FacebookTwitterFeed
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

In het Vakblad Kinderboerderijen vindt u advertenties van onderstaande bedrijven, dit zijn onze vaste adverteerders. Heeft u interesse om te adverteren in ons Vakblad? Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over adverteren. Hieronder onze vaste adverteerders:

GJ van Leeuwen Mestcontainers 
Op kinderboerderijen en zorgboerderijen moet veel mest van verschillende dieren worden opgeslagen en afgevoerd. De boerderijen vallen vaak onder gemeentelijk toezicht en moeten daarom aan hoge eisen voor mestopslag voldoen. Van Leeuwen BV heeft voor deze boerderijen speciale mestcontainers ontwikkeld.

logo leeuwen

Houtstaal
De hoofdactiviteit van Houtstaal is het bouwen van hooibergen, stallen, kinderboerderijen, garages, veldschuren, specialiteiten,  loodsen (zoutloodsen) en diversen waaronder houtskeletbouw ateliers / bed & breakfast / woonhuizen e.d. of combinaties van bovengenoemde producten.

houtstaal

Veno Stalinrichting 
VENO ontwikkelt en produceert stalinrichtingen voor schapen, geiten, paarden en kinderboerderijen. Door eigen productie in de fabriek is het mogelijk om naast het standaardprogramma uw eigen ideeen of wensen van stalinrichting door ons te laten vervaardigen. Wij adviseren bij het onwikkelen van uw optimale stalinrichting. Tevens kunnen wij ook de montage verzorgen.

 


Adverteren in het Vakblad Kinderboerderijen

Het Vakblad Kinderboerderijen wordt vijf keer per jaar verspreid via alle bij de vSKBN aangesloten kinderboerderijen en contacten. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich gratis aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarmee ze bij het verschijnen van een nieuwe uitgave bericht ontvangen. Onze website wordt ruim 110.000 keer per jaar bezocht. Op de website zijn alle digitale Vakbladen openbaar te vinden, inclusief links naar de websites van de adverteerders.

Sinds september 2014 wordt het Vakblad Kinderboerderijen alleen nog digitaal uitgegeven. De vSKBN behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren, indien deze niet passen bij onze doelgroep.

Download de tariefkaart Vakblad Kinderboerderijen 2015 met alle informatie.

Indien u aangeeft te willen adverteren, nemen wij per e-mail contact met u op voor verdere gegevens.

*Vereiste informatie.
Ik heb interesse in het volgende *
Afmeting gewenste advertentie
Aantal advertenties
Naam bedrijf/organisatie *
Contactpersoon
Postadres *
Postcode *
Plaats *
E-mailadres *
Vragen / opmerkingen
© 2018 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen