FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Levende kerststal of dieren tentoonstellen op kerstmarkt

Dit bericht is van toepassing op organisaties die kerststallen organiseren en ook voor kinderboerderijen die een kerststal of evenement met dieren organiseren buiten hun eigen terrein.

Wilt u dieren in een levende kerststal of op een kerstmarkt tentoonstellen? Zorg ervoor dat u voldoet aan de regels voor huisvesting en verzorging van deze dieren. Dit bericht is afkomstig van RVO en is hier te vinden. 

Alleen gezonde dieren
De dieren die u wilt tentoonstellen zijn gezond en in goede conditie. U mag geen dieren tentoonstellen die worden verdacht van besmettelijke ziekten. Dit geldt ook voor dieren met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte.

Huisvesting en verzorging
U zorgt als organisator voor geschikte huisvesting en verzorging van de dieren tijdens het evenement. Op de pagina Regels voor huisvesting en verzorging leest u welke eisen hiervoor gelden.

Identificatie en registratie
Alle aanwezige dieren moeten op de juiste manier geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Kijk op de pagina dieren registreren welke eisen hiervoor gelden.

Vaccinatie tegen Q-koorts
Aanwezige schapen en geiten zijn uiterlijk 3 weken voordat de tentoonstelling begint volledig gevaccineerd tegen Q-koorts.
Alle regels voor kinderboerderijen omtrent Q-koorts: Factsheet maatregelen Q-koorts

Vooraf melden
Als organisator moet u een tentoonstelling vooraf aanmelden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze melding moet uiterlijk 30 dagen (evenhoevigen) c.q. 8 dagen (hoenderachtigen) c.q. 2 weken (overige gezelschapsdieren) voorafgaande aan het evenement worden gedaan. Tijdelijke maatregelen blijven onverkort van kracht zoals de "Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten.

Het vooraf melden is alleen nodig als dieren van verschillende herkomstbedrijven bijeen gebracht worden. 

Overige eisen
U bent ook verantwoordelijk voor het goed vervoeren van de dieren. Zorg dat u hiervoor de juiste kennis en vaardigheden heeft en dat u de dieren in geschikte vervoermiddelen vervoert. Daarnaast zorgt u dat u voldoet aan de eisen voor reinigen en te ontsmetten van vervoermiddelen. Voor vragen over deze overige eisen kunt u contact opnemen met de NVWA.

Maatregelen vogelgriep
Zolang de maatregelen vogelgriep van kracht zijn, geldt er een tentoonstellingsverbod voor risicovogels (pluimvee en watervogels). 

Aanwezigheid van alleen eigen dieren
Op het moment dat de kinderboerderij met alleen eigen dieren een evenement bezoekt, waar geen andere dieren bij aanwezig zijn, is het niet nodig om dit te melden en is er geen gezondheidsverklaring nodig. Wel moet voldaan worden aan de vaccinatieverplichting voor Q-koorts en de eisen rond transport, I&R en dierenwelzijn. De locatie wordt dan tot het eigen bedrijf gerekend. Een (mondelinge) overeenkomst met de organisator van het evenement (bv. gemeente) volstaat. Volg ons!

vSKBNederland Kinderboerderij Klaverweide uit Capelle aan de IJssel zoekt een nieuwe dierverzorger voor 28 uur per week.Interesse… https://t.co/cc3LVWKyyV
vSKBNederland RT @KiboActief: @vSKBNederland Tijdens ledenvergadering ook aandacht voor rookvrije kinderboerderij ihkv @rookvrijegen https://t.co/dtfia9p
vSKBNederland RT @KiboActief: Scherpe ambitie 2020 voor kinderboerderijen in #preventieakkoord @MinVWS @PaulBlokhuis 100% kinderboerderijen rookvrij. We…
© 2018 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen