FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Weer hogere inzamelcijfers op kinderboerderijen in 2017

Steeds meer mensen weten kinderboerderijen te vinden als inleverlocatie in de buurt voor gebruikte elektrische apparaten, vet/olie en kleding. Dit blijkt uit de inzamelcijfers van 2017. In 2017 is de hoeveelheid van deze ingeleverde herbruikbare materialen wederom toegenomen. Daarmee leveren kinderboerderijen een mooie en zichtbare bijdrage aan de circulaire economie.

Inzameling van frituurvet en olie
Op ruim 50 kinderboerderijen staat een inleverbak voor gebruikt vet en olie. In totaal is 22.250 kg ingeleverd. Ten opzichte van 2016 is dit een toename van 9%. Per kinderboerderij wordt gemiddeld 419 kg ingeleverd.

De top 3 van vetste kinderboerderijen is:
1e Kinderboerderij de Punt (Zierikzee)
2e Stadsboerderij Gagelhoeve (Den Haag)
3e Stadsboerderij Op den Dijk (Den Haag)

Meer info: Vetrecyclehet

Elektrische apparaten
Op ruim 160 kinderboerderijen is een Wecycle inleverbak te vinden voor gebruikte elektrische apparaten. De hoeveelheid ingeleverde apparaten is in 2017 toegenomen met 17% tot 50.075 apparaten.

De top 3 van kinderboerderijen:
1e de Punt (Zierikzee)
2e Boerenzwaluw (Hoofddorp)
3e Dierenhof (Ridderkerk) 

Meer info: Wecycle

Kleren en textiel
Op de terreinen van 30 kinderboerderijen is een inlevermogelijkheid te vinden voor kleding/textiel. In totaal is 31.975 kg kleding ingeleverd. Een toename van 27% ten opzichte van 2016.
De top 2 van kleding-kinderboerderijen hebben bij elkaar één derde van deze hoeveelheid ingeleverd gekregen:
1e Stadsboerderij Schildershoeve, 6316 kg (Den Haag)
2e plek Kinderboerderij Viaduct, 5029 kg (Ter Apel)
De top 3 wordt compleet gemaakt door stadsboerderij `t Waaygat (Den Haag)


Meer info om ook te starten met inzamelen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


NVWA wijst publieksbedrijven op belang Q-koortsvaccinatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wijst publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings en alle andere geiten- of schapenhouders die hun bedrijf openstellen voor bezoekers, op het belang van tijdige vaccinatie tegen Q-koorts. Dit om overdracht van Q-koorts van dieren op mensen te voorkomen. Publieksbedrijven die hun dieren niet of niet op tijd hebben gevaccineerd tegen Q-koorts mogen geen bezoekers ontvangen bij hun dieren. Dit betekent dat deze bedrijven bijvoorbeeld ook geen lammetjesaaidagen mogen organiseren.

Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden.

Controles NVWA
De NVWA heeft in 2017 bij 112 publieksbedrijven inspecties uitgevoerd om te controleren of het bedrijf de dieren op tijd had gevaccineerd en de vaccinatie had geregistreerd in het identificatie en registratiesysteem (I&R). Bij deze controles bleek dat 11 bedrijven hun dieren nog niet hadden gevaccineerd. Bij 5 van deze bedrijven zijn naar aanleiding van de inspectie ter plekke maatregelen afgesproken om dieren af te zonderen. Van de 6 overige bedrijven zijn er inmiddels 4 opnieuw geïnspecteerd en akkoord bevonden. Op 9 bedrijven waren de dieren wel gevaccineerd, maar was dit laat gebeurd. 31 publieksbedrijven hadden de vaccinatie niet of niet tijdig vastgelegd in het I&R systeem. Bij 61 van de 112 geïnspecteerde bedrijven zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Vaccinatie 2018 en boete bij niet-naleven
De NVWA wil met dit bericht alle betrokken bedrijven nogmaals nadrukkelijk op het belang van de vaccinatie wijzen. Daarnaast gaat de NVWA binnenkort in overleg met sector-organisaties met het doel de naleving bij publieksbedrijven te verhogen. Bedrijven die hun dieren niet of niet op tijd vaccineren mogen geen bezoek ontvangen bij hun dieren en riskeren een bestuurlijke boete van €2.500.

Q-koorts
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren overgedragen kan worden op mensen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de overdacht van Q-koorts van dier naar mens te beperken. De Q-koortsbacterie komt met name vrij tijdens het aflammeren van besmette geiten of schapen. Daarom is het voor alle melkschapen- en geitenhouders met meer dan 50 dieren én voor alle publieksbedrijven verplicht hun dieren jaarlijks te vaccineren tegen Q-koorts.

De registratie van de vaccinaties in het I&R systeem moet binnen 7 dagen na vaccinatie en vóór 1 augustus gedaan zijn. Als de herhalingsvaccinatie binnen één jaar na de vorige vaccinatie plaatsvindt, is één enting voldoende. In het andere geval moet er net als bij de eerste vaccinatie twee keer ingeënt worden. Publieksbedrijven zijn bedrijven waar direct contact tussen bezoekers en dieren mogelijk wordt gemaakt. Dat betreft ook bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren.

Bron: NVWA Nieuws

Checklist maatregelen Q-koorts
Naast het vaccineren van de dieren, worden er aan kinderboerderijen ook eisen gesteld aan hygiëne rond het aflammeren. Zo moeten geiten en schapen afgezonderd aflammeren en moet alles schoongemaakt zijn, voordat er weer bezoekers bij mogen. Abortussen moeten worden gemeld. Dieren mogen alleen gevaccineerd worden aangevoerd op publieksbedrijven en de vaccinaties moeten tijdig en correct geregistreerd worden in het I&R-systeem van RVO. 

Alle maatregelen rondom de maatregelen Q-koorts zijn gebundeld in de Checklist maatregelen Q-koorts

Kinderboerderijen die vragen hebben over de vaccinatie en/ of de maatregelen, kunnen altijd contact opnemen met de vSKBN. 
 


Wecycle en kinderboerderijen bereiken mijlpaal 50.000 apparaten

 

De inzameling is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Het aantal afgedankte kleine elektrische apparaten dat Wecycle in 2017 via kinderboerderijen heeft ingezameld, is met 18 procent gestegen naar een record van 50.000. Er werken 170 kinderboerderijen samen met Wecycle, die vanuit een maatschappelijke sponsoring de boerderijen financieel ondersteunt. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

"Sinds de start van onze samenwerking in 2013, hebben de kinderboerderijen zich ontwikkeld als makkelijk toegankelijk inleverpunt voor kleine apparaten," zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. "En weer is de inzameling gestegen, fantastisch! Wij vinden het daarnaast erg belangrijk de boerderijen te ondersteunen vanuit de maatschappelijke functie die zij hebben in de wijk op het gebied van milieu-educatie en duurzaamheid." Alle ingeleverde apparaten laat Wecycle recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Elke kinderboerderij in Nederland kan inleverpunt worden waar bezoekers gratis afgedankte kleine elektrische apparaten kunnen inleveren. Als dank voor deze inzet ontvangt de kinderboerderij van Wecycle jaarlijks een sponsorbijdrage van €250,-. Dit bedrag kan de boerderij naar eigen inzicht besteden.

Bonus voor inzameling
Voor vier kinderboerderijen die de meeste apparaten inzamelden, was er naast de jaarlijkse bijdrage een bonus van €250,- :
1. Zierikzee, Kinderboerderij De Punt: 4.175 apparaten
2. Hoofddorp, Kinderboerderij De Boerenzwaluw: 2.775 apparaten
3. Ridderkerk, Kinderboerderij De Dierenhof: 2.475 apparaten
4. Maastricht, Kinderboerderij Daalhoeve: 2.025 apparaten.

Over Wecycle
Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten. In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.

We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder 'nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.

Meer info: Wecycle en kinderboerderijen

 


Hoogpathogene variant vogelgriep vastgesteld bij hobbyhouder Rhoon

 

Bij dieren van een hobbyhouder in het Zuid-Hollandse Rhoon (net onder Rotterdam) is hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6 vastgesteld. De nieuwe besmetting toont aan dat het virus nog steeds rondwaard. LTO, de belangenbehardiger voor commerciele pluimveehouders, geeft aan de waakzaamheid is geboden. De hobbyhouder had diverse soorten gevogelte. Die worden geruimd. Hoogstwaarschijnlijk zijn de dieren besmet geraakt via wilde vogels. 

Geen aanvullende beperkende maatregelen
Omdat het geen commercieel bedrijf betreft, worden geen aanvullende beperkende maatregelen ingesteld, zoals restrictiezones. De hobbyhouder zit bovendien in een pluimvee-arm gebied. Het H5N6-virus is hetzelfde virustype dat op 8 december op een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) werd vastgesteld, en in de maand daarna bij verschillende vogels langs het Veluwemeer werd aangetroffen. Ook in Engeland werd het virus vorige week nog aangetroffen bij wilde vogels.

Bron: Boerderij

Voor kinderboerderijen
Dit betekent voor kinderboerderijen dat de huidige maatregelen nog steeds gehandhaafd blijven.

Deze zijn hier te lezen: Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen


 


Versoepeling maatregelen vogelgriep, afschermplicht nog van kracht

Het ministerie heeft maandag 8 januari een aantal maatregelen versoepeld. Voor kinderboerderijen geldt dat de maatregelen met betrekking tot de afschermplicht nog steeds van kracht zijn. Op dit moment meldt het ministerie dat de situatie rond vogelgriep in Nederland en Europa relatief rustig is. De laatste besmetting in Nederland dateert van 15 december 2017 (kinderboerderij); de laatste besmette wilde vogel is rond 21 december 2017 gevonden. In Europa dateert het laatste besmette bedrijf van 15 december 2017 (Italië). Gezien het bovenstaande en het feit dat introductie steeds via wilde vogels plaatsvindt, is de kans op verspreiding van vogelgriepvirus tussen bedrijven in Nederland en vanuit andere Europese lidstaten op dit moment zeer klein. Op grond hiervan zijn een aantal maatregelen voor commerciele bedrijven versoepeld. 

Echter, ondanks de weinige meldingen van dode wilde vogels is het aannemelijk dat het vogelgriepvirus nog steeds aanwezig is in de in Nederland aanwezige wilde vogelpopulatie, nu het virus is vastgesteld bij vogels behorende tot soorten die nog niet zijn weggetrokken. Om die reden blijven de maatregelen om de insleep vanuit wilde vogels en via bezoekers te voorkomen vooralsnog in stand, dus ook in het voormalige beschermings- en toezichtsgebied.

Dit betekent dat de ophok- en afschermplicht nog steeds van kracht is. De maatregelen die gelden voor kinderboerderijen en de vogelsoorten waarop dit betrekking heeft, zijn hier te vinden: Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen Daarnaast geldt ook het landelijk tentoonstellingsverbod nog steeds. 

Het volgende bericht is afkomstig van het ministerie:

Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken
Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (provincie Flevoland) waar een zeer besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd, wordt met ingang van dinsdag 9 januari 2018 ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Een vervoersverbod is een maatregel bedoeld om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. De maatregelen kunnen op basis van de Europese regels 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf ingetrokken worden.

Versoepeling landelijke maatregelen
Een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep wordt versoepeld. Het gaat om het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht. Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis.

De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht.

Bron: Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken

 


Meer gratis VOG’s voor vrijwilligers

In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de Regeling Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers wordt uitgebreid. Niet alleen vrijwilligers die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen straks de VOG gratis aanvragen, maar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Hiervoor is de komende jaren jaarlijks 7 miljoen euro gereserveerd. Nog lang niet alle vrijwilligersorganisaties vragen een VOG vragen aan voor hun vrijwilligers. Zodra zij dat wel durven, zijn die extra gratis VOG’s hard nodig.

Heb je vragen over de gratis VOG? Ga naar www.gratisvog.nl. Daar staan ook de contactgegevens van het contactpunt Regeling Gratis VOG.

De vSKBN is gevraagd om welke advies zij geven aan leden omtrent de VOG. Het onderstaande is opgenomen in de nieuwsbrief In Veilige Handen.  

De rol van een landelijke koepel

Inger van der Laan is adviseur en voorlichter kinderboerderijen bij de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN). Zij vertelt ons wat zij doet om hun achterban ook daadwerkelijk gratis VOG’s aan te laten vragen.

“Samen met een aantal partijen, waaronder het ministerie van VWS en GGD Nederland, heeft de vSKBN een keurmerk voor kinderboerderijen opgesteld (*Stand van zaken Keurmerk wordt besproken binnen werkgroep Kwaliteit). Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk, moeten kinderboerderijen onder andere hun preventie – en integriteitsbeleid goed op orde hebben. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is hier een belangrijk onderdeel van: voor beroepskrachten een verplichting en voor vrijwilligers wordt het geadviseerd er één aan te vragen.

Daarom raadt de vSKBN aan om de VOG altijd te noemen in de vacatureteksten voor vrijwilligersfuncties en ook bij de kennismakingsgesprekken hoort het een standaard onderwerp te zijn. Bovendien werken veel kinderboerderijen met een proeftijd. Toen de SKBN net ging deelnemen aan de gratis VOG-regeling, was er wel wat weerstand bij de actieve vrijwilligers. Een goede uitleg van het beleid was al voldoende voor deze vrijwilligers om toch een VOG aan te vragen. Het is belangrijk om openheid te tonen en te weten waar je terecht kunt als er iets speelt.

De vSKBN kan bovendien rekenen op ondersteuning in het richting geven van het beleid: samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zijn er cursussen gegeven over veiligheid, beleid en omgangsvormen. Ook de website www.gratisvog.nl biedt handvatten waar de vSKBN naar kan verwijzen. Volgens Inger is het belangrijkste: communicatie richting de kinderboerderijen en laten zien dat er een beleid gevoerd wordt.”

 

 


Leewiekverbod per 1 januari 2018

 

Het leewieken van vogels is vanaf 1 januari 2018 verboden, ook voor vogels die in een niet-overdekte ruimte gehouden worden. Leewieken is een lichamelijke ingreep, waarbij het laatste vleugellid van een vogel permanent wordt verwijderd. Dit wordt al op zeer jonge leeftijd gedaan. Op grond van de Wet dieren is het verrichten van lichamelijke ingrepen bij dieren in beginsel verboden. Sinds 1 september 2005 was het al niet meer toegestaan vogels te leewieken, maar er gold een uitzondering voor vogels die in een niet-overdekte ruimte gehouden werden. Deze uitzondering komt nu te vervallen. Leewieken mag alleen nog wanneer er een diergeneeskundige noodzaak bestaat.

Kortwieken in plaats van leewieken
Leewieken voorkomt dat de vogels wegvliegen. Als alternatief voor leewieken kan een vogel gekortwiekt worden. Bij kortwieken worden de punten van de grote slagpennen afgeknipt. Na de rui groeien er weer nieuwe slagpennen uit. Het kortwieken zal dus steeds herhaald moeten worden om wegvliegen te voorkomen.

Kortwieken kan op verschillende manieren. Wanneer één vleugel van de vogel gekortwiekt wordt, raakt een dier uit balans als hij probeert te vliegen. Een nadeel kan zijn dat de borstspier bij een jonge vogel zich uit verhouding ontwikkelt. Ook kan een vogel in geval van nood (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een roofdier) niet vluchten. Men kan daarom ook beide vleugels kortwieken. In dat geval kan een vogel korte stukken blijven vliegen, omdat het dier zichzelf dan wel in balans kan houden. Het kost wel veel meer energie om te vliegen.

Bron: LICG

Verwijzing naar regelgeving: NVWA - Lichamelijke ingrepen bij gevogelte/pluimvee

 

 

 


Vogelgriep op een rijtje: Besmetting op kinderboerderij in Biddinghuizen

Vogelgriep op een rijtje
Op dit moment zijn er besmettingen aangetroffen van het vogelgriepvirus op een commercieel bedrijf, een kinderboerderij (dierenpark) en bij wilde watervogels. Op de website van de WUR wordt een verspreidingskaart bijgehouden van de vogelgriepbesmettingen (klik op afbeelding voor actuele situatie).

Paars: Commercieel bedrijf
Blauw: Hobby/ kinderboerderij
Rood: Wilde vogelsDierenpark De Scharrelberg - 17 december 2017
Dierenpark De Scharrelberg (kinderboerderij) in Biddinghuizen is getroffen door de vogelgriep. Alle veertig vogels op het park zijn zondagavond geruimd, meldt Omroep Flevoland. Na het aantreffen van enkele dode kippen op vrijdag werd er een dierenarts bijgeroepen. Daarna werd de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit ingeschakeld. Die constateerde dat er inderdaad sprake is van vogelgriep. 

Onderzoek moet uitwijzen of het om dezelfde variant gaat als bij het eendenbedrijf aan de Alikruikweg in Biddinghuizen, waar eerder deze maand vogelgriep werd geconstateerd. De dierenverblijven op De Scharrelberg moeten grondig worden ontsmet. Verder zijn er volgens de NVWA geen extra maatregelen nodig na dit nieuwe geval van vogelgriep. 

Bron: Flevonieuws

Vogelgriep bij wilde vogels - 14 december 2017
In de afgelopen tijd zijn er in Harderwijk 16 dode zwanen gevonden. Zes zwanen gingen zeker dood aan vogelgriep, de overige 10 konden niet meer worden onderzocht omdat deze in vergaande staat van ontbinding waren. Ook dode wilde vogels gevonden in Hulshorst bij Nunspeet en Elburg zijn door Wageningen Bioveterinary Research positief getest. Het is niet duidelijk om welke vogels het gaat. Ook is niet bekend hoe veel dieren zijn besmet.

In alle gevallen gaat het om dezelfde H5N6 variant die vorige week werd vastgesteld op een eendenhouderij in Biddinghuizen. Het gaat om de extreem besmettelijke (hoogpathogene) variant. Het ministerie liet eerder weten dat er geen extra maatregelen worden genomen, omdat de vogels zijn gevonden in de omgeving van het besmette bedrijf.

Bron: Omroep Gelderland

Commercieel eendenbedrijf - 8 december 2017
In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het hoogpathogene type H5N6 vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming is uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit bedrijf werd vorig jaar ook getroffen door vogelgriep. 

Persbericht: Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Biddinghuizen

 


Levende kerststal of dieren tentoonstellen op kerstmarkt

Dit bericht is van toepassing op organisaties die kerststallen organiseren en ook voor kinderboerderijen die een kerststal of evenement met dieren organiseren buiten hun eigen terrein.

Wilt u dieren in een levende kerststal of op een kerstmarkt tentoonstellen? Zorg ervoor dat u voldoet aan de regels voor huisvesting en verzorging van deze dieren. Dit bericht is afkomstig van RVO en is hier te vinden. 

Alleen gezonde dieren
De dieren die u wilt tentoonstellen zijn gezond en in goede conditie. U mag geen dieren tentoonstellen die worden verdacht van besmettelijke ziekten. Dit geldt ook voor dieren met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte.

Huisvesting en verzorging
U zorgt als organisator voor geschikte huisvesting en verzorging van de dieren tijdens het evenement. Op de pagina Regels voor huisvesting en verzorging leest u welke eisen hiervoor gelden.

Identificatie en registratie
Alle aanwezige dieren moeten op de juiste manier geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Kijk op de pagina dieren registreren welke eisen hiervoor gelden.

Vaccinatie tegen Q-koorts
Aanwezige schapen en geiten zijn uiterlijk 3 weken voordat de tentoonstelling begint volledig gevaccineerd tegen Q-koorts.
Alle regels voor kinderboerderijen omtrent Q-koorts: Factsheet maatregelen Q-koorts

Vooraf melden
Als organisator moet u een tentoonstelling vooraf aanmelden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze melding moet uiterlijk 30 dagen (evenhoevigen) c.q. 8 dagen (hoenderachtigen) c.q. 2 weken (overige gezelschapsdieren) voorafgaande aan het evenement worden gedaan. Tijdelijke maatregelen blijven onverkort van kracht zoals de "Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten.

Het vooraf melden is alleen nodig als dieren van verschillende herkomstbedrijven bijeen gebracht worden. 

Overige eisen
U bent ook verantwoordelijk voor het goed vervoeren van de dieren. Zorg dat u hiervoor de juiste kennis en vaardigheden heeft en dat u de dieren in geschikte vervoermiddelen vervoert. Daarnaast zorgt u dat u voldoet aan de eisen voor reinigen en te ontsmetten van vervoermiddelen. Voor vragen over deze overige eisen kunt u contact opnemen met de NVWA.

Maatregelen vogelgriep
Zolang de maatregelen vogelgriep van kracht zijn, geldt er een tentoonstellingsverbod voor risicovogels (pluimvee en watervogels). 

Aanwezigheid van alleen eigen dieren
Op het moment dat de kinderboerderij met alleen eigen dieren een evenement bezoekt, waar geen andere dieren bij aanwezig zijn, is het niet nodig om dit te melden en is er geen gezondheidsverklaring nodig. Wel moet voldaan worden aan de vaccinatieverplichting voor Q-koorts en de eisen rond transport, I&R en dierenwelzijn. De locatie wordt dan tot het eigen bedrijf gerekend. Een (mondelinge) overeenkomst met de organisator van het evenement (bv. gemeente) volstaat. 
Hersteltermijn voor I&R schapen- en geiten verlengd tot 1 april 2018

 

Schapen- en/ of geitenhouders hebben nu tot 1 april 2018 de tijd om de registratie in I&R te controleren en op orde te maken. In de periode van 1 november 2017 tot 1 april 2018 brengt RVO geen kosten in rekening voor alle meldingen die buiten de wettelijke termijn worden geregistreerd. Ook voor alle herstelmeldingen in deze periode brengt RVO geen kosten in rekening. Voor het doen van geboorte-, aanvoer- en importmeldingen blijft het bestaande tarief wel van kracht. De NVWA gaat in deze periode terughoudend om met de handhaving op het meldgedrag.


Brief controle registratie in I&R

In november 2017 heeft RVO alle schapen- en geitenhouders per brief gevraagd om de registratie in I&R voor 1 januari 2018 te controleren en te herstellen als dat nodig is. Op verzoek van meerdere sectorpartijen is deze termijn verlengd tot 1 april 2018. In de periode tot 1 april 2018 komen de meeste schapen op stal om te lammeren. Hierdoor wordt de controle gemakkelijker.

Meer informatie
Op de pagina van RVO Schapen en geiten melden meer over het melden, controleren en herstellen van meldingen.

Bron: RVO actueel nieuws

Bericht 14 november: RVO schoont I&R database op


 

 


Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen

Maatregelen voor kinderboerderijen 

Ter info: De vSKBN is vanaf het moment dat de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen werd bevestigd in overleg met het ministerie over de uitleg van de maatregelen voor kinderboerderijen (afschermplicht, hieronder beschreven). Hierover verschijnt aanvullende informatie. Zodra hierover meer bekend is publiceren we het op de website en nieuwsbrief. 

Kinderboerderijen die vragen hebben kunnen ons benaderen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vogelgriep
Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza (AI) genoemd, is een zeer besmettelijke ziekte. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Bij een besmetting van vogelgriep treden snel verschijnselen op. Bij de laagpathogene variant gaat het onder meer om luchtwegproblemen en verminderde eiproductie. Deze variant is nog niet zo heel besmettelijk voor mens en dier, maar kan wel muteren in de hoogpathogene variant. Die veroorzaakt veel sterfte in korte tijd. Sloomheid, ademhalingsproblemen, zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten, oogontstekingen en zenuwverschijnselen kunnen verder ook verschijnselen zijn van een besmetting. 

Variant niet gevaarlijk voor mensen
Bij het bedrijf in Biddinghuizen is het hoogpathogene H5N6 aangetoond. Het virus niet verwant is aan de zoönotische H5N6 stam, die in Azië circuleert en waar ook mensen ziek van kunnen worden. Onderzoekers geven aan dat deze variant niet gevaarlijk is voor mensen (Bron: WUR Vogelgriep in Biddinghuizen)

Meldingsplicht vogelgriep
Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Ziet een (vee)houder of dierenarts symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen? Dan moet dit direct worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Snelheid is geboden om de kans op verspreiding te verkleinen

Maatregelen voor kinderboerderijen, dierentuinen en hobbyhouders

  • Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.
  • De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Bezoekers mogen niet in de verblijven van pluimvee en watervogels (risicogevogelte), maar het is wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
  • Alleen de mensen die de dieren verzorgen of wanneer noodzakelijk voor de gezondheid of welzijn van de dieren (bv. dierenarts) en gezondheid van personen hebben toegang tot de verblijven.

    Link naar: Regeling maatregelen preventie vogelgriep Biddinghuizen 2017

Toelichting op afschermplicht: Dit betekent dat houders passende maatregelen nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de gehouden vogels in contact komen met in het wild levende vogels of vogels van andere houders. Deze maatregelen kunnen per situatie verschillen. Nadere toelichting volgt. 

Bij de ophokplicht (NIET verplicht voor kinderboerderijen/ dierentuinen en hobbydierhouders) is het verplicht de dieren onder te brengen in een gebouw of afgesloten ruimte. Gebleken is dat dit met name bij watervogels welzijns- en gezondheidsproblemen opleverde. De ophokplicht geldt alleen voor commerciele houderijen. 

Voor welke vogels gelden deze maatregelen?
De maatregelen gelden voor het zgn. risicogevogelte. Hieronder wordt verstaan: pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden.

  • Pluimvee: hoenderachtigen waaronder kippen, fazanten, kalkoenen, parelhoenders, pauwen
  • Loopvogels: struisvogels, nandoes, kasuarissen en emoes en kiwi's
  • Watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns

    Voor de overige vogelsoorten gelden geen maatregelen (tenzij deze binnen het beschermings/ toezichtsgebied (bt-gebied) gehouden worden).  

Wie doet wat?
Toelichting van de overheid op de rol is van het ministerie, de NVWA en RVO in geval van een uitbraak van een dierziekte, in dit geval vogelgriep. 
Meer lezen: Wie doet wat bij de uitbraak vogelgriep

Actuele berichtgeving en maatregelen via de overheid

 


Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Biddinghuizen

Persbericht ministerie

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vervoersverbod zone rond besmet bedrijf
In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 23 pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Landelijke maatregelen
Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

Kinderboerderijen en hobbyhouders
Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Zie voor meer informatie: Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen

Eenden- en kalkoenenbedrijven
Daarnaast gelden voor eenden- en kalkoenenbedrijven enkele extra maatregelen, deze gaan per direct in. Ten eerste moeten eendenbedrijven een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooisel-opslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen. Ten tweede mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts. Ten slotte mogen transporten van of naar deze bedrijven alleen rechtstreeks plaatsvinden.

Bron: Ministerie van LNV

 

 

 


Ontwikkelingen Afrikaanse varkenspest in Europa

Afrikaanse varkenspest (AVP) vindt zijn oorsprong in Afrika en komt sinds 2007 ook voor in Rusland. Daar bleef het vele jaren toe beperkt, maar inmiddels schuift het via Europa langzaam deze kant op. Het ministerie van LNV wil houders graag informeren over de huidige ontwikkelingen en vraagt om alert hierop te zijn. 


Afrikaanse varkenspest
Afrikaanse varkenspest is een ernstige virusziekte bij gehouden varkens en wilde zwijnen die gepaard gaat met ernstige verschijnselen, veel sterfte en met aantasting van dierenwelzijn. De ziekte verspreidt via directe tussen dieren, en ook indirect met materialen zoals gereedschap, wagens en kleding. Door Afrikaanse varkenspest getroffen varkens worden na een incubatietijd van 4 tot 19 dagen acuut ziek, hebben koorts (40 tot 41°C), leucopenie (verminderd aantal witte bloedcellen), bloedingen in inwendige organen, huidbloedingen (vooral op de oren en de flanken) en kunnen acuut sterven (Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren). 

Deze ziekte is meldingsplichtig en verdenkingen moeten gemeld worden bij de NVWA. 

Stand van zaken 
Sinds 2014 is AVP in vier Oost-Europese lidstaten aangetroffen: Polen en de drie Baltische staten. De ziekte is daar nog niet onder controle. In Polen is op 17 november 2017 Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij wilde zwijnen in de buurt van Warschau. Dit gebied ligt hemelsbreed ongeveer 150 km ten westen van eerder besmette regio’s in Polen. Menselijk handelen is waarschijnlijk de reden dat de ziekte nu in dit nieuwe gebied is geïntroduceerd. In de eerder besmette regio’s in Polen neemt het aantal uitbraken bij gehouden varkens en gevallen van AVP bij wilde zwijnen toe. De situatie in Polen en de spreiding van de ziekte naar het nieuwe gebied bij Warschau vormen een zorgelijke ontwikkeling.
 
Ook de drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, hebben dit jaar nog besmettingen gemeld, bij gehouden varkens en bij wilde zwijnen. In Letland lijkt de situatie iets lijkt te verbeteren, in Litouwen zijn in een nieuw gebied besmette zwijnen gevonden en in Estland zijn nog uitbraken bij gehouden varkens geweest.
 
Afgelopen zomer is de ziekte ook verspreid naar Tsjechië en Roemenië. De Tsjechische overheid heeft na de eerste melding van AVP in wilde zwijnen rigoureuze maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hekken rondom het besmette gebied met wilde zwijnen en een intensieve monitoring. De gevallen hebben zich tot nu toe beperkt tot dit besmette gebied. In Roemenië, waar AVP werd aangetroffen in twee kleinschalige varkenshouderijen, lijkt de situatie onder controle.
 
Er is meerdere malen gesuggereerd dat menselijk handelen verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus naar nieuwe gebieden, maar ook bij uitbraken op varkensbedrijven. De precieze routes van verspreiding zijn echter niet aangetoond. Het voederen van varkens met gewassen die afkomstig zijn uit een besmette omgeving wordt wel gezien als mogelijke route, evenals swill voedering en het achterlaten van materiaal van geschoten wilde zwijnen in de bossen en op het land. Ook illegale verplaatsingen van wilde zwijnen worden genoemd als mogelijke verspreidingsroute.
 
Risico's voor Nederland
Tot nu toe werd het risico van verspreiding naar Nederland niet erg hoog ingeschat. De sprong van de ziekte in westelijke richting in Polen is echter wel een indicatie dat het van het grootste belang is alert te blijven. Men dient zich bewust te zijn van de permanente dreiging van introductie van de ziekte in vrije EU lidstaten waaronder Nederland. De bevinding dat de ziekte al sinds 2014 in wilde zwijnenpopulaties in de vier lidstaten in het noordoosten van de EU aanwezig is geeft aan dat de ziekte moeilijk te bestrijden is. De situatie lijkt in die landen op korte termijn niet te verbeteren.
 
EU lidstaten moeten blijven inzetten op het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte. Jagers dienen te voorkómen dat resten van besmette wilde zwijnen in natuurgebieden worden achtergelaten, illegale transporten vanuit besmet gebied naar vrije landen en regio’s dient te worden voorkómen en iedereen, met name varkenshouders, hun personeel en jagers dienen passende bioveiligheidsmaatregelen te nemen. De verplichte extra reiniging en desinfectie van wagens die terugkomen uit landen waar AVP in gehouden varkens is aangetroffen is nog steeds verplicht.
 
Een eventuele uitbraak van AVP in Nederland heeft desastreuze gevolgen voor de varkenshouderij. Ook besmetting van wilde zwijnen zou grote gevolgen hebben zowel voor deze zwijnen als voor de varkenssector. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft, dat men passende maatregelen neemt en dat men zich realiseert wat de gevolgen zijn van AVP in Nederland (Bron: ministerie van LNV). 

Aanbevelingen voor kinderboerderijen:
Afrikaanse varkenspest kan worden overgebracht via wilde zwijnen, maar ook via voeding. 
- Direct contact met wilde zwijnen en gehouden varkens moet voorkomen worden.
- Het is belangrijk dat bezoekers de varkens niet voeren met meegebrachte voedingswaren. De swill-verordening is van toepassing. Dat betekent dat voedselrestanten uit keuken of restaurant niet aan varkens gevoerd mogen worden. 
- Wees altijd alert op ziekteverschijnselen.


Nederlandse hoenderrassen volop in schijnwerper tijdens Oneto

 

Voor het eerste in de 64-jarige historie van de Oneto is het gelukt om alle Nederlandse hoenderrassen op deze internationale kleindierenshow te krijgen. Voor de inzenders van deze tientallen rassen is deelname aan de show in Twente op 1, 2 en 3 december extra bijzonder. De winnaars mogen zich namelijk Europees kampioen noemen.

Levend erfgoed
Bezoekers van de komende Oneto in Hangar 11 op het terrein van vliegveld Twenthe aan de Vliegveldweg 345 in Enschede maken straks kennis met levend erfgoed: van Assendelfter hoenders en Kraaikoppen tot Twentse hoenders en Welsumers. Al die rassen worden in sommige gevallen al honderden jaren gefokt. De aandacht die ze nu krijgen, is ook hard nodig. Want uit recent onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat sommige rassen ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd. Er zijn meerdere rassen zoals de Drentse bolstaart en de Eikenburger waarvan in Nederland minder dan honderd exemplaren zijn. Op de Oneto zijn derhalve heel zeldzame hoenders te bewonderen. Heel oude rassen, maar ook nieuwe rassen zoals de Twentse blauwe.

Door de Europese kampioenschappen, komen ditmaal meer deelnemers uit heel Europa met hun dieren naar de Oneto. Er is zelfs belangstelling uit Amerika. Vergeleken met voorgaande edities is het aantal dieren dan ook flink toegenomen. Er zijn bijna 4.000 kleindieren ingeschreven. Naast hoenders en dwerghoenders zijn dat ook konijnen, cavia’s, sierduiven, water- en siervogels. Bovendien houdt de Parkietensociëteit afdeling Twente een eigen tentoonstelling met een keur aan kleurrijke vogels.

De Oneto is echter meer dan een tentoonstelling van kleindieren die worden gekeurd. Nieuwe rassen en nieuwe kleurslagen op bestaande rassen zijn te zien, er is een aparte verkoopklasse, er is een demonstratie met roofvogels, een show van bijzondere parkvogels van Aviornis en bezoekers kunnen getuige zijn van een Europese eierkeuring op 2 december (vanaf 11.30 uur). Op zondag 3 december is er dan nog een hanenkraaiwedstrijd (vanaf 11.00 uur). Zo probeert de Oneto meer en meer een programma samen te stellen voor een zo breed mogelijk publiek van dierenliefhebbers. En kinderen die vooral willen knuffelen met een lief konijn of een handtamme kip, krijgen daarvoor ook alle gelegenheid. Wie meer wil weten over het houden van bijvoorbeeld een bepaald ras, kan daarvoor terecht bij één van de stands van clubs die zich juist voor één of enkele rassen inzetten.

64ste Oneto kleindierenshow
Locatie: Hangar 11, Vliegveldweg 345, Enschede
Data: 1-3 december. Openingstijden: vrijdag 1 december, 15.00-22.00 uur; zaterdag 2 december, 09.00-19.00 uur en zondag 3 december, 09.00-16.00 uur.

Meer informatie: www.oneto.nl en www.europashow.nl


 


Onduidelijkheid over besmetting Q-koorts Nieuwerbrug

 

Recent werd duidelijk dat drie mensen uit één gezin in Nieuwerbrug (Zuid-Holland)  besmet zijn geraakt met Q-koorts. “De bron van deze besmetting wordt onderzocht”, aldus een woordvoerder van het RIVM. De mensen hebben geen directe link met schapen en geiten. Schapen in de omgeving van drie mensen met Q-koorts in Nieuwerbrug zijn preventief gevaccineerd tegen Q-koorts. Dat bevestigt het RIVM (bron: Boerderij)

Onderzoek naar bron besmetting
De uitslagen van verplichte tankmelkonderzoek voor melkgeiten- en melkschapenbedrijven in de omgeving van de humane besmettingen vertonen geen verdenking van Q-koorts. Ook zijn er geen klinische verschijnselen van Q-koorts. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) tast nog in het duister over de oorzaak van de Q-koortsbesmetting bij een gezin uit Nieuwerbrug. Bij vleesschapen in de buurt is de Q-koortsbacterie aangetroffen, maar of deze dieren de bron zijn, valt niet met zekerheid te zeggen. Woordvoerder Paula de Jonge van de NVWA laat desgevraagd weten: ''Het onderzoek naar de bron loopt op dit moment nog. Hierbij worden eerst de meest voor de hand liggende mogelijkheden afgelopen.''

De Jonge wijst erop dat vleesschapen zelden de oorzaak zijn van Q-koorts besmettingen bij mensen. ''Het is al jaren bekend dat bij vleesschapen de Q-koorts bacterie kan voorkomen. Maar er zijn nauwelijks patiënten bekend die hier ziek van worden. Daarom wordt verder onderzoek gedaan om te kijken of dit werkelijk de bron is, of dat er mogelijk een andere bron is. Het is belangrijk om de juiste bron op te sporen, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.''

Vaccinatieplicht
Sinds een grote uitbraak in Noord-Brabant in 2009 zijn alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven verplicht te vaccineren tegen Q-koorts. Bij tot nu toe bekende uitbraken in Nederland hebben met name melkgeiten en melkschapen de ziekte overgebracht. Sinds een grote uitbraak in Noord-Brabant in 2009 zijn alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven verplicht te vaccineren tegen Q-koorts. Er geldt geen vaccinatieplicht voor particuliere houders en houders/ fokkers van schapen die geen publieke functie hebben. Het risico op verspreiding van Q-koorts is bij vleesschapen klein. Daarbij speelt een rol dat vleesschapen op een andere manier gehouden worden dan melkschapen en melkgeiten: ze lopen doorgaans in de wei en staan niet dicht op elkaar in een stal en er is sprake van kleinere groepen drachtige dieren.

Voor alle publieksinstellingen geldt de vaccinatieplicht en een aantal aanvullende maatregelen.

Meer info: Factsheet Q-koortsmaatregelen voor publieksinstellingen

Aantal meldingen
Het aantal meldingen van Q-koorts bij mensen wordt bijgehouden door het RIVM. Het waren er dit jaar tot dusver twee keer zoveel als in 2016: 24 tegenover 12. Sinds de Q-koorts epidemie in 2007-2009, toen er nog ruim 2300 meldingen waren, is het aantal sterk gedaald. De bacterie Coxiella burnetii komt nog altijd algemeen voor en is wijdverspreid in de omgeving. Sinds 2010 wordt er gevaccineerd om de ziekte bij dieren beheersbaar te maken. Sinds 2016 zijn de melkschapen en melkgeiten officieel vrij van Q-koorts (bron: Levende Have)

 


Verhoogd risico AI-besmetting in waterrijke gebieden

 

Houders van hobbypluimvee die wonen in waterrijke gebieden, moeten rekening houden met een verhoogd risico op vogelgriep (Aviaire Influenza/ AI). Die les valt te trekken uit besmettingen bij hobbypluimvee eind vorig jaar, begin dit jaar. Dit geldt ook voor kinderboerderijen, gelegen in waterrijke gebieden. 

Wageningen Universiteit heeft nader onderzoek gedaan naar de risico's en komt tot de conclusie dat er tot een afstand van 500 meter van sloten en waterwegen sprake is van een verhoogd risico. Dat risico neemt toe naarmate de afstand tot open water kleiner wordt.

Situatie najaar 2017
Er is dit najaar tot dusver slechts een geval van laagpathogene vogelgriep aangetroffen in Nederland. Het hoogpathogene virus dat eind 2016 en begin 2017 bij hobbypluimvee, bedrijfspluimvee en wilde watervogels is aangetroffen, houdt zich nog rustig. Uit recent onderzoek valt af te leiden dat het hobbypluimvee bij de vorige uitbraak van vogelgriep zeer waarschijnlijk besmet is geraakt door uitwerpselen die de wilde watervogels achterlaten op de grond en in plassen water. Die poep bevat vogelgriepvirusdeeltjes. Houders van hobbypluimvee in een hoogrisicogebied doen er dus verstandig met deze risico's rekening te houden. 

Bron: Levende Have


 


Campagne rookvrije generatie en kinderboerderijen

Steeds meer plekken waar kinderen komen worden rookvrij. Diverse kinderboerderijen waren dit al of hebben zich bij deze campagne aangesloten. Het doel hiervan is te voorkomen dat kinderen op deze plaatsen in contact komen met rokende mensen en daarmee het verkeerde voorbeeld krijgen. Deze campagne is een initiatief van drie gezondheidsfondsen: Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds.

Waarom een rookvrije kinderboerderij?
> Veilige en gezonde omgeving voor kinderen om te spelen.
> Geen gevaar van brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen.
> Veiligheid in verband met aanwezigheid stro en andere brandbare materialen.
> Voorbeeldfunctie voor kinderen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. En hoewel gelukkig bijna geen enkel kind jonger dan 12 jaar rookt, is het wel belangrijk dat ze een gezonde sociale norm leren. En een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken. Nu beginnen elke week nog 100 kinderen met dagelijks roken.

Wat kunnen kinderboerderijen doen?
Er zijn al een aantal kinderboerderijen rookvrij of hebben plannen dit te worden. Het Longfonds heeft daarvoor een stappenplan rookvrij spelen ontwikkeld.
Zie www.longfonds.nl/rookvrij-spelen. Speelplekken die al rookvrij zijn, kunnen dit met materialen zichtbaar maken (borden rookvrij en voorbeeld websitetekst).

Materialen, zoals het stappenplan, flyers, voorbeeldteksten en posters, kunnen hier worden gedownload.

Gratis borden rookvrij
Kinderboerderijen kunnen in aanmerking komen voor een rookvrij generatiebord (voor bij de ingang).

Voorwaarden voor het ontvangen van de gratis set twee borden rookvrij:
- De kinderboerderij is volledig rookvrij (terrein en gebouwen).
- De rookvrije regels staan in het reglement en er wordt zowel online als offline zichtbaar gemaakt dat de kinderboerderij rookvrij is.
- De plek waar mensen roken is zoveel mogelijk uit het zicht van de kinderen.
- De e-sigaret is meegenomen in het rookvrije beleid.

Is of wordt jouw kinderboerderij rookvrij? Geef het ook door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zo kan je ook een gratis bord aanvragen voor jouw kinderboerderij.


Ook een rookvrije kinderboerderij? Geef het ook door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor vermelding bij jouw kinderboerderij.


nb. deze afbeelding is een voorbeeld, niet het ter beschiking gestelde bord


RVO schoont I&R database schapen en geiten op

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schoont de I&R van schapen en geiten op. Houders van geiten en schapen krijgen in november en december de kans hun gegevens te controleren en kosteloos eventueel te corrigeren. Daarvoor stuurt RVO brieven naar alle schapen- en geitenhouders. Begin november krijgen schapenhouders met meer dan 50 dieren de informatie per post. Het gaat om zo’n 9000 bedrijven. Daarbij zitten ook ubn’s met schapen én geiten en ‘relaties’ met meerdere ubn’s. In de weken erna krijgen schapenhouders met 50 of minder dieren de post van RVO. Dat is de grootste groep van circa 28.000 adressen.

De brieven gaan vergezeld van stallijsten, het inloggen met DigiD en uitleg over herstellingen.

RVO vraagt aan de houders om aan de hand van deze stallijst(en) te controleren of de juiste gegevens staan geregistreerd in de I&R centrale databank. Als er nog meldingen ontbreken dan staan deze ook vermeld. Ook nog niet verwerkte meldingen staan op de stallijst. Als de gegevens juist zijn hoeft er geen actie te worden ondernemen. Bij ontbrekende gegevens of dieren die nog op de stallijst staan en er niet meer zijn, wordt uitleg gegevens hoe dit juist te registreren of te herstellen. 

Kosteloos herstel
In de brief wordt uitgelegd dat er voor het juist registreren of het doen van herstelmeldingen in november en december geen kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt alleen voor de diersoorten schaap en geit. Voor het doen van geboorte-, aanvoer- en importmeldingen blijft het bestaande tarief in deze periode wel van kracht. Een onjuiste registratie kan gevolgen hebben voor andere regelingen.

 


Aanmelden voor NL Doet op 9 en 10 maart 2018

 

Ook kinderboerderijen kunnen zich weer aanmelden voor NL Doet 2018
Elke maatschappelijke organisatie kent het: klussen en activiteiten die belangrijk zijn maar waar de mankracht voor ontbreekt. Het opknappen van een gebouw, repareren van speelgoed, lenteklaar maken van een moestuin of een lunch organiseren voor eenzame buurtbewoners… Voor dat soort klussen organiseert het Oranje Fonds ook dit jaar weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Doet u ook (weer) mee op 9 en 10 maart?

Financiële bijdrage en gratis promotie
Het Oranje Fonds heeft in totaal € 2 miljoen beschikbaar als bijdrage voor materialen, entreebewijzen en catering. U kunt tot 30 januari maximaal € 400,= per locatie aanvragen. Doe snel een aanvraag, want op=op. Op de website leest u de voorwaarden en vindt u het aanvraagformulier. Iedere organisatie krijgt begin maart ons NLdoet promotiepakket. In februari 2018 roepen wij heel Nederland op om tijdens NLdoet de handen uit de mouwen te steken. Zo maken we samen van NLdoet een succes!

Meer info en aanmelden: NL Doet 2018

 


Specsaveractie weer van start: Aanmelden mogelijk voor kinderboerderijen

 

Vanaf 1 januari 2018 sparen alle Specsaverwinkels weer voor nieuwe doelen. Ook kinderboerderijen kunnen hieraan deelnemen. Naast het kans maken op financiële steun, biedt dit een uitgelezen mogelijkheid om de organisatie zonder extra mediakosten, onder de aandacht te brengen. De voorwaarden en wijze van aanmelding staan hieronder beschreven.

Over Stichting Specsaver Steunt
Dankzij onze Stichting kunnen we lokale liefdadigheidsinstellingen, goede doelen en verenigingen, zoals een kinderboerderij, jeugdvereniging, bejaardentehuis of dierenambulance, financieel ondersteunen. Zo geeft Specsavers iets terug aan de lokale gemeenschap. Een waardevolle bijdrage. Onze stichting heeft zelf geen winstoogmerk.

Omdat alle winkels van Specsavers een steentje bij willen dragen aan de lokale gemeenschap, geven ze per verkochte bril of hoortoestel een vast bedrag aan de Stichting. Dit bedrag schenken we onder andere aan lokale doelen die de samenleving ten goede komen. Ieder jaar (aan het einde van de spaarronde) maken alle Specsavers-winkels de betreffende goede doelen in de buurt blij met een donatie.

Voorwaarden deelname
- Deelname staat open voor alle lokale organisaties die staan ingeschreven bij Kenniscentrum Filantropie (zorg dus dat het organisatieprofiel op orde is) 
- Voldoen aan de voorwaarden van Stichting Specsavers Steunt
- Doelen die in het verleden al gesteund zijn door een Specsavers-winkel, zijn drie jaar lang uitgesloten van deelname.

Aanmelden
Aanmelden is geheel kosteloos en kan tot 10:00 uur op 23 november 2017. Uiteindelijk wordt er op basis van stemmen van het Nederlandse publiek een top 3 bepaald. Het winkelteam kiest vervolgens welk lokale goede doel financiële steun krijgt. Aanmelden: Meld uw doel aan

 

 


Deelname aan collecte Jantje Beton - voorjaar 2018

 

Doe met de kinderboerderij aan collecte Jantje Beton
Doe mee met de collecte en verdien extra speelplezier. Van maandag 5 t/m zaterdag 10 maart 2018, is de Jantje Beton Collecte. Dan gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat meer kinderen kunnen spelen. Bovendien kunnen collectanten hun eigen club flink helpen, omdat 50% van de opbrengst naar de eigen clubkas gaat.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Spelen houdt kinderen vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen. Helaas wordt buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts 1 keer per week vrij buiten.

Doe mee met de Collecte van 5 t/m 10 maart 2018
Eén keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwilligers halen we geld op, waarmee we zorgen dat er meer kinderen meer kunnen spelen. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor de eigen clubkas van deelnemende verenigingen en organisaties.

Hoe geef ik de kinderboerderij op en waar vind ik meer informatie?
Kijk voor meer informatie op jantjebeton.nl/collecte

 

 


Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen