FacebookTwitterFeed


Zwangere vrouwen op de kinderboerderij

itemid82Zwangere vrouwen realiseren zich vaak onvoldoende welk risico zij in de lammertijd lopen als zij bijvoorbeeld een kinderboerderij, een geiten- of een schapenstal bezoeken. Ze weten wel dat ze de kattenbak beter niet kunnen verschonen in verband met toxoplasmose. Of op moeten passen voor een salmonellabesmetting. Maar niet dat er risico’s zijn bij een bezoek aan de kinderboerderij, met name in de lammertijd. 

Zwangere bezoekers
Een goede hygiëne is zeker voor zwangere vrouwen van groot belang. Er zijn voor zwangere vrouwen een aantal risico’s ten aanzien van onder andere micro-organismen, mest en chemische stoffen. Zo kan een zwangere vrouw een verhoogde gevoeligheid hebben om een bepaalde ziekte op te lopen, maar nog vaker is er sprake van een gezondheidsbedreiging voor de ongeborene. Het moet voorkomen worden dat deze groep vrouwen in aanraking komt met zieke dieren of dieren die verdacht zijn van besmetting met bepaalde soorten ziekte(verwekkers), zoals toxoplasmose, brucellose, het rubellavirus (rode hond) of Chlamydophila. Laatstgenoemde bacterie kan naast abortus zelfs het overlijden van de zwangere vrouw veroorzaken. Tevens lopen zwangeren een verhoogd risico op besmetting bij de geboorte van dieren en zeker bij aborterende dieren. Maar ook gezond ogende dieren kunnen ziektes met zich meedragen en overdragen. Het goed en regelmatig wassen van de handen is bij deze groep van extra groot belang. Zelfs kleding die in aanraking is geweest met besmette dieren, vormt een risico voor zwangere vrouwen.

Bezoeksters zijn zelf verantwoordelijk, maar moeten wel op mogelijke risico’s geattendeerd worden door de kinderboerderij. Hierbij kan bijvoorbeeld geadviseerd worden niet in de dierverblijven te komen en aanraking met (risicovolle) dieren te vermijden. Ook moet er aandacht geschonken worden aan seizoensgebonden risico’s (bijvoorbeeld het lammerseizoen). De voorlichting omtrent risico’s en (preventieve) maatregelen dient vastgelegd te worden op schrift. De kinderboerderij kan waarschuwingsborden te plaatsen bij risicovolle plaatsen, zoals bij de ingang van de lammerstal. Ook voor zwangere medewerkers is een protocol belangrijk.

Het advies voor zwangere vrouwen tijdens een bezoek aan de kinderboerderij is hieronder te vinden.

Bent u in verwachting?
Als u zwanger bent, adviseren wij u om met een onderstaande zaken rekening te houden. Dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen die gevaarlijk kunnen zijn voor u en uw ongeboren kind.

Houdt u rekening met het volgende:

  • U kunt tijdens uw zwangerschap beter niet in de geitenwei en in de stallen komen. Geiten en schapen kunnen de parasiet toxoplasmose (ook wel bekend van de kattenbak), maar ook andere ziektekiemen bij zich dragen.
  • In het voorjaar worden er weer jonge geitjes en lammetjes geboren. Deze periode vormt voor zwangere vrouwen een extra risico. Wij adviseren u om niet in de kraamstal te komen.
  • Wij adviseren u om de geiten en schapen niet te aaien en contact met de mest, stro en voer vermijden.
  • Vermijd ook contact met mest van andere dieren.
  • Was altijd goed uw handen met water en zeep na een bezoek aan de kinderboerderij of voordat u iets gaat eten.
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen