FacebookTwitterFeed


Maatschappelijk belang van kinderboerderijen

educatie1Een kinderboerderij is een unieke locatie waar bezoekers nog écht in contact kunnen komen met dieren. Daar kunnen ze een koe aaien en ontdekken hoe een varken ruikt. De kinderboerderij is er speciaal op ingericht om kinderen en volwassenen kennis te kunnen maken met de boerderijdieren. Maar dat is niet de enige functie van de kinderboerderij.

Een kinderboerderij is in de ons steeds verder verstedelijkende maatschappij absoluut belangrijk om de bevolking in Nederland, jong en oud, autochtoon of allochtoon, in schoolverband of in de vrije tijd met elkaar in contact te brengen en tegelijkertijd zich te laten ontspannen, iets te leren en te ervaren over dier en natuur, milieu en duurzaamheid. 

Wat is een kinderboerderij?

Een kinderboerderij is een boerderij die openbaar toegankelijk is voor het publiek. Op de kinderboerderij worden verschillende boerderijdieren in lage aantallen gehouden. De meestgehouden dieren zijn paarden, ezels, koeien, varkens, schapen, geiten, kippen en ander pluimvee, konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren. De kinderboerderij is erop ingericht om bezoekers kennis te laten maken met deze dieren. De maatschappelijke functie is van kinderboerderijen is recreatie, educatie, sociaal en therapeutisch. Het verschil tussen een kinderboerderij en een dierenweide is vaak subjectief: locaties bepalen zelf of ze zich dierenweide of kinderboerderij noemen. Wij maken onderscheid met de toegankelijkheid: locaties die niet toegankelijk zijn voor het (grote) publiek of beperkte openingstijden hebben, zijn dierenweides.

Kinderboerderijen en dierenweides bevinden zich meestal in grote en middelgrote steden. Ze zijn doorgaans opgericht als lokaal initiatief vanaf de jaren vijftig toen Nederland steeds verder verstedelijkte. Met als doel om kinderen en volwassen in contact te kunnen blijven brengen met de boerderijdieren en te leren waar ons voedsel vandaan komt. Door deze ontstaansgeschiedenis zijn de boerderijen zeer divers. De kinderboerderij wordt vaak beheerd door de gemeente, een stichting/ vereniging of een zorginstelling. Maar ook andere vormen zijn mogelijk. Op veel kinderboerderijen is betaald personeel aanwezig en op vrijwel alle locaties wordt gewerkt met vrijwilligers en stagiairs. Ook dagbesteding (zorg) is gebruikelijk.

Maatschappelijke relevantie

De kinderboerderij heeft inmiddels haar maatschappelijke relevantie meer dan aangetoond. De maatschappij maakt op vele terreinen gebruik van de kinderboerderij:  

  • Duizenden kinderen van de basisschool krijgen per jaar les op de locaties over het dier, de natuur, voedselproductie agrarische beroepen, milieu, duurzaamheid. Dit door te doen, kijken, luisteren, zien, ruiken, voelen en te proeven. Kortom: ze beleven het zelf!
  • Vele boerderijprojecten bij tal van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische klinieken en tehuizen voor jongeren. Daar staan de therapeutische functie, een zinvolle dagbesteding of werkplek voorop.
  • Duizenden vrijwilligers en professionals zijn op kinderboerderijen actief.
  • Honderden leerlingen van agrarische en groene scholen vinden op kinderboerderijen hun vakgerichte stages.
  • In totaal ontvangen de naar kinderboerderijen en dierenweides tussen de 25 en 30 miljoen bezoeken op jaarbasis. Jong en oud: de sociale en culturele integratie vindt ontegenzeggelijk plaats. De kinderboerderij heeft daarmee een enorm belangrijke wijkfunctie.

Kortom: kinderboerderijen zijn van onschatbaar maatschappelijk belang!

Meer weten over de kinderboerderij? Welke dieren er gehouden worden, wie de boerderij beheert of waar ze te vinden zijn? Klik dan hier.

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen