FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Meer gratis VOG’s voor vrijwilligers

In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de Regeling Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers wordt uitgebreid. Niet alleen vrijwilligers die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen straks de VOG gratis aanvragen, maar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Hiervoor is de komende jaren jaarlijks 7 miljoen euro gereserveerd. Nog lang niet alle vrijwilligersorganisaties vragen een VOG vragen aan voor hun vrijwilligers. Zodra zij dat wel durven, zijn die extra gratis VOG’s hard nodig.

Heb je vragen over de gratis VOG? Ga naar www.gratisvog.nl. Daar staan ook de contactgegevens van het contactpunt Regeling Gratis VOG.

De vSKBN is gevraagd om welke advies zij geven aan leden omtrent de VOG. Het onderstaande is opgenomen in de nieuwsbrief In Veilige Handen.  

De rol van een landelijke koepel

Inger van der Laan is adviseur en voorlichter kinderboerderijen bij de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN). Zij vertelt ons wat zij doet om hun achterban ook daadwerkelijk gratis VOG’s aan te laten vragen.

“Samen met een aantal partijen, waaronder het ministerie van VWS en GGD Nederland, heeft de vSKBN een keurmerk voor kinderboerderijen opgesteld (*Stand van zaken Keurmerk wordt besproken binnen werkgroep Kwaliteit). Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk, moeten kinderboerderijen onder andere hun preventie – en integriteitsbeleid goed op orde hebben. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is hier een belangrijk onderdeel van: voor beroepskrachten een verplichting en voor vrijwilligers wordt het geadviseerd er één aan te vragen.

Daarom raadt de vSKBN aan om de VOG altijd te noemen in de vacatureteksten voor vrijwilligersfuncties en ook bij de kennismakingsgesprekken hoort het een standaard onderwerp te zijn. Bovendien werken veel kinderboerderijen met een proeftijd. Toen de SKBN net ging deelnemen aan de gratis VOG-regeling, was er wel wat weerstand bij de actieve vrijwilligers. Een goede uitleg van het beleid was al voldoende voor deze vrijwilligers om toch een VOG aan te vragen. Het is belangrijk om openheid te tonen en te weten waar je terecht kunt als er iets speelt.

De vSKBN kan bovendien rekenen op ondersteuning in het richting geven van het beleid: samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zijn er cursussen gegeven over veiligheid, beleid en omgangsvormen. Ook de website www.gratisvog.nl biedt handvatten waar de vSKBN naar kan verwijzen. Volgens Inger is het belangrijkste: communicatie richting de kinderboerderijen en laten zien dat er een beleid gevoerd wordt.”

 

 

Volg ons!

vSKBNederland Kinderboerderij Klaverweide uit Capelle aan de IJssel zoekt een nieuwe dierverzorger voor 28 uur per week.Interesse… https://t.co/cc3LVWKyyV
vSKBNederland RT @KiboActief: @vSKBNederland Tijdens ledenvergadering ook aandacht voor rookvrije kinderboerderij ihkv @rookvrijegen https://t.co/dtfia9p
vSKBNederland RT @KiboActief: Scherpe ambitie 2020 voor kinderboerderijen in #preventieakkoord @MinVWS @PaulBlokhuis 100% kinderboerderijen rookvrij. We…
© 2018 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen