FacebookTwitterFeed


Een keurmerk voor de kinderboerderij

Een keurmerk voor de kinderboerderij. Bestaat dat tegenwoordig ook al? Is dat nou echt wel nodig? Het ziet er toch altijd netjes uit bij ons op de kinderboerderij? Voor veel bezoekers van de kinderboerderij is het vanzelfsprekend dat het op de kinderboerderij veilig, verantwoord en schoon is. Maar uit de praktijk blijkt dat er soms toch wel verbeteringen mogelijk of nodig te zijn.

In Nederland zijn naar schatting zo’n 450 tot 500 kinderboerderijen en dierenweides. Aan al die locaties worden jaarlijks bijna 30 miljoen bezoeken afgelegd. Dat zijn er behoorlijk veel! Daarom is het ook zo belangrijk dat de kinderboerderij niet alleen leuk en leerzaam is, maar ook veilig en verantwoord. Een groot deel van de bezoekers behoort tot de zogeheten ‘risicogroepen’. Dat zijn de jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte). Die groep is vatbaarder voor bepaalde ziektes. Daarom is het voor hun extra belangrijk dat het op de kinderboerderij schoon en veilig is.

Maar het is toch schoon op de kinderboerderij?
Jazeker, het is op de boerderij schoon. Toch moet er niet vergeten worden dat we met dieren te maken hebben. De bezoekers van kinderboerderijen (kinderen) aaien, knuffelen en zoenen soms zelfs de dieren. En dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen die mensen wel ziek maken, maar waar de dieren zelf niet ziek van worden. Ook via mest kunnen ziektes worden overgebracht. Maar door na het knuffelen met de dieren je handen te wassen, kunnen al heel veel problemen voorkomen worden. Hygiënemaatregelen – zoals bijvoorbeeld de gelegenheid om je handen te wassen – zijn een belangrijk onderdeel van het Keurmerk Kinderboerderijen.

uitreiking_schagen_Small

Wat staat er in het Keurmerk Kinderboerderijen?
In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Zoals dat bezoekers niet bij in mesthoop kunnen, zieke dieren in quarantaine geplaatst worden en dieren op de juiste manier gehouden worden. Met het Keurmerk Kinderboerderijen kan de kinderboerderij aantonen dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving en een veilige en verantwoorde plek is voor bezoekers, medewerkers en natuurlijk voor de dieren!

Wil je meer weten over het Keurmerk Kinderboerderijen? Of weten welke kinderboerderijen het keurmerk inmiddels behaald hebben? Kijk dan hier.

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen