FacebookTwitterFeed


Kinderboerderijen met een zorgfunctie

Er zijn in Nederland steeds meer boerderijen waar landbouw en zorg wordt gecombineerd: de zogeheten 'zorgboerderijen'. Deze zijn enorm in aantal toegenomen. In 1998 waren er nog ongeveer 75. In 2009 waren het er meer dan duizend. Op de zorgboerderijen vinden verschillende mensen een zinvolle dagbesteding. Het gaat hier om mensen met een verstandelijke beperking, probleemjongeren of mensen met psychische problemen. Deze mensen noemen we ‘clienten’. Zij vinden vaak op (kinder)boerderijen een zinvolle dagbesteding of werkplek. De interactie tussen mens en dier levert positieve resultaten op. Ook kinderboerderijen spelen een belangrijke rol in zorg- en hulpverlening.

Soorten kinder- en zorgboerderijen
Er zijn verschillende typen zorgboerderijen waar met landbouwhuisdieren gewerkt wordt:

1. Productiegerichte zorgboerderij
De dieren zijn hier onderdeel van een productiebedrijf. Het gaat om de inkomsten uit de melk, eieren of vleesproductie. Het aantal cliënten dat op de productiegerichte zorgboerderij werkt, is beperkt. De begeleiding doet de boer/boerin. Het doel voor de cliënten is het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden.

2. Zorggerichte zorgboerderij
Dit is vaak een kleinschalig gemengd bedrijf met verschillende diersoorten. De zorg staat centraal in deze boerderij: de cliënten hebben zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden. De inkomsten komen uit de zorg en de productie. De begeleiding wordt door de boer/boerin en een zorgbegeleider gedaan. De zorgboerderij kan een onderdeel zijn van een zorginstelling. 
  
3. Kinderboerderijen die onderdeel zijn van een zorginstelling
Op deze kinderboerderijen worden de dieren gehouden als dagbesteding. De cliënten verzorgen de dieren. Hierdoor leren ze nuttige dingen. Daarnaast is het ook leuk en voor de ontspanning: de cliënten kunnen bijvoorbeeld ook paard of pony rijden. Kinderen kunnen op sommige kinderboerderijen een dierverzorging stage lopen.  

4. Kinderboerderijen waar mensen met een handicap komen werken
Steeds vaker biedt een kinderboerderij de mogelijkheid om mensen met een verstandelijke beperking een paar dagdelen in de week te laten werken op de boerderij. Deze kinderboerderijen zijn niet altijd verbonden aan een zorginstelling.

5. Snoezelruimten
Enkele zorginstellingen hebben ‘snoezelruimten’. Cliënten met een grote beperking kunnen genieten van het aanraken van dieren en van hun geur, geluid, bewegingen en sfeer. De cliënten werken hier niet.

6. Gezinshuizen
Binnen de jeugdzorg zijn er gezinshuizen waar kinderen tijdelijk geplaatst kunnen worden. De kinderen nemen de verzorging van bepaalde dieren op zich.

7. Maneges
Gehandicapten kunnen bij een paar honderd maneges in Nederland paardrijden. Vaak kunnen ze helpen bij de verzorging.

Meer informatie over zorgboerderijen is te vinden op de website www.zorgboeren.nl

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen