FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Afrikaanse varkenspest: Veelgestelde vragen voor hobbymatige houders

Op dit moment heerst er al enige tijd op verschillende plekken in Europa, waaronder Belgie (onder wilde zwijnen), Afrikaanse Varkenspest (AVP). Lees hierover ook in: Afrikaanse Varkenspest met sprong dichterbij
Ook in een aantal Aziatische landen, waaronder China zijn er uitbraken. In Nederland zijn verschillende maatregelen genomen om de insleep van de ziekte te voorkomen. Zoals al vaker aangegeven heeft een uitbraak van AVP in Nederland grote economische gevolgen voor de varkenshouderij. Varkenshouders zijn er zeer beducht voor en nemen bioveiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat het op een bedrijf wordt binnengebracht.

Ook een besmetting van wilde zwijnen heeft grote gevolgen: voor de zwijnenpopulaties, voor terreinbeherende organisaties, recreanten en ook voor varkenshouders. Dat laatste is onder andere het gevolg van handelsbarrières die derde landen kunnen gaan opwerpen, maar ook door EU maatregelen die van toepassing worden in besmette gebieden en de eisen die worden gesteld ten behoeve van het veilig handelen in varkens en hun producten.

Het is daarom van groot belang dat iedereen de risico’s van besmetting van wilde zwijnen kent en er naar handelt. Het risico op introductie in Nederland zit hem momenteel in menselijke handelingen, niet in de migratie van besmette wilde zwijnen, ook niet uit België, aangezien die niet zulke grote afstanden afleggen. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft en voorkomt dat er (varkensvlees)producten die mogelijkerwijs besmet zijn met AVP in Nederland in de natuur terecht komt. Varkenshouders, transporteurs, jagers en overheid in EU-lidstaten, zullen zich blijvend moeten inzetten op het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte.

Maatregelen
De maatregelen hebben betrekking op hygiene en transport in de varkenshouderij, wilde zwijnen en de jacht. 

Verdere maatregelen zijn:

  • Swillverbod: Het voeren van etensresten (afval uit keuken, restaurant etc.) aan varkens is bij de wet verboden. Laat bezoekers ook nooit de varkens voeren of voorkom dit. 
  • Geen producten van varkens of wilde zwijnen meenemen uit besmette landen.
  • Verschijnselen of verdenkingen van Afrikaanse Varkenspest moeten bij de NVWA direct worden gemeld (Landelijk meldpunt dierziekten via 045-546 31 88). De ziekte is aangifteplichtig. 

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft voor hobbymatige houders een FAQ opgesteld. Deze is hier te vinden: Veelgestelde vragen voor hobbyhouders

 

 

Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen