FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Versoepeling maatregelen vogelgriep, afschermplicht nog van kracht

Het ministerie heeft maandag 8 januari een aantal maatregelen versoepeld. Voor kinderboerderijen geldt dat de maatregelen met betrekking tot de afschermplicht nog steeds van kracht zijn. Op dit moment meldt het ministerie dat de situatie rond vogelgriep in Nederland en Europa relatief rustig is. De laatste besmetting in Nederland dateert van 15 december 2017 (kinderboerderij); de laatste besmette wilde vogel is rond 21 december 2017 gevonden. In Europa dateert het laatste besmette bedrijf van 15 december 2017 (Italië). Gezien het bovenstaande en het feit dat introductie steeds via wilde vogels plaatsvindt, is de kans op verspreiding van vogelgriepvirus tussen bedrijven in Nederland en vanuit andere Europese lidstaten op dit moment zeer klein. Op grond hiervan zijn een aantal maatregelen voor commerciele bedrijven versoepeld. 

Echter, ondanks de weinige meldingen van dode wilde vogels is het aannemelijk dat het vogelgriepvirus nog steeds aanwezig is in de in Nederland aanwezige wilde vogelpopulatie, nu het virus is vastgesteld bij vogels behorende tot soorten die nog niet zijn weggetrokken. Om die reden blijven de maatregelen om de insleep vanuit wilde vogels en via bezoekers te voorkomen vooralsnog in stand, dus ook in het voormalige beschermings- en toezichtsgebied.

Dit betekent dat de ophok- en afschermplicht nog steeds van kracht is. De maatregelen die gelden voor kinderboerderijen en de vogelsoorten waarop dit betrekking heeft, zijn hier te vinden: Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen Daarnaast geldt ook het landelijk tentoonstellingsverbod nog steeds. 

Het volgende bericht is afkomstig van het ministerie:

Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken
Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (provincie Flevoland) waar een zeer besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd, wordt met ingang van dinsdag 9 januari 2018 ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Een vervoersverbod is een maatregel bedoeld om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. De maatregelen kunnen op basis van de Europese regels 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf ingetrokken worden.

Versoepeling landelijke maatregelen
Een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep wordt versoepeld. Het gaat om het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht. Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis.

De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht.

Bron: Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken

 

Volg ons!

vSKBNederland Kinderboerderij Klaverweide uit Capelle aan de IJssel zoekt een nieuwe dierverzorger voor 28 uur per week.Interesse… https://t.co/cc3LVWKyyV
vSKBNederland RT @KiboActief: @vSKBNederland Tijdens ledenvergadering ook aandacht voor rookvrije kinderboerderij ihkv @rookvrijegen https://t.co/dtfia9p
vSKBNederland RT @KiboActief: Scherpe ambitie 2020 voor kinderboerderijen in #preventieakkoord @MinVWS @PaulBlokhuis 100% kinderboerderijen rookvrij. We…
© 2018 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen