FacebookTwitterFeed


Partners van de vSKBN

Kinderboerderijen zijn niet meer weg te denken uit Nederland. Met bijna 30 miljoen bezoeken per jaar zijn de kinderboerderijen de grootste gratis openluchtrecratie in Nederland. De bij de SKBN aangesloten kinderboerderijen bereiken dit publiek. Veelal (groot)ouders met kinderen bezoeken de kinderboerderij. Het is niet voor niks dat andere organisaties ons weten te vinden.

Café Bar
Voor kinderboerderijen kan de verkoop van koude en warme dranken een aantrekkelijke extra inkomstenbron zijn. Alleen is een volwaardige horecavoorziening opzetten vaak een stap te ver. Het ontbreekt eenvoudigweg aan de benodigde expertise en mankracht. De automaten van Café Bar bieden uitkomst. De dranken zijn van hoge kwaliteit, er is een mooi programma duurzame producten en de automaten zijn standaard voorzien van uitgebreide totaalservice.

Logo CBH1

Cursuscentrum Dierverzorging                                Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld is al 30 jaar het kenniscentrum voor professionals, amateurs, hobbyisten en vrijwilligers op het gebied van dierverzorgingsopleidingen. 

CD rood RGB 

European Federation of City Farms
De European Federation of City Farms (EFCF) is de Europese organisatie voor kinderboerderijen. Landelijke kinderboerderijenorganisaties zijn aangesloten bij de EFCF. Zo ook de SKBN. De EFCF geeft vier keer per jaar een Nieuwsbrief uit. Deze Nieuwsbrieven zijn hier te lezen.

efcf

Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling                               GDO is een bestuurlijk- en NME-netwerk dat duurzame ontwikkeling dicht bij huis en op lokaal niveau mogelijk wil maken in samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. NME-centra en kinderboerderijen zijn daarbij belangrijke, laagdrempelige instrumenten met een groot bereik. GDO is initiatiefnemer van de landelijke campagne Alle kinderboerderijen duurzaam!

gdo 

Gezondheidsdienst voor Dieren
Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Want alleen dieren die gezond zijn produceren optimaal. De GD is de onafhankelijke, deskundige leverancier van veterinaire kennis en kunde.
 
gd_deventer
IVN
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. 

IVN logo beeldmerk medium

Levende Have
Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van kleinschalige en hobbymatige houders van landbouwhuisdieren en parkdieren.
 
levende_have
Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)Het LICG geeft betrouwbare informatie over het houden van huisdieren. Op de website van het LICG vindt u huisdierenbijsluiters van veel dieren en heldere praktische informatie.
 
 licg klein

Ministerie van Economische Zaken
Het ministerie ondersteunt het keurmerktraject en de projectendatabank. 
 

min-lnv

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
De Nederlandse VWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.
 
logo vwa 

Veldwerk Nederland                                                         Veldwerk Nederland is een gerenommeerd kennis – en praktijkcentrum voor natuureducatie in Nederland. Zij brengt mens en natuur met elkaar in contact via intermediairs door kindercentra, basisscholen, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, zorginstellingen, recreatiebedrijven, natuurorganisaties en NME-organisaties te ondersteunen bij het opzetten van zelfontdekkend leren van de buitenomgeving, natuurbeleving en natuureducatie. Veldwerk traint beroepskrachten en vrijwilligers in het uitvoeren van natuureducatieve activiteiten.

veldwerk
© 2018 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen