FacebookTwitterFeed


Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland

Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) is dé brancheorganisatie voor en van de kinderboerderijen. Bij de vSKBN zijn bijna 300 publieksboerderijen (kinderboerderijen, zorgboerderijen, dierenweides etc.) aangesloten. Jaarlijks worden de Nederlandse kinderboerderijen bijna 30 miljoen keer bezocht. Om de kinderboerderijen te ondersteunen en professionaliseren is er de vSKBN. Want samen sta je sterker!

Wat doet de vSKBN?

De (aangesloten) kinderboerderijen kunnen bij de vSKBN terecht voor ondersteuning en vragen over de bedrijfsvoering, educatiemogelijkheden, dierenwelzijn, wet- en regelgeving, etc. Eigenlijk alles waarmee een beheerder als manager van een kinderboerderij te maken krijgt. Een goede uitvoering van een kinderboerderij valt en staat bij de competenties van de mensen die het moeten doen. Het verhogen van hun niveau rekent de vSKBN daarom tot haar kerntaken. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en landelijke dagen georganiseerd om de medewerkers en betrokkenen van kinderboerderijen met elkaar in contact brengen en van elkaar te laten leren. 

Daarnaast behartigt de vSKBN de belangen van kinderboerderijen bij de overheid en bij (maatschappelijke) organisaties. Via het Vakblad Kinderboerderijen en de website wordt veel kennis aangeboden en doorgegeven. Sinds 2006 beheert de vSKBN het Keurmerk Kinderboerderijen, gericht op kwaliteitsverbetering. 

Ontstaansgeschiedenis 

Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen de SKBN en VMK. In 1988 werd de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) opgericht. De Stadswerk Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen (VMK) was actief sinds 2003 en richtte zich met name op de medewerkers van kinderboerderijen. Samen vormen zij nu dé brancheorganisatie voor kinderboerderijen, maar ook van de kinderboerderijen.  

Hieronder vindt u het logo van de vSKBN. Heeft u een ander bestandsformaat nodig? Neem dan contact met ons op.

Logo vSKBN small

Leden van de vSKBN kunnen hier de statuten en andere beleidsdocumenten bekijken (inloggen)

© 2018 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen