bewaakt en bevordert een goede balans tussen draagkracht en draaglast bij medewerkers.
  • Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van contacten in het eigen gebied met netwerkpartners en stakeholders.
  • Je draagt zorg voor het opstellen van een gebiedsjaarplan, met concrete en haalbare d
16 April 2018 13:44:21
Kinderboerderij:
Plaats: Utrecht
Reageren voor: 07-05-2018

Omschrijving:

 

 

Ben jij de ondernemende en duurzame educatie medewerker die onze organisatie komt verrijken?

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt 3 Educatie medewerkers (2 x 32 uur en 1 x 24 uur)

 


Utrecht Natuurlijk beheert 9 locaties. Op onze 5 Steedes en 4 Stadstuinen brengen we jong en oud in contact met natuur. Ontmoeten, recreëren, werken, leren en experimenteren gaan er hand in hand met elkaar. Steedes zijn natuur- en milieu-educatiecentra met een stadsboerderij en stadstuin en soms een speeltuin en horeca. Ze worden geleid door een locatiecoördinator samen met een team van dierverzorgers, een educatief medewerker, locatiemedewerkers ‘groen’ en ‘dierverzorging’ en vrijwilligers. Vanuit het hoofdkantoor werkt de directeur, het team bedrijfsvoering en hoofd bedrijfsvoering en het project- en educatieteam.

Samen met de Utrechters werken we aan een groen, leefbaar en duurzaam Utrecht. We hebben een uitgebreid lesprogramma voor leerlingen van de basisscholen in Utrecht. We vinden participatie van de wijkbewoners belangrijk. En we werken samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties om initiatieven, wensen en ideeën mogelijk te maken die bijdragen aan een groen en duurzaam Utrecht.

Voor meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten ga je naar onze website www.utrechtnatuurlijk.nl

 

Het werk

 

  • Je bent mede verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van lessen en educatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen. Je hebt een rol als docent bij de educatieve activiteiten, maar ook een rol als voorlichter en gastheer/gastvrouw voor het bezoekend publiek.
  • Je geeft inhoud en kwaliteit aan de educatie op de boerderij, de tuin en in het team.
  • Je geeft inhoudelijk en uitvoerend ondersteuning aan diverse vormen van natuur- en milieu-educatie (NME) en -communicatie in Utrecht.
  • Je maakt deel uit van een Steede-team en daarnaast van het Team Educatie, dat bestaat uit alle educatiemedewerkers van Utrecht Natuurlijk. Dit team werkt aan de inhoud en uitvoering van het educatieprogramma voor het basisonderwijs stadsbreed.
  • Je onderhoudt contact met de scholen uit de wijk en zorgt voor de planning en coördinatie van afspraken met scholen en inzet van begeleiders bij diverse (les)groepen. Ook adviseer je scholen over een tuin bij schoo
16 April 2018 09:08:36
© 2018 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen