FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Diergeneeskundig Memorandum over de kinderboerderij

 

Dit jaar is het Diergeneeskundig Memorandum uitgekomen over kinderboerderijen. Dit tijdschrift is geschreven voor en door dierenartsen. De Stichting Diergeneeskundig Memorandum is opgericht in 1953 en stelt zich ten doel dierenartsen van veterinair wetenschappelijke en commerciële informatie te voorzien.

Dit nummer is ook los te bestellen. Stuur hiervoor een mail aan het Diergeneeskundig Memorandum. 

Voorwoord bij het Diergeneeskundig Memorandum
Bijna ieder dorp of stad heeft er wel één of meer, een kinderboerderij. Een plek waar een diversiteit aan dieren gehouden wordt en met een educatieve functie voor kinderen, en volwassenen, en daarnaast ook gewoon een plek zijn waar het leuk is om met je gezin heen te gaan. Natuurlijk hebben de dieren op een kinderboerderij ook regelmatig veterinaire zorg nodig. Echter het feit dat steeds meer dierenartsen diersoort specifiek werken, maakt het bieden van een juiste begeleiding aan boerderijen met een publieke functie lastig. In dit Diergeneeskundig Memorandum vindt u informatie over de basale regelgeving rondom het houden van dieren op een kinderboerderij en onder andere over zoönosen. Daarnaast vindt u informatie over de meest voorkomende diersoorten op de kinderboerderij om een goede begeleiding te kunnen bieden.

Ik heb samen met andere auteurs geprobeerd handvatten aan te reiken voor een goede begeleiding van boerderijen met een publieke functie. Al tijdens de opleiding worden studenten in het derde jaar voor de keus gesteld in welke diersoort(en) zij willen afstuderen. Ondanks dat we als algemeen bevoegd dierenarts afstuderen, zijn we niet algemeen bekwaam. Dat steeds meer dierenartsen diersoort specifiek werken, maakt het bieden van een juiste begeleiding aan boerderijen met een publieke functie lastig. Meestal worden er naast de gebruikelijke diersoorten die op een boerderij te vinden zijn, ook gezelschapsdieren als konijnen en cavia’s gehouden. Ook hebben sommige kinderboerderijen exoten in huis.

In dit Diergeneeskundig Memorandum vindt u informatie over de basale regelgeving rondom het houden van dieren op een kinderboerderij en onder andere over zoönosen. Daarnaast vindt u informatie over de meest voorkomende diersoorten op de kinderboerderij om een goede begeleiding te bieden.

Omdat voor mij geldt dat ik ook zo veel mogelijk diersoort specifiek werk, ben ik blij met de hulp die ik gekregen heb van verschillende mensen voor het schrijven van de hoofstukken gericht op diersoorten waar ik minder van weet. Allereerst wil ik daarvoor Mark van der Heijden voor bedanken. Samen met hem is het idee tot stand gekomen om dit Diergeneeskundig Memorandum te schrijven. Daarnaast heeft hij mij goed begeleid in het schrijven, ruimte gegeven waar nodig en wil ik hem bedanken voor zijn bijdrage over schapen. Het stuk over varkens is geschreven door mijn collega bij de ULP, Josine Gelauf. Ook haar bedank ik voor inzet en voor het meedenken. Aan het stuk over pluimvee heeft Marius Dwars, werkzaam als universitair docent pluimvee bij de Faculteit Diergeneeskunde, een bijdrage geleverd waar ik erg blij mee ben. Het stuk over paarden is geschreven door Nienke Janzon, paardendierenarts bij Lingehoeve Noord-Nederland. Het is een geweldig stuk geworden en ik ben blij met haar bijdrage. Verder wil ik nog Carolijn Herenius, dierenarts-eigenaar van Dierenartsenpraktijk Oog in Al, bedanken voor haar stuk over gezelschapsdieren.

Als laatste wil ik graag Inger van der Laan, werkzaam voor de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, voor haar meedenken over dit Diergeneeskundig Memorandum en het gebruiken van haar foto’s.

Februari 2018, Marloes de Rooij

Bron: Diereneeskundig Memorandum, kinderboerderijen 2017 - 3 

Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen