FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Nieuwsbrief EFCF is uit

De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

Jaarlijkse bijeenkomst 
Zoals elk jaar organiseert de Europese federatie voor jeugd- en gezinsboerderijen (www.cityfarms.org) een bijeenkomst. Ditmaal vond deze plaats in Pavia, Italië van 6 tot 10 september 2017. Tijdens zo’n bijeenkomst worden vele projecten bezocht en worden contacten gelegd met andere Europese collega’s. Een verslag met foto's is vastgelegd op hun Facebookpagina

Nieuwsbrief 3-2017
In de nieuwsbrief ook aandacht voor de bijeenkomst en andere projecten: van het 'goatbook' tot een project op een city farm in Kenya. De laatste nieuwsbrief kunt u hier lezen: Newsletter 3-2017


Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld wordt Aeres

Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld heeft per 1 september 2017 een nieuwe naam: Aeres Training Centre Barneveld. Hiermee wordt de verbinding in dierverzorgingsopleidingen binnen Aeres zichtbaar gemaakt. Deze groene kennisinstelling biedt onder de naam Aeres een breed scala aan onderwijs op het gebied van dieren, dierenwelzijn, groen en leefomgeving. Van vmbo, mbo en hogeschool tot praktijk- en volwassenenonderwijs.  

Unieke kennisorganisatie
Aeres Training Centre Barneveld is marktleider in Nederland als het gaat om dierverzorgingsopleidingen voor volwassenen. “Als onderdeel van de Aeres familie willen we onder deze nieuwe naam onze grenzen verleggen, ons aanbod versterken en onze cursisten en studenten nog beter ondersteunen”, aldus Manager Bas Emmerik. Met een breed aanbod van opleidingen en cursussen richt het opleidingsinstituut zich op de professional die wil bijleren en de dierenliefhebber die wil omscholen. Aeres Training Centre Barneveld beschikt over uitgebreide faciliteiten zoals een eigen paraveterinair trainingscentrum, een dierenspeciaalzaak, een kennel, volières, aquaria- en terrariumruimtes en een paardentrainingscentrum. Op de campus van 7,5 hectare zijn maar liefst 2.000 dieren gehuisvest, waaronder; alpaca’s, wallaby’s, slangen, reptielen en stokstaartjes.

De juiste aandacht
Bas Emmerik: “Onze missie is om mensen te laten groeien in hun hobby of in hun beroep. Van leerlingen kenners maken of mensen met een passie opleiden tot professionals. Dit geldt natuurlijk ook voor ons. De afgelopen jaren zijn we gegroeid in ons aanbod, het aantal leerlingen en cursisten, dieren en faciliteiten en natuurlijk collega’s. Nu zetten we een nieuwe stap vooruit, een mijlpaal in ons bestaan. Wij groeien door van Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld naar Aeres Training Centre Barneveld. Van Groenhorst Barneveld naar Aeres MBO Barneveld. En van PTC+ naar Aeres Training Centre International. Een nauwere samenwerking binnen de Aeres familie met toegang tot nog meer kennis voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Van passie tot professional!”

Van Cursuscentrum Dierverzorging tot Aeres Training Centre Barneveld. Kijk voor meer informatie op: www.aerestrainingcentre.nl/barneveld.

Cursusaanbod voor kinderboerderijen

Wetskennis voor de kinderboerderij/zorgboerderij beheerder en bedrijfsleider – maandag 25 september 2017 (1 dag)

Wetten en regels worden voortdurend aangepast. Vanuit Den Haag of jouw lokale overheid. Altijd handig dus om je kennis in een dag op te frissen. Snel en duidelijk alle nieuwe ontwikkelingen op een rijtje. Dus wil je weer helemaal op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving? Antwoord krijgen op de vraag; heb ik nou wel of niet het vakbekwaamheidsbewijs Besluit houders van dieren nodig? Volg dan de cursus Wetskennis kinderboerderijen op maandag 25 september a.s.

Gemeente/politiek en de kinderboerderij voor de beheerder en bedrijfsleider – donderdag 23 november 2017 (1 dag)

Of je wilt of niet, jouw kinderboerderij heeft te maken met de gemeente/politiek. Om te begrijpen hoe je een werkzame band met ze kunt opbouwen, wordt een groot aantal vragen beantwoord. Hoe werkt een gemeente en wat is belangrijk om te weten over de werkwijze van het lokale politieke bestel? Hoe zien politici de lokale kinderboerderij? Kortom: wil je inzicht in het politieke bestel en wil je weten welke 'wegen' je moet bewandelen voor een vruchtbare samenwerking? Volg dan deze 1-daagse cursus.

Verloskunde schaap - start dinsdag 16 januari 2018 (5 avonden)

In 5 avonden leer je hoe het werkt als je wilt helpen bij de verlossing. Wat kun je doen voor de ooi? Hoe help je de pasgeboren lammeren het beste op weg? Wat als de bevruchting niet lukt? Deskundige dierenartsen helpen je met goed raad en praktische tips. Behalve de theorie oefen je ook in de praktijk; op levensechte modellen en we brengen een bezoek aan onze eigen schaapskooi waar je ook 'in het echt' training krijgt.

Meer info: Overzicht cursussen  

Bron: Aeres Training Centre Barneveld 

 


Recordopbrengst crowdfundingsmaand kinderboerderijen

Dit jaar hebben 37 kinderboerderijen tijdens de de crowdfundingsmaand een recordbedrag van €48.389,81 ingezameld. Bijna alle kinderboerderijen hebben hiermee hun spaardoel behaald en kunnen het de komende tijd echt realiseren. Zo worden veel kinderboerderijen weer een stukje aantrekkelijke voor bezoekers. Steeds meer supporters en donateurs steunen de crowdfundingsmaand. Op 1 juli hadden 505 mensen/organisaties een donatie gedaan via Voorjebuurt.nl De campagne ‘vet Recycle het!’ doneerde aan alle deelnemers die ook een inzamelbak voor gebruikt vet hebben staan €10,00. Duurzaamheid leverde dus nog iets extra`s op.

Een overzicht van de deelnemers met spaardoelen is te vinden op kinderboerderijenactief

5e editie in 2018
In 2018 zal de maand juni weer crowdfundingsmaand zijn. Heb je een wens die je met deze actie zou willen realiseren. Doe dan mee! Geef de belangstelling door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je wordt op de hoogte gehouden over opzet en ontwikkelingen. Belangrijk: begin tijdig met ideevorming en voorbereidingen. (aanmelden voor januari 2018)

 


Plaagdieren op kinderboerderijen: een inventariserend onderzoek

 

Plaagdieren op kinderboerderijen: een inventariserend onderzoek
Thom P.C. Geertsema, Sophie M. Versteegen, Sara A. Burt*

Institute for Risk Assessment Sciences, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, Postbus 80.178, 3508 TD  Utrecht

*Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nederland telt ongeveer 500 kinderboerderijen en dierenweides. Omdat de omstandigheden op deze bedrijven aantrekkelijk zijn voor de gehouden dieren, kunnen ook ongewenste dieren worden aangetrokken, z.g. plaagdieren. Deze plaagdieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen en verspreiden op de kinderboerderij. Ook kunnen ze schade aanrichten, zoals knaagwerk en gebouwen ondergraven. In april 2016 werd een telefonische enquête over de aanwezigheid en de bestrijding van plaagdieren uitgevoerd onder kinderboerderijen die lid zijn van de Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN).

De enquête werd uitgevoerd in het kader van een project in de Masteropleiding Diergeneeskunde in het vak Veterinaire Volksgezondheid. Het doel van de enquête was om informatie te verzamelen over welke soorten dieren als plaag worden ervaren en welke maatregelen worden ingezet om plagen te voorkomen of beheersen. Ook werd nagegaan of de kinderboerderijen vonden dat ze voldoende informatie over dit thema tot hun beschikking hadden.

De kinderboerderijen deden anoniem mee aan de enquête. De contactgegevens van de kinderboerderijen zijn verkregen vanuit de database van vSKBN en de gesprekken werden gevoerd in april 2016. Van een aantal kinderboerderijen was geen geldige telefoonnummer (meer) beschikbaar of er werd niet opgenomen. Een aantal boerderijen bedankte voor deelname aan de enquête. In totaal werden 62 kinderboerderijen gecontacteerd en 38 (61%) ervan stemden in om mee te doen aan de enquête. Dit aantal is ongeveer 8% van het totaal aantal kinderboerderijen in Nederland. Degene die namens de kinderboerderij de enquêteur te woord stond, was meestal de beheerder en soms een vrijwilliger. De geënquêteerde boerderijen zijn willekeurig gekozen en verspreid door het land.

Welke plaagdieren worden gemeld op kinderboerderijen?

Van de 38 boerderijen die aan de enquête meededen, vermeldden twee dat ze geen overlast hadden van dierplagen. De andere kinderboerderijen vermeldden van verschillende categorieën plaagdieren overlast te hebben. In Figuur 1 worden deze gegevens gepresenteerd, uitgedrukt als het percentage kinderboerderijen die deze dieren als plaag meldde.


Figuur 1

Vliegen werden in het algemeen niet als een plaag ervaren – de werknemers vonden dat die eenmaal bij een boerderij horen. Kruipende insecten werden maar drie keer genoemd; na doorvragen bleek dat in alle drie gevallen bloedluis werd bedoeld (in feite geen insect maar een van de arachnida, familie van de teek en spin). Overige plaagdieren die werden vermeld zijn: mol (1), marter (1), kauwen (5), roofvogels (1), vogels in het algemeen (3). Alle meldingen van overlast door kauwen waren afkomstig van kinderboerderijen gelegen in woonwijken. Eén kinderboerderij meldde overlast van huiskatten uit de omgeving.

Preventieve maatregelen en bestrijding

Als antwoord op de vraag ‘Welke preventieve maatregelen worden genomen tegen plaagdieren?’ gaf een meerderheid van de respondenten aan dat het dagelijks opruimen van voederresten en het opslaan van de voeders in silo’s of goed afsluitbare containers belangrijk zijn. Dit zijn twee van de punten die in paragraaf 2.10 van het Handboek Keurmerk Kinderboerderijen worden aangegeven in verband met preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen dierplagen. De overige drie preventieve punten die zijn genoemd in het handboek (het opruimen van afval, gebouwen vrij van gaten en kieren, schone stallen) werden niet spontaan vermeld door respondenten.

Opvallend was dat 17 (45%) van de geënquêteerde kinderboerderijen een of meerdere katten aanhielden als een preventieve of bestrijdingsmaatregel tegen knaagdieren, hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de effectiviteit hiervan. Katten vangen meestal de makkelijke (meestal jongste) prooidieren en laten de volwassen knaagdieren, die aan voortplanting doen, meer met rust. Bovendien kunnen de uitwerpselen van katten vliegen aantrekken. Het feit dat katten als weringsmiddel worden gezien, staat lijnrecht tegenover een van de boerderijen die juist rondstruinende lokale huiskatten als een bron van overlast ervaart. Eén kinderboerderij meldde dat ze ter plekke de juiste condities voor het nestelen van boerenzwaluwen creëerden, zodat die vogels als een biologisch strijdmiddel tegen vliegen kunnen fungeren.

Respondenten vermeldden wie verantwoordelijk was voor de uitvoering van de werings- en bestrijdingsactiviteiten op de boerderij. De resultaten worden gepresenteerd in Figuur 2. In sommige plaatsen werden deze werkzaamheden verzorgd door de gemeente, bijv. in Amsterdam door de GGD. Ruim een derde van de boerderijen in deze enquête gaf aan een plaagdierbestrijdingsbedrijf in te schakelen. Op hetzelfde aantal boerderijen werden de werkzaamheden door een eigen medewerker uitgevoerd.


Figuur 2

Informatievoorziening over beheersen van plagen

Een meerderheid van de kinderboerderijen gaf aan geen moeite te hebben om aan voldoende informatie te komen over dierplaagpreventie en -bestrijding. Drie kinderboerderijen zeiden dat ze graag meer informatie wilden hebben om dierplagen effectief te kunnen bestrijden. Vier kinderboerdijen meldden dat ze hun dierenarts beschouwden als potentiële bron van informatie over dierplagen.

Conclusie

Bijna alle kinderboerderijen doen aan wering en bestrijding van plaagdieren. Overlast van knaagdieren (vooral muizen) en vliegen werden het vaakst genoemd. De bestrijding gebeurt in ruim de helft van de gevallen door vakspecialisten en voor ruim een derde door de medewerkers zelf. De informatievoorziening over plaagdieren wordt in het algemeen als toereikend ervaren.

Bibliografie

Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland, 2004.

Handboek keurmerk kinderboerderijen, vSKBN, versie 2015.

www.kinderboerderijen.nl, bezocht op 29 februari 2016.

 


Stem op leukste ANWB-uitje

 

Voor het achtste jaar organiseert het Land van ANWB de verkiezing voor het Leukste uitje van Nederland en het Leukste uitje van de provincie. Dé publieksprijs namens 4 miljoen ANWB leden!
Ook kinderboerderijen kunnen door het publiek gekozen worden als leukste provinciale uitje. 

Stemmen, stemmen, stemmen
Ook dit jaar starten we direct met de stemronde waarbij leden heel gemakkelijk via een (mobiele) site in enkele eenvoudige stappen een stem uit kunnen brengen op zowel het favoriete landelijke uitje als het favoriete provinciale uitje. Deze stemrode loopt van 25 augustus tot en met 31 oktober 2017 via www.anwbleuksteuitje.nl. ANWB leden waarderen de uitjes, als gewoonlijk, op een vijftal criteria: aanbod, faciliteiten, personeel, prijs-kwaliteitverhouding en sfeer.

Communicatie rondom het stemmen 
Wij zetten vanuit de ANWB weer zoveel mogelijk middelen in om onze leden op te roepen om te stemmen. Zo ontvangen alle leden die afgelopen jaar hun stem hebben uitgebracht opnieuw een email om op een uitje te stemmen. En begin september vragen wij in een grote email aan meer dan 1 miljoen ANWB leden hetzelfde.

Meedoen als kinderboerderij?
Maar ook u kunt natuurlijk uw eigen nieuwsbrief, site of Facebookpagina gebruiken om stemmen te werven. Uw eigen achterban is natuurlijk de belangrijkste ambassadeur. 
Op deze pagina kun je materialen downloaden, zoals het nominatie logo, die je kunt gebruiken in jullie communicatie. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kun je ook een eigen URL opvragen, die je kunt gebruiken in jullie communicatie.

 

 


Wecycle: Maak kans op de dierendagbonus

Maak kans op de Wecycle Dierendagbonus van 250 euro
Wecycle organiseer van 26 september t/m 4 oktober 2017 de inzamelwedstrijd voor kleine apparaten, waarbij drie kinderboerderijen een Dierendagbonus van 250 euro kunnen winnen. Ook bezoekers maken kans op een prijs. Kinderboerderijen die inzamelaar zijn voor Wecycle kunnen hieraan deelnemen. Lees meer op deze pagina onder 'Heeft Wecycle winacties?'.

Win 1 van de 3 inlevermeubels voor uw boerderij
Deelnemende kinderboerderijen maken ook kans op een inzamelmeubel  (t.w.v. 500 euro) om nog meer kleine apparaten zal inzamelen. Kinderboerderijen die hier interesse in hebben, sturen aan wecycle vóór 8 september 2017 een e-mail waarom de kinderboerderij zo'n meubel zou moeten krijgen. Uit alle inzendingen kiest Wecycle drie winnaars.

Inzameling goed op stoom
In het eerste halfjaar hebben de 170 Wecycle-kinderboerderijen al veel kleine elektrische apparaten ingeleverd: zo'n 25.000. Het ziet er naar uit dat 2017 weer een record inzameljaar gaat worden.

Wecycle en kinderboerderijen
Elke kinderboerderij in Nederland kan een Wecycle-inzamelpunt worden voor kleine elektrische apparaten. In ruil daarvoor ontvangt de kinderboerderij van Wecycle jaarlijks 250 euro als maatschappelijke sponsoring. Dit bedrag kan de boerderij vrij besteden. Alle info hierover op: Wecycle/kinderboerderijen

 

 


Kinderboerderijen en wilde diersoorten

 

Naast landbouwhuisdieren worden er ook kinderboerderijen ook andere diersoorten gehouden. Vaak zijn dit volierevogels (parkieten en tropen), watervogelsoorten, tropische vissen, reptielen, alpaca's, lama's en wallabies. Er moet rekening mee gehouden worden dat op een kinderboerderij maximaal tien diersoorten gehouden mogen worden, die van nature in het wild voorkomen. Uitzondering hierop zijn alle diersoorten die aangewezen zijn gehouden te mogen worden voor productie. Deze lijst is in dit artikel opgenomen.
 
Recent kwam Kinderparadijs Malkenschoten hierdoor in het nieuws. Zij hebben besloten 37 van de 47 wilde diersoorten elders te huisvesten omdat de dierentuinvergunning die zij hadden aangevraagd is afgewezen. De aanvullende eisen die werden gesteld, waren niet haalbaar binnen de door RVO gestelde termijnen. Het hele bericht is hier te lezen.

Dierentuin en dierentuinvergunning
Een dierentuin is opengesteld voor publiek, maar speelt ook een belangrijke rol bij het in stand houden van diersoorten. Ze nemen deel aan onderzoek, bestaande fokprogramma's en spannen zich in voor bewustwording van het publiek voor soortenbescherming en behoud van biodiversiteit (bron: RVO).

Indien op een locatie (bv. kinderboerderij) meer dan 10 wilde diersoorten gehouden worden, welke meer dan 7 dagen per jaar worden tentoongesteld aan publiek, moet een dierentuinvergunning worden aangevraagd. Om een vergunning te verkrijgen moet de locatie voldoen aan de eisen die het Besluit houders van dieren  (hfst. 4 Houden van dieren voor vertoning) stelt aan de verblijven, de verzorging, de registratie en werkwijze. Zijn er wijzigingen in een dierentuin, dan moet de vergunning worden aangepast. Doel hiervan is het waarborgen van dierenwelzijn, van educatie en van soortenbehoud.

Meer info over de vergunning: RVO - Dierentuin

Wilde diersoorten
Onder wilde diersoorten wordt verstaan: alle van nature in het wild levende diersoorten, met uitzondering van diersoorten die voorkomen in de bijlage bij het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren (landbouwhuisdieren) en honden en katten.

Een overzicht van soorten: Besluit houders van Dieren, bijlage II

Van de klasse Mammalia (Zoogdieren):
Oryctolagus cuniculus - (Konijn)
Rattus norvegicus - (Bruine rat)
Mus musculus - (Tamme muis)
Cavia porcellus - (Cavia)
Mesocricetus auratus - (Goudhamster)
Meriones unguiculatus - (Gerbil)
Mustela vison - (Nerts)
Equus caballus - (Paard)
Equus asinus - (Ezel)
Sus scrofa - (Varken)
Capra hircus - (Geit)
Bos taurus - (Rund)
Bubalus bubalis - (Waterbuffel)
Cervus dama dama - (Damhert)
Cervus elaphus - (Middeneuropees edelhert)
Ovis aries - (Schaap)

Van de klasse Aves (Vogels):
Struthio camelus - (Struisvogel)
Dromaius novaehollandiae - (Emoe)
Rhea americana - (Nandoe)
Anas platyrhynchos - (Peking eend)
Anser cygnoides - (Knobbelgans)
Anser anser - (Grauwe gans)
Gallus gallus - (Kip)
Perdix perdix - (Patrijs)
Meleagris gallopavo - (Kalkoen)
Phasianus colchicus - (Fazant)
Numida meleagris - (Helmparelhoen)
Columbia livia - (Vleesduif)

Van de superklasse Pisces (Vissen):
Osmerus eperlanus - (Spiering)
Salmo trutta fario - (Beekforel)
Salmo trutta trutta - (Zeeforel)
Oncorhynchus mykiss - (Regenboogforel)
Salmo salar - (Zalm)
Anguilla anguilla - (Aal)
Clarias gariepinus - (Afrikaanse meerval)
Silurus glanis - (Meerval)
Perca fluviatilis - (Baars)
Stizostedion lucioperca - (Snoekbaars)
Scophthalmus maximus - (Tarbot)
Dicentrarchus labrax - (Zeebaars)
Pagellus bogaraveo - (Zeebrasem)
Esox lucius - (Snoek)
Sparus aurata - (Goudbrasem)
Oreochromis niloticus - (Nijltilapia)
Oreochromis mossambicus - (Mozambique Tilapia)
Hoplosternum litterale - (Kwi kwi)
Acipenser spp. - (Steur)
Solea spp. - (Tong)
Huso Huso - (Beluga steur)

Van de klasse der Crustacea (Kreeften):
litopenaeus vannamei - (Garnaal)
Homarus gammarus - (Europese zeekreeft)
Homarus americanus - (Amerikaanse zeekreeft)
Astracus leptodactylus - (Turkse zoetwaterkreeft)
Orconectus limosus - (Amerikaanse rivierkreeft)
Procambarus clarkii - (Louisiana- of Rode rivierkreeft)
Palinurus spec. - (Langoest)
Eriocheir sinensis - (Chinese wolhandkrab)
Cancer pagurus - (Noordzeekrab)
Cladocera - (Watervlo)
Copepoda - (Roeipootkreeftje)
Balanus spec. - (Zeepok)
Artemia salina - (Pekelkreeftje)
Artemia franciscana - (Zoutkreeftje)
Artemia gracilis - (Amerikaans Zoutkreeftje)
Daphnia pulex - (Watervlo)
Moina macropoda - (Japanse watervlo)

Van de klasse Bivalva (Tweekleppigen):
Mytilus edulis - (Gewone mossel)
Ostrea edulis - (Gewone oester)
Crassostrea gigas - (Japanse oester)
Crassostrea angulata - (Portugese oester)
Crassostrea virginica - (Amerikaanse oester)
Cerastoderma edule - (Kokkel)
Pecten maximus - (St. Jacobschelp)
Veneridae - (Palourdes, Venusschelp, Praireschelp, Clamschelp en Vernis)
Glycimeris glycimeris - (Amandes)
Donax trunculus - (Zaagje)
Donax vittatus - (Zaagje)
Spisula subtrunculata - (Strandschelp)

Van de klasse Gastropoda (Slakken):
Helix pomatia - (Wijngaardslak)
Littorina littorea - (Gewone alikruik)
Helix aspersa - (Segrijnslak)
Achatina fulica - (Achaatslak)

Van de klasse Insecta (Insecten):
Blaberus craniifer - (Doodskopkakkerlak)
Blaptica dubia - (Argentijnse boskakkerlak)
Periplaneta americana - (Amerikaanse kakkerlak)
Acheta domesticus - (Huiskrekel)
Gryllus bimaculatus - (Tweevlek krekel)
Locusta migratoria - (Treksprinkhaan)
Schistocerca gregaria - (Woestijn sprinkhaan)
Caruasius morosus - (Indische wandelende tak)
Baculum extradentatum - (Annam-wandelende tak)
Pachnoda butana - (Gouden tor)
Pachnoda aemole - (Gouden tor)
Pachnoda marginata - (Gouden tor)
Alphitobius diaperinus - (Buffalokever)
Zophobas morio - (Reuzenmeeltor)
Sitophilus ganarius - (Graanklander)
Sitophilus oryzae - (Rijstklander)
Drosophila hydei - (Fruitvlieg)
Drosophila melanogaster - (Fruitvlieg)
Musca dom. var. - (Krulvleugelvlieg)
Galleria mellonella - (Grote wasmot)
Achroea grisella - (Kleine wasmot)
Sitotroga cerealella - (Graanmot)
Plodia interpunctella - (Zadenmot, Indische meelmot)
Pyralis farinalis - (Meelmot)
Calliphoridae - (Vleesvlieg)
Apis mellifica - (Honingbij)
Tenebrio molitor - (Meeltor)
Chironomidae - (Vedermug)
Vespidiae - (Wesp)

Van de lagere diersoorten:
Lumbricus rubellus - (Rode worm)
Lumbricus terrestris - (Dauwpier, Regenworm)
Eisenia foetida - (Mestpier)
Arenicola marina - (Zeepier)
Dendrobeana veneta - (Canadese bosworm)
Polychaetae - (Borstelworm)
Brachionus spec. - (Raderdier)
Arenicolides ecaudata

Categorieën

– alle kruisingen tussen de in deze bijlage genoemde soorten
– de kruising tussen de Bos indicus en de Bos taurus
– de kruising tussen de Heterobranchus longifilis en de Clarias gariepinus

 

 


Invoering ‘nieuwe’ huisdierenlijst vertraagd

De nieuwe huisdierenlijst (positieflijst) wordt met een half jaar uitgesteld. Aanleiding is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die betrekking heeft op de totstandkoming van de lijst. In de komende maanden wordt daarom een nieuwe beoordeling gemaakt welke huisdieren in Nederland gehouden kunnen worden. Het streven is om in het najaar met een nieuwe lijst te komen die begin volgend jaar kan worden vastgesteld. Dit heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vandaag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu de lijst later ingevoerd wordt, blijft voorlopig de huisdierenlijst uit 2015 van kracht. Hierop staan ongeveer 100 zoogdieren die geschikt zijn om als huisdier gehouden te worden.

In maart 2017 heeft het CBb een uitspraak gedaan over de manier waarop de huisdierenlijst tot stand is gekomen. Destijds is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij stakeholders in een vroeg stadium werden betrokken bij de wetenschappelijke beoordeling van diersoorten. Op die manier kon gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de stakeholders. Ook was het bedoeld om meer draagvlak te krijgen. Deze aanpak was vooraf juridisch getoetst. Het CBb heeft echter geoordeeld dat de stakeholders (Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Dibevo, Stichting AAP en Dierenbescherming) niet onafhankelijk zijn en daarom niet betrokken mochten zijn bij de wetenschappelijke beoordeling. De staatssecretaris vindt het spijtig dat de CBb nu een streep heeft gehaald door deze aanpak.

De staatssecretaris heeft de uitspraak bestudeerd en bekeken of het mogelijk was om de voorgenomen huisdierenlijst van 2017 alsnog in werking te laten treden. Helaas bleek dit niet mogelijk. Omdat een nieuwe beoordeling van diersoorten noodzakelijk is, zal de invoering van de positieflijst ongeveer een half jaar vertraging oplopen. De nieuwe wetenschappelijke beoordeling zal in de komende maanden plaatsvinden zonder betrokkenheid van de stakeholders. Een groep (internationale) experts wordt geraadpleegd voor de beoordelingscriteria. De betrokken partijen zullen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld worden om te reageren.

 

Bron: Rijksoverheid


Nieuwsbrief EFCF 2-2017

Nieuwsbrief EFCF
De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

Lees hier de laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief EFCF 2-2017


Crowdfundingsactie kinderboerderijen succesvol

Succesvolle Crowdfundingsactie kinderboerderijen
De Kinderboerderijen Actief Toer is een initiatief van de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen. Dit jaar doen een record aantal kinderboerderijen mee aan de Kinderboerderijen Actief Toer: 36! Juni is de actiemaand waarin bezoekers, omwonenden, bedrijven, etc. worden opgeroepen acties te organiseren en/of geld te doneren voor het doel van de kinderboerderij. De doelen waarvoor gespaard worden lopen uiteen van natuurspeeltuinen, cavia of konijnenverblijven, nieuwe traptrekkers tot een geitenklimtoren.

Op 25 juni schrijft kinderboerderijenActief op haar Facebookpagina over het verloop van de actie: 'Na 3 weken crowdfunden begint duidelijker af te tekenen wie de laatste anderhalve week nog goed zijn best moet doen om het doelbedrag te halen en wie de bestelling al (bijna) kan gaan plaatsen. Er is €26.803,17 binnen, dit is 58,1% van het totale doelbedrag.

Vet recycle het heeft iedere deelnemende kinderboerderij met een vetinzamelbak €10 gedoneerd. Totaal 26 kinderboerderijen met een inzamelbak maakt een mooie donatie van €260. Het aantal donateurs is de laatste week goed gestegen, van 189 vorige week naar 358 nu.
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden staat nog steeds bovenaan met het hoogste totaalbedrag (€3568,83 = 89%).

Afgelopen week is ook Stichting Kinderboerderij Voorschoten aangesloten als deelnemer. Onlangs is bij een inbraak een groot geldbedrag gestolen, dankzij een initiatief crowdfunden zij deze maand mee en komen door 87 donaties al op een bedrag van €1460.

Op driekwart van de actieperiode hebben 22 kinderboerderijen de grens van 50% spaardoel inmiddels overschreden, daarvan hebben 12 boerderijen ook de 75% grens achter zich gelaten. Na de 3e week hebben al 6 kinderboerderijen de grens van 100% bereikt.'


Een compleet overzicht per spaardoel is te vinden bij: https://www.voorjebuurt.nl/special/kinderboerderijen/

 


Vragenlijst welzijn konijnen

Dit bericht heeft de vSKBN ontvangen van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht:

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan deze online enquête over uw konijnen, hun leefomstandigheden en gedrag. Deze enquête maakt deel uit van een grootschalig, landelijk onderzoek naar de huidige welzijns- en gezondheidsstatus van gezelschapskonijnen in Nederland. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dennis Vink, gedragsbioloog aangesloten bij de faculteit Diergeneeskunde, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Universiteit Utrecht. Hij voert het onderzoek uit onder begeleiding van Dr. Yvonne R.A. van Zeeland (dierenarts-specialist, afdeling Vogels & Bijzondere Dieren, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren) en Dr. Claudia M. Vinke (gedragsbioloog, Departement Dier in Wetenschap & Maatschappij).

Wilt u meedoen?
De enquête bestaat uit een online vragenlijst die circa 20 minuten van uw tijd in beslag zal nemen. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en op een later tijdstip weer verder te gaan.

Indien gewenst is het ook mogelijk om de enquête anoniem in te vullen. Persoonlijke gegevens zullen ten alle tijden vertrouwelijk behandeld worden. De individuele informatie zal uitsluitend als samengestelde dataset geanalyseerd en als dusdanig gepresenteerd worden, zodat gegevens op geen enkele manier naar een individu herleidbaar zijn. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan dit onderzoek en worden niet aan derden verstrekt.

Via onderstaande links kunt u zelf de enquête kiezen die op u van toepassing is. Denkt u dat deze enquête ook interessant is voor anderen? Dan nodigen wij u uit om onderstaande links ook met hen te delen.

Wij willen u vragen om de enquête vóór eind augustus in te vullen.


Maatregelen vogelgriep opgeheven

Kort na de versoepeling van de maatregelen vogelgriep op 13 april, maakte het ministerie vandaag bekend dat nagenoeg alle maatregelen worden opgeheven. Dit betekent dat pluimvee, watervogels en loopvogels niet meer afgeschermd hoeven te worden, maar weer los mogen lopen. De bezoekersregeling was vorige week al opgeheven.

Voor kinderboerderijen gelden er geen maatregelen meer met betrekking tot de vogelgriep. Goed nieuws dus voor kinderboerderijen, waarvoor deze maatregelen ook vijf maanden hebben geduurd. Sommige kinderboerderijen waren tijdens deze periode ook (tijdelijk) gesloten voor publiek. 

Bericht ministerie: 
Risico vogelgriep afgenomen: landelijke maatregelen ingetrokken

OPROEP: Inventarisatie knelpunten en oplossingen
We hebben al van een aantal kinderboerderijen reacties mogen ontvangen, maar graag ontvangen  we nog veel meer informatie over de ervaringen van kinderboerderijen met de uitvoering van deze maatregelen. 

De langdurige maatregelen rondom de ophokplicht, maar ook de bezoekersregeling, zorgen ervoor dat er problemen zijn ontstaan op kinderboerderijen. Sommige kinderboerderijen zijn een periode gesloten geweest en een aantal zelfs een groot deel van de periode. Maar ook het niet kunnen tonen van de kippen en watervogels zorgt ervoor dat kinderboerderijen een deel van hun doelstellingen niet goed kunnen uitvoeren. 

Het is niet bekend hoe dit verder in de toekomst gaat lopen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat nieuwe vogelgriepuitbraken (in het najaar) zullen zorgen voor soortgelijke maatregelen. Aan een vaccinatie wordt wel gewerkt, maar dit kan nog jaren duren en of dit kan worden ingezet is ook afhankelijk van het type vogelgriepvirus. 

Dit betekent dat we ook binnen de branche kinderboerderijen moeten kijken naar welke maatregelen passend zijn bij de risico's. Uiteraard zijn we hierover in gesprek met het ministerie, maar we vragen ook de kinderboerderijen om ervaringen, problemen en oplossingen te delen.

Binnenkort willen we een korte digitale enquete rondsturen, waarin u uw ervaringen kunt delen. Toegezegd is dat we deze mogen meenemen in de evaluatie die plaatsvindt over de maatregelen met het ministerie. Foto's en filmpjes waarin u de situatie bij u op de kinderboerderij laat zien, zijn welkom. 

Reacties en foto's mogen gestuurd worden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nieuwsbrief EFCF en conferentie

De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

Zoals elk jaar organiseert de Europese federatie voor jeugd- en gezinsboerderijen (www.cityfarms.org) ook dit jaar een bijeenkomst, ditmaal in Pavia, Italië en dit van 6 tot 10 september 2017.

Tijdens zo’n bijeenkomst worden vele projecten bezocht en worden contacten gelegd met andere Europese collega’s.

Alle info op:
EFCF Conference 2017

De laatste nieuwsbrief kunt u hier lezen: Newsletter 1-2017


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VSKBN

Op donderdag 18 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van de vSKBN plaats in Hotel Vianen. Deze ledenvergadering is van groot belang voor de verdere voortgang en toekomst van de vSKBN. Het huidige a.i. bestuur is aftredend en we roepen leden op zich verkiesbaar te stellen voor het nieuwe bestuur. Wij hopen dat u in grote getalen aanwezig bent om zo de vSKBN voor en vooral door de leden te laten functioneren.

U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur. Inloop met koffie, thee en broodjes.
De vergadering start om 13.00 uur.

HOTEL VIANEN
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

Aanmelden voor ALV
Wilt u deelnemen aan de ALV, dan kunt u zich tot 11 mei aanmelden. Wij ontvangen graag uw mail met daarin de volgende gegevens:
- Naam en plaats kinderboerderij
- Naam/ Namen deelnemer(s)

U kunt zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe gaat het met de vSKBN?
Het zal u niet zijn ontgaan dat het erg stil is vanuit de vSKBN. Het a.i. bestuur heeft zich achter de schermen ingezet om oude zaken af te wikkelen, zoals het opheffen van de stichting en financiele zaken. Daarnaast is een commissie toekomstvisie actief geweest en zullen zij met voorstellen hiervoor komen tijdens de ledenvergadering.

Een aantal werkzaamheden die de afgelopen maanden op een lager pitje hebben gestaan zijn recent weer opgepakt, zoals het bijwerken van de website, contacten met het ministerie en de communicatie.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Het huidige a.i. bestuur is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De vSKBN is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wilt u zich inzetten voor de continuïteit van de vSKBN de komende jaren, vindt u het belangrijk dat haar activiteiten naar de toekomst toe gewaarborgd blijven en wilt u zich inzetten voor een erkend keurmerk, meldt u zich dan aan voor het toekomstige bestuur.

Bent u meer de persoon voor het delegeren en heeft u geen last van podiumvrees, dan is de functie van voorzitter misschien iets voor u! U kunt uw kandidaatstelling en een korte motivatie hiervoor schriftelijk (via mail) aan ons doorgeven.

Voor het doorgeven of vragen hierover, stuur voor 11 mei een mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Maatregelen vogelgriep aangepast: bezoekersregeling vervalt, maar afschermplicht nog van kracht

Het ministerie heeft op 13 april 2017 de maatregelen voor vogelgriep versoepeld. De deskundigen geven echter aan dat het gevaar voor besmetting met vogelgriep nog niet geheel geweken is. Een belangrijke reden om de regels te versoepelen is dat de deskundigen aangeven dat het risico van bv. (bezoekers van) kinderboerderijen om een besmetting op een pluimveebedrijf te veroorzaken heel klein zijn Dit betekent niet dat er geen risico’s meer zijn dat vogels, ook op kinderboerderijen besmet raken.

De afschermplicht die sinds november 2016 van kracht is, wordt nog niet opgeheven. In tegenstelling tot voorgaande uitbraken blijft het virus aanwezig onder de wilde vogels, waardoor de maatregelen met name gericht zijn op het voorkomen van contacten tussen gehouden pluimvee en watervogels en wilde vogels. De maatregelen om verspreiding tussen bedrijven te voorkomen (bezoekersregeling) zijn aangepast. 


Bezoekersregeling vervallen voor kinderboerderijen
Kinderboerderijen mochten bezoekers niet in contact laten komen met pluimvee en watervogels om mogelijke verspreiding van het virus naar pluimveebedrijven via bezoekers te voorkomen. De deskundigen menen dat op dit moment de kans op verspreiding naar pluimveebedrijven klein is, waardoor de bezoekersregeling is versoepeld.

Dit betekent voor kinderboerderijen:

 • Het bezoekverbod en de bezoekersregeling worden beperkt tot commercieel gehouden gevogelte. Deze verplichtingen gelden dus niet langer voor andere houders, zoals hobbyhouders, kinderboerderijen en dierentuinen.
 • Bezoekers mogen bij de verblijven komen van het pluimvee en de watervogels. Het is mogelijk alle dieren te laten zien en er zijn geen regels vastgelegd over de afstand. 
 • Kinderboerderijen die kuikens tonen, mogen deze plaatsen in hun verblijf in bezoekersruimtes.
 • Er gelden geen specifieke verplichte hygienemaatregelen meer voor de verzorging van de dieren. Extra aandacht hiervoor blijft wel geboden. 

Uitvoering afschermplicht

Voor kinderboerderijen en dierentuinen die risicovogels hebben, zoals pluimvee, loopvogels en watervogels geldt de afschermplicht. De afschermplicht is erop gericht contact tussen gehouden vogels en wilde vogels en vogelpoep zoveel mogelijk te voorkomen. De uitvoering hiervan is onder de volgende voorwaarden mogelijk:

 • Kippen mogen gehouden worden in eigen ren of volière. Deze hoeft niet van bovenaf of aan de zijdes volledig afgedekt te zijn, zolang voldaan kan worden aan het zoveel mogelijk voorkomen van contact met wilde vogels.
 • Watervogels mogen geplaatst worden op vijver of sloot, mits deze is afgezet met hekken of netten. De oppervlakte hiervan mag niet te groot zijn. 
 • Contact met wilde vogels dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door in het binnenverblijf of onder een afdak te voeren.
 • Het los laten lopen van kippen en watervogels is nog niet toegestaan. 

Voor welke vogels geldt deze regeling:
Pluimvee, watervogels en loopvogels worden gezien als de zgn. risicovogels.

 • Pluimvee: waaronder kippen, fazanten, kalkoenen, parelhoenders, pauwen
 • Watervogels: waaronder eenden, ganzen, zwanen
 • Loopvogels: waaronder struisvogels, emoes, nandoes
 • Voor alle overige vogelsoorten gelden geen maatregelen. 

Dierenwelzijn en maatregelen
Verschillende kinderboerderijen hebben aangegeven problemen te ondervinden met dierenwelzijn door de ophokregeling. De maandenlange duur van de maatregelen in combinatie met het voorjaar (toename onderlinge agressie en broeddrang) zorgen ervoor dat er problemen ontstaan met dierenwelzijn en diergezondheid.

Contact met NVWA bij problemen of onduidelijkheden
Mochten er onder de aangepaste maatregelen nog steeds problemen bestaan, dan geeft het ministerie aan hierover contact op te nemen met de NVWA om te komen tot een passende wijze om te voldoen aan de maatregelen. Het ministerie benadrukt hierin ook dat het nemen van passende maatregelen maatwerk kan zijn. 

Contactgegevens NVWA

Inventarisatie knelpunten en oplossingen
De langdurige maatregelen rondom de ophokplicht, maar ook de bezoekersregeling, zorgen ervoor dat er problemen zijn ontstaan op kinderboerderijen. Sommige kinderboerderijen zijn een periode gesloten geweest en een aantal zelfs een groot deel van de periode. Maar ook het niet kunnen tonen van de kippen en watervogels zorgt ervoor dat kinderboerderijen een deel van hun doelstellingen niet goed kunnen uitvoeren. 

Het is niet bekend hoe dit verder in de toekomst gaat lopen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat nieuwe vogelgriepuitbraken (in het najaar) zullen zorgen voor soortgelijke maatregelen. Aan een vaccinatie wordt wel gewerkt, maar dit kan nog jaren duren en of dit kan worden ingezet is ook afhankelijk van het type vogelgriepvirus. 

Dit betekent dat we ook binnen de branche kinderboerderijen moeten kijken naar welke maatregelen passend zijn bij de risico's. Uiteraard zijn we hierover in gesprek met het ministerie, maar we vragen ook de kinderboerderijen om ervaringen, problemen en oplossingen te delen.

Binnenkort willen we een korte digitale enquete rondsturen, waarin u uw ervaringen kunt delen. Toegezegd is dat we deze mogen meenemen in de evaluatie die plaatsvindt over de maatregelen met het ministerie. Foto's en filmpjes waarin u de situatie bij u op de kinderboerderij laat zien, zijn welkom.

Wilt u uw ervaringen alvast delen, dan kunt u een mail sturen aan: Secretariaat vSKBN


Actuele maatregelen ministerie EZ:

Versoepeling maatregelen vogelgriep (ministerie van EZ)
Vraag en antwoord over de vogelgriep voor dierentuinen en kinderboerderijen


Resultaten onderzoek hygiëne op kinderboerderijen positief

Lisa Balk heeft als student Diergeneeskunde in 2016 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hygiëneprotocollen ter preventie van zoönotische infecties (besmettingen van dier op mens) bij bezoekers en medewerkers van kinderboerderijen.

Zoals eerder gezegd kan een bezoek aan de kinderboerderij – hoe leuk en leerzaam dit ook is – een bepaald risico met zich meebrengen. Zij heeft in kaart gebracht in hoeverre de hygiëne-protocollen van de NVWA worden toegepast en of zij voldoende zijn om te zorgen dat de bezoekers en de medewerkers geen risico lopen op een zoönose. Dit onderzoek is vergeleken met het onderzoek dat in 2001 heeft plaatsgevonden door een andere student. Onderstaand zijn de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek te zien: 

Deelname
De enquête 54 van de 200 uitgenodigde kinderboerderijen hebben de enquête ingevuld. De enquête bevatte vragen over o.a. hygiëne-protocollen, vaccinaties, scholing van het personeel etc. Uit de enquête kan worden geconcludeerd dat er een verschil is tussen de situatie nu en de situatie in 2001: de situatie is absoluut verbeterd. Dit houdt in dat de hygiëne is verbeterd en dat er diverse goede maatregelen zijn getroffen om het risico op een zoönose te verlagen. Er wordt o.a. meer gevaccineerd, het voer van de dieren wordt goed opgeslagen en bezoekers hebben de mogelijkheid om hun handen goed te wassen.

De hygiëne-plaatjes
Er zijn afdrukmonsters genomen van oppervlaktes op kinderboerderijen die schoon behoren te zijn zoals de eettafel, de koffiemachine, het aanrecht, bureaus, kinderspeelgoed etc. De afdrukmonsters (hygiëneplaatjes) zijn getest op de hoeveelheid bacteriën en op Enterobacteriaceae (bacteriën uit ontlasting van dieren). De hoeveelheid bacteriën was in de meeste gevallen binnen de toegelaten waarden.

Helaas werden er wel te veel Enterobacteriaceae gevonden, waardoor de hygiëne van sommige oppervlaktes toch onvoldoende was. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de dieren toegang hebben tot het eetgedeelte, doordat er schoon wordt gemaakt met een doekje wat al eerder gebruikt is, of doordat bezoekers hun handen niet goed wassen voor het eten. Het is niet gek dat deze bacteriën gevonden worden op een plek waar veel dieren aanwezig zijn, maar er kunnen wel nog extra maatregelen getroffen worden om de infectiedruk te verlagen. De resultaten staan in de tabellen hieronder weergegeven.
Test handen wassen
Deze test liet zien hoeveel bacteriën er aanwezig waren op de handen van de vrijwilligers voor en na het wassen. Bij twee op de drie vrijwilligers waren na het handen wassen nog te veel bacteriën aanwezig. Dit kan komen doordat de handen te snel gewassen werden of werden afgedroogd met al gebruikte handdoeken. Het is beter om de handen te wassen met lauwwarm water en zeep, gedurende geruime tijd. De handen kunnen het beste gedroogd worden met papieren wegwerphanddoeken. Hoewel een deel van de deelnemers hun handen perfect heeft gewassen, is er op dit gebied ruimte voor verbetering. Met name bij de bereiding of het eten van voedsel is het belangrijk dat er zo min mogelijk ziektekiemen in het spel zijn.

Conclusie
Het onderzoek heeft laten zien dat de hygiëne op kinderboerderijen zeker is verbeterd de afgelopen vijftien jaar. De kans dat een bezoeker of medewerker een zoönose oploopt is kleiner geworden door de getroffen maatregelen en de hygiëne-protocollen. De werknemers die ik gesproken heb tijdens het bezoek aan de kinderboerderij zijn zich ook bewust van het bestaan van zoönosen en doen er alles aan om de bezoekers goed voor te lichten over dit risico.

Namens Lisa Balk: 
Ik wil alle deelnemende kinderboerderijen hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête en voor de gastvrijheid op diverse kinderboerderijen! Ik heb genoten van de mooie kinderboerderijen die ik heb bezocht.

Lisa Balk, IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) & dr. Boyd Berends


Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD

Informatie en updates kunt u vinden op de site van het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht link naar website


Forse uitbreiding BoereGoed Kinderboerderij - afhaalpunten

Vanaf september is er een forse uitbreiding van het aantal Kinderboerderijen die afhaalpunten voor BoereGoed buurtboxen worden. Het aantal kinderboerderij-afhaalpunten verdubbelt van 6 naar 13 locaties. Alle punten zijn in de regio Haaglanden, Rotterdam, Westland en Zoetermeer, dus het wordt voor de mensen in deze regio’s makkelijk om groenten en fruit uit de buurt dichtbij te halen.

Buurtbox
De BoereGoed Buurtbox is een wekelijkse box boordevol duurzame, verse producten. De inhoud verschilt wekelijks en wordt met veel zorg samengesteld!  In de box zitten minstens 3 groentemaaltijden, veel rauwkost, fruit en … een wekelijks superfood! Het meeste wordt geteeld in de eigen Boeregoed Kassen of bij aan Boeregoed gelieerde regio telers. De BoereGoed Buurtbox is verkrijgbaar in verschillende vormen. Men kan een flexibel abonnement nemen of bestellen wanneer men daar zelf zin in heeft.

De BoereGoed buurtboxen kunnen door consumenten besteld worden via www.boeregoed.nl Bij de bestelling kan een afhaalpunt naar keuze aangegeven worden.   De kinderboerderijen worden voor deze dienst gesponsord door Boeregoed, dus consumenten helpen hiermee de kinderboerderijen.

Goede combi

Deze combinatie van verantwoord voedsel, buurt afhaalpunt dichtbij en extra inkomsten past goed bij de moderne ondernemende kinderboerderij. De combinatie van de kinderboerderij als afhaalpunt voor Boeregoed Buurtboxen is tot stand gekomen via de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen. Woordvoerder Pim van Adrichem is in z’n nopjes met de plezierige samenwerking. ‘’Het mes snijdt aan twee kanten. De kinderboerderijen krijgen hierdoor geregeld bezoek en worden ondernemender en Boeregoed is blij met een heel dicht netwerk van afhaalpunten, zodat de Buurtboxen voor een ieder in de regio makkelijk af te halen is’’ aldus van Adrichem.

Boeregoed
BoereGoed is een initiatief rondom BoereGoed kassen, waarbij beoogd wordt mensen uit verschillende lagen van de lokale bevolking met elkaar in contact te brengen met als doel tijdsbesteding tot en met re-integratie in het arbeidsproces.  Boeregoed is een veelzijdig initiatief waarin meerdere doelstellingen samenkomen. Het project heeft een belangrijke sociale functie voor vrijwilligers en wil tevens gezonde voeding, verantwoorde teelt, duurzame ontwikkeling en innovatie onder de aandacht brengen. Dit levert mooie resultaten op en de inwoners van de regio kunnen daar nu - letterlijk - de vruchten van plukken.

____________________________________________

Overzicht bestaande en nieuwe afhaallocaties op kinderboerderijen

Plaats Naam Kinderboerderij Bijzonderheden afhaalpunt
Den Haag

Kakelhof

`t Waaygat

Sinds 1e kwartaal 2015

Start september

`s Gravenzande Kreekboerderij Sinds 2e kwartaal 2015
Monster Willemshoeve Start september
Rijswijk Het Akkertje Start september
Rotterdam

Blijde Wei

Bokkesprong
De Kraal
De Kooi

Sinds 2e kwartaal 2015
Start september

Sinds 2e kwartaal 2015
Sinds 2e kwartaal 2015

Zoetermeer

Balijhoeve

Buitenbeest
Weidemolen

Sinds 1e kwartaal 2015

Start september

Start september

Wassenaar KB Wassenaar Sinds 2e kwartaal 2015

Terugblik kinderboerderijenweekend 2015

In het weekend van 30 en 31 mei werd voor de 23e keer het Nationale Kinderboerderijenweekend georganiseerd. Een weekend waarin er op meer dan 85 kinderboerderijen en dierenweides leuke activiteiten plaatsvonden. Benieuwd wat er allemaal georganiseerd werd? Op de website van het kinderboerderijenweekend vind je een impressie van diverse activiteiten in het land.

Klik hier om direct naar een verslag van de activiteiten te gaan

Terugblik kinderboerderijenweekend 2015


Meer dan 100 buurtboxen opgehaald bij kinderboerderijen

De Buurtboxen en de 'Vers voor de Persboxen' van het initiatief Boeregoed zijn al enige nu ook af te halen via een aantal kinderboerderijen. Afgelopen week heeft de 100e box zijn weg gevonden naar buurtbewoners rond de kinderboerderijen in de gemeenten van en rond Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer.

Voor iedere bij de kinderboerderij afgehaalde Boeregoed Box schenkt Boeregoed € 1,-- aan de kinderboerderij! Deze combinatie van verantwoord voedsel, buurt afhaalpunt dichtbij en extra inkomsten past goed in thema van het Kinderboerderijenweekend dat op 30 en 31 mei zal plaatsvinden. Het thema voor dit weekend is 'Haal meer uit de buurt'. 

De kinderboerderijen die als afhaalpunt ingezet worden, zijn:

 • Den Haag - Stadsboerderij Kakelhof
 • Rotterdam – Kinderboerderijen De Blijde Wei, De Kooi, De Kraal
 • Wassenaar - Zorg en Kinderboerderij Wassenaar
 • Zoetermeer - Stadsboerderij Balijhoeve

Komende periode zal het aantal kinderboerderijen welke in de buurt dienst doet als afhaalpunt uitgebreid worden. Kinderboerderijen als afhaalpunt is een initiatief via Stichting Ondernemende Kinderboerderijen.

Over Boeregoed
BoereGoed is een initiatief rondom BoereGoed kassen, waarbij beoogd wordt mensen uit verschillende lagen van de lokale bevolking met elkaar in contact te brengen met als doel tijdsbesteding tot en met re-integratie in het arbeidsproces.  Boeregoed is een veelzijdig initiatief waarin meerdere doelstellingen samenkomen. Het project heeft een belangrijke sociale functie voor vrijwilligers en wil tevens gezonde voeding. Meer informatie via www.boeregoed.nl


Ida Zilverschoonprijs 2015: op zoek naar de diervriendelijkste kinderboerderij

SIZDierenwelzijn is een 'hot item' op de kinderboerderijen en dierenweides. Veel locaties zijn hier actief mee bezig: ze bouwen een waar paradijs voor hun kippen, trainen de varkens of geven op aantrekkelijke wijze voorlichting aan het publiek. Kortom: er zijn allerlei manieren om het goede voorbeeld te geven.

Is jullie kinderboerderij of dierenweide op een bijzondere manier bezig met dierenwelzijn? Hebben jullie een geweldig voorbeeldproject voor bezoekers én voor andere kinderboerderij? Stuur dan je project in voor de Ida Zilverschoon Prijs voor kinderboerderijen en maak kans op €2.500,- !

Ida Zilverschoonprijs 2015: op zoek naar de diervriendelijkste kinderboerderijStichting Ida Zilverschoon stelt deze geldprijs beschikbaar voor het meest opvallende of onderscheidende dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij of dierenweide. De prijs wordt in november op feestelijke wijze uitgereikt bij de winnende locatie. Dit wordt gedaan door Henk Lommers, bestuurslid van de stichting Ida Zilverschoon en TV-dierenarts. Het gaat om bestaande projecten, acties of activiteiten die zich succesvol hebben bewezen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan:

-  Speciale huisvesting/verrijking voor de dieren
-  Bijzondere voorlichting aan het publiek
-  Trainen van dieren
-  Betrekken van de wijk bij dierenwelzijn

Meedoen?

Nomineer dan jouw kinderboerderij voor deze prijs en stuur jullie project in! Nomineren kan via de website van de vSKBN. Na de sluitingstermijn zal een jury, bestaande uit afgevaardigden van kinderboerderijen, in oktober uit de inzendingen drie projecten nomineren. Door het bestuur van Stichting Ida Zilverschoon wordt in november uit die drie inzendingen de winnaar gekozen en de prijs uitgereikt.

Alle informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier is hier te vinden.

Over Stichting Ida Zilverschoon

De Stichting Ida Zilverschoon (SIZ) is een particuliere stichting die geldprijzen ter beschikking stelt voor (Nederlandse) personen of organisaties die zich in bijzondere zin positief hebben onderscheiden op het gebied van de bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestrijden van dierenmishandeling. In 2014 werd er voor het eerst een prijs uitgereikt aan een (diervriendelijke) kinderboerderij. Bezoek de website


Volg ons!

vSKBNederland RT @kinderzwerfboek: Laat je kind gewoon lekker een boekje lezen! #gehoor #kinderboek https://t.co/Cja8gzB63L
vSKBNederland RT @KiboActief: Natuurboerderij #Brinkhorst in @Gem_Amersfoort heeft spaardoel KB Actief Toer > Natuurspeeltuin behaald https://t.co/D4aJch
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoel Kinderboerderijen Actief Toer @StaboDenHaag Op den Dijk kan gerealiseerd worden https://t.co/D4aJchXxSU @voorjebu
© 2017 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen