FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Wetsvoorstel: veranderingen in I&R schaap, geit, varken, runderen en paarden

 

Wie schapen, geiten, koeien of varkens houdt en dat niet meldt bij de overheid, kan rekenen op een boete van €1500. Hetzelfde bedrag staat voor het niet registreren van de dieren in het I&R-systeem.

Dat blijkt uit de nieuwe regels voor identificatie en registratie die door het ministerie van LNV zijn voorgesteld. De nieuwe regels zijn het gevolg van de kalverfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Reden voor het ministerie om alle regels maar weer eens tegen het licht te houden. De wijzigingstermijn van dertig dagen voor het doorgeven van veranderingen blijft in stand, maar wie die termijn overtreedt kan een boete van €500 tegemoet zien.

Het ministerie wil gaan werken met bestuurlijke boetes in plaats van een last onder dwangsom. Een dergelijke last onder dwangsom stelde de houder van dieren in de gelegenheid fouten of tekortkomingen te herstellen. In de plaats daarvan komt nu een lik-op-stuk-beleid. Op administratieve tekortkomingen komt een boete te staan van €500. Tekortkomingen die de traceerbaarheid van dieren bemoeilijken: €1500. Wordt de volksgezondheid in gevaar gebracht: €2500.

Zo komt op het niet merken van varkens, runderen, schapen en geiten een boete te staan van €1500. Hetzelfde bedrag staat op het niet hermerken van schapen, geiten, runderen en varkens die een oormerk zijn verloren. Alle merken moeten afkomstig zijn van een geregistreerde leverancier. Is dat niet het geval: €1500. Ook voor de houders van paarden zijn de boetes vastgesteld voor als de regels niet worden nageleefd. Als een paard niet bijtijds of correct is geidentificeerd, dan staat daar een boete van €1500 op.

De gewijzigde regelgeving ligt voor ter consultatie. Iedereen kan er zijn zegje over doen. Het is de bedoeling dat deze regels per 1 januari 2019 ingaan.

Bron: Levende Have 

Volg ons!

vSKBNederland EFCF congres, doe ook mee!Dit jaar organiseert de vSKBN het jaarlijkse EFCF-congres ( European Federation of City F… https://t.co/3UCC4Hr1kR
vSKBNederland RT @KiboActief: @brinkster20 Daar passen ook kinderboerderijen wel bij. Op dit in ontwikkeling project onbeperkte beleving op de kinderboer…
vSKBNederland RT @KiboActief: Kinderboerderijen (3x) in Enschede per 1 juli rookvrij https://t.co/QnuzpezIkr Mooi nieuws @Gem_Enschede @GGDTW_leefstijl @…
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen