FacebookTwitterFeed


Afschermplicht

kibo de pijp2De afschermplicht betekent dat het gehouden pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die op het bedrijf aanwezig zijn of met bezoekers.

Voor hobbyhouders geldt geen generieke maatregel, maar is maatwerk vereist. Dit omdat er een grote diversiteit is in type vogels en manier van houden. Er moet op kinderboerderijen een goede scheiding aangebracht zijn tussen het gevogelte enerzijds en de wilde vogels, overige (zoog)dieren, bezoekers op de kinderboerderij anderzijds. Er mag geen direct contact mogelijk zijn. De afschermplicht geldt voor alle vogels, dus ook voor bijvoorbeeld grasparkieten. Voor bezoekers van de kinderboerderij moet duidelijk zijn welke gedeeltes ze wel en niet mogen betreden. Als de kinderboerderij de vogels niet kan afschermen, moet de boerderij op slot blijven.

Vanaf 15 december is de afschermplicht alleen nog van kracht voor kinderboerderijen die binnen de toezichtsgebieden gelegen zijn. Mocht er onverhoopt een nieuwe uitbraak van vogelgriep plaatsvinden, dan wordt de regio-indeling weer toegepast. Kinderboerderijen die buiten het toezichtsgebied liggen, maar wel binnen de besmette regio, moeten in dat geval voldoen aan de (versoepelde) afschermplicht die hieronder ook beschreven wordt.


Verplichtingen rondom de afschermplicht binnen de toezichtsgebieden 

Binnen de toezichtsgebieden zijn de maatregelen rondom de afschermplicht zwaarder. Deze worden hieronder beschreven.

 • Elk verblijf is anders, daarom is maatwerk vereist. Er moet sprake zijn van een deugdelijke, fysieke afscheiding tussen de vogelverblijfplaatsen en het gedeelte waar bezoekers mogen komen.
 • De medewerker die de vogels verzorgt, moet 'met lege handen' het vogelverblijf in en uit kunnen gaan. Dat betekent dat het voer, water, strooisel, gereedschap, de mestcontainer en andere benodigdheden zich in het verblijf of op het afgezette stuk terrein bevinden (waar geen bezoekers komen).
 • Bezoekers mogen niet over het pad lopen waar ook mest, gereedschappen etc. van vogels over vervoerd worden. Hierbij geldt het 'schone weg/vuile weg-principe'. Bezoekers mogen dus alleen op de 'schone weg' komen. De looplijnen mogen elkaar ook niet kruisen.
 • Bezoekers mogen niet om het vogelverblijf/ren heen kunnen lopen.
 • De kinderboerderij moet er voor zorgen dat de vogelverblijfplaatsen niet te bereiken zijn voor publiek. Dat kan bijvoorbeeld door de dieren in een gesloten stal te houden. Ook kan een deel van het terrein afgeschermd worden waar de vogels gehouden worden. U kunt om het afgeschermde verblijf of terrein een fysieke afscheiding, zoals schapenhekken plaatsen.
 • Bezoekers mogen de deuren van de vogelverblijven niet kunnen openen. 

Tips:

 • U kunt het vogelverblijf 'inpakken' met zeil. Let er wel op dat de dieren nog voldoende licht en lucht krijgen. Eventueel kunt u een kant waar geen bezoekers, wilde vogels of andere dieren kunnen komen wat meer open laten.
 • Watervogels mogen in de vijver blijven, mits er een fijnmazig net overheen gespannen wordt en er geen andere vogels in de vijver kunnen komen.
 • Voor afscherming van de volière kan tule gebruikt. Niet zo duur en ademend materiaal.
 • U kunt een tijdelijke mestopslag maken met een waterdicht zeil op de grond, opstaande randen en een goed verzwaard zeil erover (zodat het niet weg kan waaien). Of kies voor het potstalprincipe. 

Verplichtingen rondom de afschermplicht binnen de regio (momenteel NIET van kracht)

Elk verblijf is anders, daarom is maatwerk vereist. Hieronder een handreiking om te voldoen aan de afschermplicht:

 • De afschermplicht betekent dat het gehouden pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die op het bedrijf aanwezig zijn of met bezoekers.
 • De kinderboerderij moet er voor zorgen dat het publiek geen fysiek contact heeft met de vogels. Dit kan door de vogels in een gesloten stal te houden (ophokken) of door de vogelverblijfplaatsen af te schermen. Bij het afschermen is het belangrijk dat de bovenzijde afgedekt is om contact met mest van wilde vogels te voorkomen. Om de rennen heen kunt u bijvoorbeeld schapenhekken of linten plaatsen om te voorkomen dat bezoekers en andere dieren direct contact hebben met de vogels. 
 • Bezoekers mogen de deuren van de vogelverblijfplaatsen niet kunnen openen.

Tips:

 • U kunt het vogelverblijf 'inpakken' met zeil. Let er wel op dat de dieren nog voldoende licht en lucht krijgen. Eventueel kunt u een kant waar geen bezoekers, wilde vogels of andere dieren kunnen komen wat meer open laten.
 • Watervogels mogen in de vijver blijven, mits er een fijnmazig net overheen gespannen wordt en er geen andere vogels in de vijver kunnen komen.
 • Voor afscherming van de volière kan tule gebruikt. Niet zo duur en ademend materiaal.
 • U kunt een tijdelijke mestopslag maken met een waterdicht zeil op de grond, opstaande randen en een goed verzwaard zeil erover (zodat het niet weg kan waaien). Of kies voor het potstalprincipe. U mest blijft dan vrij van vogelmest/-strooisel.

Voorbeelden uit de praktijk

De volgende voorbeelden van de afschermplicht komen van enkele kinderboerderijen uit het land.

De Cantecleerhoeve in Clinge heeft de kippenrennen gesloten voor het publiek en de dieren opgehokt.

cantecleerhoeve 2

Bij kinderboerderij de Maten in Apeldoorn zijn de vogelverblijven ingepakt. Om de verblijven zijn tijdelijke hekken gezet.

kinderboerderijdematen 1

Kinderboerderij de Pijp in Amsterdam heeft de rennen voorzien van zeil aan de bovenkant. Hierbij moet wel dit deel van het terrein afgezet zijn voor bezoekers (niet te zien op de foto). Voor de ganzen is een noodtent neergezet waarin alle materialen opgeslagen zijn. 

kibo de pijp1

kibo de pijp2

Bij Kinderboerderij de Goudse Hofsteden in Gouda is er een zeil over de watervogels gelegd. 

KB De Goudse Hofsteden watervogel

Kunt u niet afschermen?

Als afschermen niet mogelijk is van het publiek, dan moet u helaas 30 dagen gesloten blijven voor publiek. Zorg dat u dit duidelijk naar uw bezoekers communiceert, bijvoorbeeld met een bord.

kib schiedam

Meer informatie en nalezen

De afschermplicht en bezoekersregeling wordt beschreven in het beleidsdraaiboek AI. U kunt dit nalezen op pagina 72 t/m 75. Op pagina 129 en 130 worden de maatregelen voor de kinderboerderij beschreven.

© 2017 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen