FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Afrikaanse varkenspest met sprong dichterbij

De Afrikaanse Varkenspest heerst al een tijdje, maar bleeft tot dusver in Oost-Europa en China. Met de vondst van besmette dode wilde zwijnen en een verzwakt jong dier in Belgie op 13 september, is deze besmettelijke varkensziekte met een forse sprong dichterbij gekomen. De bron van de besmetting is niet bekend, maar het sterke vermoeden bestaat dat menselijk handelen de oorzaak is. In Nederland worden wilde zwijnen ook getest op deze ziekte en tot nu toe zijn de uitslagen hiervan steeds negatief. 

Wat is Afrikaanse Varkenspest?
Afrikaanse varkenspest wordt veroorzaakt door een virus en is er besmettelijk. De dieren krijgen koorts, een rode huid, kunnen ook diarree krijgen of aborteren (verwerpen biggen). Bij de hoogpathogene variant kunnen alle dieren sterven. Er bestaan ook mildere varianten, maar ook hierbij kan de sterfte erg hoog zijn.

Overdracht
De dieren kunnen elkaar direct besmetten, maar ook via teken of besmet vlees kan het virus worden overgedragen. Ook indirecte overdracht is mogelijk via besmette materialen. Via smetstof op bijvoorbeeld kleding, laarzen of via voertuigen. Goede hygiene, met name ook bij transport is erg belangrijk.

Gehouden varkens kunnen het virus overdragen op wilde zwijnen en andersom. Het is belangrijk dat ze niet met elkaar in contact kunnen komen.  In Nederland komen wilde zwijnen in principe alleen voor op de Veluwe en de Meinweg (Limburg), maar ook buiten deze twee aangewezen gebieden zijn ze te vinden.  

Geen vaccinatie mogelijk
Er is geen vaccin mogelijk tegen Afrikaanse Varkenspest (tegen Klassieke Varkenspest kan wel gevaccineerd worden). Het virus verandert erg snel, daardoor is de ontwikkeling van een vaccin moeilijk of niet mogelijk. 

Maatregelen op dit moment
Op dit moment heeft het ministerie nog geen extra maatregelen getroffen, maar benadrukt wel een aantal belangrijke zaken:

  • Swillverbod: Het voeren van etensresten (afval uit keuken, restaurant etc.) aan varkens is bij de wet verboden. Laat bezoekers ook nooit de varkens voeren of voorkom dit. 
  • Geen producten van varkens of wilde zwijnen meenemen uit besmette landen.
  • Verschijnselen of verdenkingen van Afrikaanse Varkenspest moeten bij de NVWA direct worden gemeld (Landelijk meldpunt dierziekten via 045-546 31 88). De ziekte is aangifteplichtig. 

Verder wijst het ministerie nadrukkelijk op het nemen van hygienemaatregelen, zoals het ontsmetten van vervoersmiddelen. In landen waar Afrikaanse Varkenspest heerst onder gehouden varkens is een tweede reiniging en ontsmetting verplicht onmiddelijk na aankomst in Nederland. 

Wat gebeurt er bij een uitbraak in Nederland?
Op dit moment gelden er nog geen extra maatregelen, maar het is belangrijk de laatste nieuwsberichten hierover steeds goed in de gaten te houden. Door het ministerie is een uitgebreid 'Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest & Afrikaanse Varkenspest' opgesteld, waarmee goed voorbereid is op een uitbraak van één van beide ziektes. Ook kinderboerderijen worden hierin beschreven. 

De belangrijkste maatregelen voor kinderboerderijen op een rij:

Stand-still:
Bij een dierziekte-uitbraak kan een stand-still worden afgekondigd. Dit betekent dat er voor een bepaalde periode geen bezoekers op het terrein mogen, maar ook dat er geen voer geleverd mag worden of dieren aan- of afvoeren. De kinderboerderij zal in deze periode dus gesloten zijn. 

  • Zorg ervoor dat er op elk moment een voldoende grote voervoorraad is. Aangeraden wordt voor minimaal 3 dagen voer op voorraad te hebben. 
  • Zorg dat er altijd voldoende stalruimte is voor alle aanwezige dieren (denk aan jonge, opgroeiende dieren) voor een periode van 6 weken.
  • Kinderboerderijen moeten zich houden aan de code voor hygiene voor kinderboerderijen. Deze is ook onderdeel van het keurmerk, die hier te downloaden is. 

Bezoekersregeling en verplichte sluiting
Tijdens de stand-still zullen kinderboerderij verplicht zijn te sluiten voor bezoekers. Aansluitend aan de stand-still is vervolgens de bezoekersregeling van kracht voor de kinderboerderijen met varkens. Afhankelijk van verloop van de uitbraak en in welke gebied(en) hier sprake van is, zullen deze maatregelen worden versoepeld. De mogelijkheden van de kinderboerderij zelf om varkens af te sluiten van bezoekers speelt hierin ook mee.   

Ruimen van dieren
Bij een besmetting op een bedrijf, bij een hobbyhouder of kinderboerderij zullen de aanwezige dieren worden gedood om verdere verspreiding te voorkomen. Ook dieren binnen het ruimingsgebied worden gedood, tenzij de kinderboerderij voldoet aan de definitie van kleinschalig hobbybedrijf in de varkenshouderij*. Een speciale commissie van deskundigen zal het ministerie van landbouw adviseren of uitzonderingen verantwoord zijn.

*Een kleinschalig hobbybedrijf wordt in de varkenshouderij gedefinieerd als een bedrijf dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Er worden maximaal 4 varkens ouder dan 10 weken gehouden.
  • Ze leveren geen varkens af aan professionele varkensbedrijven (d.w.z. varkensbedrijven met een A, B, C, D, E of F status in de Verordening Varkensleveringen van het PVE), met uitzondering van leveringen aan de slacht.

Communicatie
Indien van toepassing zullen de meest recente ontwikkelingen en maatregelen - net als bij iedere dierziekte-uitbraak - beschreven worden op de website en gecommuniceerd worden naar de (aangesloten) kinderboerderijen. De vSKBN is gesprekspartner van het ministerie en wordt hiervan direct op de hoogte gehouden. 

Deze maatregelen zijn afkomstig uit: 'Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest & Afrikaanse Varkenspest'. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend, wanneer op moment van een uitbraak andere maatregelen worden getroffen. 

Meer info:

NVWA: Actueel september 2018: Afrikaanse varkenspest in België geconstateerd. Voorkom insleep!

Rijksoverheid: Document Beleidsdraaiboek klassieke Varkenspest en Afrikaanse Varkenspest

Levende Have: Laatste nieuws over Afrikaanse Varkenspest

 

 

 

 

Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen