FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Inspiratieavond zeldzame huisdierrassen

 

Inspiratie avond zeldzame huisdierrassen
Jaarlijks ontvangen de honderden publieksboerderijen en dierenweides die we in Nederland hebben ruim 25 miljoen bezoekers. Jong en oud ruiken en aaien onze landbouwhuisdieren. En dit is ook de plek waar de liefde voor de zeldzame huisdierrassen ontstaat of opbloeit. Kinderboerderijen nemen daarnaast ook een grote maatschappelijk functie in, en kunnen ook belangrijk zijn voor de fokkerij en de promotie van de zeldzame rassen.

Een grote uitdagingen die we tegenkomen in de educatieve sector zijn de uitwisseling van dieren en fokmateriaal. Maar ook het optimaliseren van de samenwerking tussen rasorganisaties en kinderboerderijen, en de ondersteuning in het aanbieden van lesmaterialen vanuit de SZH verdienen de aandacht. Daarvoor schuiven we graag met de betrokken een avond aan de keukentafel.

om samen met

-> Door SZH Erkende centra
-> Rasorganisaties van de zeldzame rassen
-> en Kinderboerderijen met zeldzame rassen of een interesse in het houden van zeldzame rassen

In gesprek te gaan om thema’s te bespreken zoals:

-> Het uitwisselen van fokmateriaal en en dieren, tussen kinderboerderijen onderling, en tussen kinderboerderijen en fokkers/ rasorganisaties.
-> Lidmaatschap van kinderboerderijen bij stamboeken
-> kinderboerderij als ontmoetingsplek voor fokkers en houders
-> Bestaande lespakketten van SZH, en vindbaarheid en gebruik hiervan
-> Promotiemogelijkheden van educatieve centra op website van SZH


Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 1 november. Op een later moment zal hiervan een verslag worden geplaatst. 

 


Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zeeland

 

In Sint Philipsland (gemeente Tholen, provincie Zeeland) is bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 42.000 legkippen. Het gaat waarschijnlijk om een milde H5-variant.

Omdat een laagpathogene (milde) H5 variant (LPAI) kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen 1 km zone
De milde H5-variant is bestrijdingsplichtig. Het besmette bedrijf zal daarom zo snel mogelijk worden geruimd. Er wordt een beperkingsgebied met een straal van één kilometer rondom het besmette bedrijf ingesteld. Bij het instellen van het beperkingsgebied wordt uitgegaan van natuurlijke grenzen, zoals wegen. Binnen dit gebied zijn geen andere pluimveebedrijven aanwezig en zijn de standaardmaatregelen van kracht, die worden ingesteld bij een besmetting met een LPAI. Er geldt een vervoersverbod vooronder meer pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook geldt in het 1-kilometergebied een ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Het beperkingsgebied en de daaraan gekoppelde maatregelen kunnen in principe 21 dagen na de voorlopige ontsmetting worden opgeheven.

Voor kinderboerderijen
Er gelden op dit moment geen maatregelen, omdat het om de milde variant (laagpathogeen) gaat. Alleen rond de 1-kom zone rond het bedrijf zijn maatregelen van kracht. 

Bron: Ministerie van EZ: Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Philipsland (13-10-2017)

 


Dierendagbonus Wecycle voor drie kinderboerderijen

In de week van 26-9 t/m 4-10 konden kinderboerderijen deelnemen aan de Dierendagbonusactie van Wecycle. De drie kinderboerderijen waarbij de meeste kapotte elektische apparaten werden ingeleverd via de actie ontvingen de dierendagbonus ter waarde van € 250,-.

Wecycle heeft de drie winnaars van de actie bekend gemaakt, gefeliciteerd!

- Kinderboerderij De Dierenhof uit Ridderkerk
- Kinderboerderij De Goudse Hofsteden uit Gouda
- Kinderboerderij Paardoes uit Vlissingen

Bezoekers van deze drie kinderboerderijen leverden de meeste kleine apparaten in voor recycling en als dank daarvoor krijgt de boerderij een mooi bedrag én een heerlijke groentetaart voor de dieren. Alle 170 kinderboerderijen maakten kans op de bonus. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. De opdracht was simpel: lever van 26 september tot en met 4 oktober zo veel mogelijk kleine elektrische apparaten in bij de Wecycle-inleverbakken op de plaatselijke kinderboerderij. Bezoekers konden daarbij inchecken met hun smartphone via GPS, dus vals spelen was er niet bij. De drie boerderijen met de meeste 'check-ins' ontvangen een cheque van €250, om te besteden aan het gebouw of de dieren. Ook de mensen die incheckten maakten kans op een prijs, in de vorm van een cadeaubon voor een smakelijke high-tea.

"Met deze speciale Dierendagactie willen we de kinderboerderijen kans geven op iets extra's als dank voor de samenwerking", vertelt Jan Vlak, directeur van Wecycle. "Kinderboerderijen zijn een belangrijke inleverplek voor Wecycle. Jaarlijks krijgen we zo'n 45.000 kleine apparaten binnen via de kinderboerderijen. De boerderijen leveren daarnaast een grote bijdrage aan het voorlichten van kinderen en hun (groot)ouders over recycling."

De ingeleverde apparaten worden uiteraard gerecycled, waardoor de grondstoffen een tweede leven krijgen. Daar krijgen de boerderijen ook iets voor terug. Jaarlijks ontvangen zij van Wecycle een sponsorbijdrage van €250 als dank voor de inspanningen. Een bedrag dat de boerderijen kunnen besteden aan onderhoud of materialen voor de kinderboerderij. Inmiddels zijn landelijk 170 kinderboerderijen partner van Wecycle.

Tekst gaat verder onder de foto's

 

Over Wecycle
Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten. 

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan. We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder 'nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.

Vergoeding 2017 aanvragen
Wecycle ondersteunt alle partnerboerderijen met een jaarlijkse sponsoring van 250 euro. Heeft uw boerderij de vergoeding voor 2017 nog niet aangevraagd? Doe dit dan snel en uiterlijk vóór 1 december. Te laat ontvangen aanvragen kunnen wij helaas niet honoreren. Aanvragen van de vergoeding doet u via uw eigen Wecycle-pagina. Voor vragen kunt u ons een e-mail sturen.

Bron: Wecycle

 


Toename inlevercijfers vet, apparaten en kleding op kinderboerderijen

 

Kinderboerderijen kunnen meedoen aan het inzamelen van kapotte elektrische apparaten (Wecycle), gebruikt frituurvet/ olie (vet recycle het) of kleding. Dit alles wordt ingezameld voor recycling. Zo stelt de kinderboerderij bezoekers in staat een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Kinderboerderijen die hieraan deelnemen ontvangen zelf ook een vergoeding. Op dit moment doen meer dan 150 kinderboerderijen mee aan Wecycle en hebben ruim 50 kinderboerderijen een vetcontainer staan. Kleding wordt op ongeveer 30 kinderboerderijen opgehaald. 
 
Toename inzamelcijfers
De halfjaar cijfers van het inzamelen op kinderboerderijen zijn bekend. Bij alle grondstoffen is een toename ten opzichte van de jaarcijfers van 2016 zichtbaar.

Wecycle (kapotte elektrische apparaten):
1e half jaar 2017 24.800 apparaten ingeleverd (heel 2016 > 42.700 apparaten) => toename van 16%

Gebruikt vet / olie:
1e half jaar 2017 12.370 kg ingeleverd (heel 2016 > 20.350 kg) => toename van 21,5%

Kleding/textiel:
1e half jaar 2017 14.619 kg ingeleverd (heel 2016 > 25.174 kg) => toename van 16%

Aanbod aantrekkelijk inzamelmeubel voor kinderboerderijen
Een aantrekkelijk inzamelmeubel voorzien van goede informatie maakt het voor bezoekers makkelijker om op de hoogte te zijn van wat er ingeleverd mag worden. Voor kinderboerderijen is het makkelijker om deze service aan te bieden. Sinds kort is er zo`n speciaal inzamelmeubel op de markt, speciaal ontwikkeld voor op de kinderboerderij. Extra voordeel is dat meubel buiten kan staan en zo goed zichtbaar is en geen beslag legt op de beperkte binnenruimte.

Dit aantrekkelijke meubel geeft ook gemeenten de mogelijkheid om hun beleid goed in beeld te brengen op de kinderboerderij en zo in beeld te komen bij de duizenden bezoekers. Het is dus verstandig om contact op te nemen met jouw gemeente om te overleggen of zij een bijdrage kunnen doen in de aanschafkosten ‘in ruil’ voor zichtbaarheid van het gemeentelijk duurzaamheid/milieu beleid op het bord boven de inleverbakken.

De brochure en prijslijst zijn op te vragen via kinderboerderijenactief. Tot 30 november geldt een aantrekkelijke aanbieding voor de snelle beslissers. 

Bron en meer informatie over deze actie: Kinderboerderijenactief

 

 


Gratis test op PPID (ziekte van Cushing)

Vanaf 1 september tot en met 31 oktober kunnen houders van paarden deelnemen aan een gratis labonderzoek voor Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) (voorheen genoemd ziekte van Cushing). PPID is een eenvoudig te behandelen aandoening waaraan veel paarden lijden (naar schatting 15% van de paarden ouder dan 15 jaar). Helaas worden deze ziekteverschijnselen vaak ten onrechte toegeschreven aan het ‘normale ouder worden.’

Symptomen zijn onder andere:

 • Hoefbevangenheid, ook wel bekend als laminitis.
 • Veranderingen in de vacht. Dit kan variëren van milde verharing of verandering van kleur in vroege stadia van de ziekte tot een te volle, langharige en krullerige vacht in latere stadia van de ziekte.
 • Verandering in de lichaamsbouw: hangbuik, spierverlies van de bovenlijn (rug).
 • Vetophopingen en verdikkingen rondom de ogen.
 • Abnormaal zweten rond de nek en schouders. De dikke vacht speelt hierbij mogelijk een rol.
 • Veel drinken en plassen (een nattere en viezere stal).
 • Lusteloosheid en verminderde prestaties.
 • Verminderd afweersysteem, terugkerende infecties (zoals bijvoorbeeld bijholte-ontsteking) en vertraagde wondgenezing

Met name hoefbevangenheid is een ernstige aandoening. Hoefbevangenheid kan diverse oorzaken hebben. Welke globaal onderverdeeld kunnen worden in een probleem in de hormoonhuishouding, een verkeerd dieet, een ernstige ziekte (diarree of koliek) of overbelasting. Bij meer dan 70 procent van de paarden met hoefbevangenheid in het najaar blijkt PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction) de oorzaak. 

Wanneer testen?

 • Paarden en pony’s (ezels) ouder dan 15 jaar
 • Dieren die hoefbevangen worden zonder duidelijke aanleiding
 • Dieren met mogelijke verschijnselen van PPID

Ook dieren met nog weinig (duidelijke) verschijnselen kunnen positief getest worden op PPID. Vroegtijdige diagnose van PPID helpt om allerlei bijkomende ziekteverschijnselen te voorkomen. Correcte behandeling, voeding en medicatie zorgt er meestal voor dat het dier een prima leven kan lijden. PPID is niet te genezen, maar wel goed te behandelen. 

Gratis test PPID 
Houders kunnen in september en oktober een gratis labonderzoek laten uitvoeren. De kosten voor de dierenarts zijn wel voor de houder zelf.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de eigen dierenarts of op deze website: PPID bij paarden - gratis test 


Faculteit Diergeneeskunde: Vaccineren gehouden konijnen blijft noodzakelijk

 

Gedurende het gehele jaar komen bij het Dutch Wildlife Health Centre en de faculteit Diergeneeskunde meldingen binnen van dode konijnen. Maar sinds het begin van de meteorologische zomer is een toename van het aantal meldingen te zien. Uit onderzoek van een aantal konijnen blijkt dat de virusziekte Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) nog steeds slachtoffers maakt onder zowel gehouden als wilde konijnen. RHD wordt ook vaak aangeduid als Viral Hemorrhagic Disease (VHD) of viraal hemoragisch syndroom (VHS). Er is geen behandeling voorhanden. Om te voorkomen dat een gehouden konijn ziek wordt van een besmetting met het virus, wordt geadviseerd om te vaccineren. U kunt hiervoor terecht bij uw dierenarts.

De ziekte
RHD wordt veroorzaakt door het Rabbit Hemorrhagic Disease Virus (RHDV), waar twee typen van bestaan: het klassieke RHDV, ook wel RHDV-1 genoemd, en RHDV-2. Het RHDV-2 is een nieuwe variant van het klassieke RHD-virus dat sinds de jaren ’90 in Nederland bij konijnen voorkomt. Deze nieuwe variant, RHDV-2, is voor het eerst in 2010 in Frankrijk vastgesteld en heeft zich inmiddels over een groot deel van Europa verspreid. In 2015 is RHDV-2 voor het eerst in Nederland aangetoond.

Situatie
Hoe groot de konijnensterfte door RHD is, is moeilijk aan te geven. Het is onmogelijk om aan de buitenkant van een konijn te zien waaraan het dier is doodgegaan. De meeste konijnenhouders laten hun dode konijn niet onderzoeken. En ook van de wilde konijnen wordt slechts een heel klein aantal onderzocht. Dit komt omdat de kadavers niet altijd worden gevonden, of de dieren zijn al te lang dood om nog te onderzoeken, of ze kunnen vanwege logistieke en financiële redenen niet worden onderzocht. Voor het melden van sterfte onder tamme konijnen bestaat geen centraal meldpunt. Dode wilde konijnen daarentegen kunnen bij het DWHC worden gemeld via het meldformulier. Toch leert de ervaring dat konijnensterfte vaak niet gemeld wordt totdat het echt grote aantallen betreft.

Onderzoek
Alleen op basis van pathologisch onderzoek kan worden bepaald of het beeld van de afwijkingen past bij een besmetting met RHDV. Echter om te bepalen om welk type het gaat, is een specifieke aanvullende test noodzakelijk. Bij een deel van de konijnen is deze aanvullende test uitgevoerd. Net als in 2016, bleek ook nu het in alle gevallen om RHDV-2 te gaan.

Besmettelijk
Het virus is zeer besmettelijk. Konijnen raken besmet door zowel direct onderling contact als indirect contact. Indirect contact kan bijvoorbeeld via contact met urine en keutels van besmette konijnen, en via o.a. besmet water, voedsel, kleding en handen. Ook in de uitwerpselen van roofdieren die een besmet konijn hebben gegeten, kan levensvatbaar RHDV-2 aanwezig zijn.

Het RHD-virus is niet besmettelijk voor andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren. Gehouden konijnen kunnen worden ingeënt.

Vaccineren
Het vaccineren van gehouden konijnen tegen RHDV-1 en RHDV-2 is niet verplicht. Maar om te voorkomen dat een gehouden konijn doodgaat door RHDV is het belangrijk om de gehouden konijnen in te enten. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen dierenarts. De konijnen die naar een tentoonstelling of jongdierendag gaan, moeten RHDV-2 ingeënt zijn om deel te mogen nemen (http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/rhd-enting.html).

Informatie voor houders van konijnen:
Faculteit Diergeneeskunde: Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD
Kleindier Liefhebbers Nederland: VHD/RHDV situatie in Nederland – juni 2017

Informatie voor dierenartsen:
Informatie voor dierenartsen over de verschillende vaccins werkzaam tegen RHD 
Landelijke sterfte onder konijnen als gevolg van VHD (Viral Hemorrhagic Disease)

Bron: Faculteit Diergeneeskunde Utrecht (19 september 2017)

 


Evaluatie vogelgriep

 

De vSKBN is gevraagd om deel te nemen aan de evaluatie maatregelen vogelgriep. Naar aanleiding van alle reacties die we hebben ontvangen, hebben we een rapportage aangeleverd, waarin de bevindingen en knelpunten zaten voor de kinderboerderijen rondom de maatregelen vogelgriep die vanaf november 2016 tot en met april 2017 van kracht waren.

Communicatie en dierenwelzijn
De belangrijkste punten die we hebben vermeld is het belang van meer eenduidigheid in de communicatie van de maatregelen en directe betrokkenheid van de vSKBN. De lange periode van het afschermen van de dieren, leidde op veel plekken tot welzijnsproblemen. Daarnaast zijn een aantal kinderboerderijen deze periode (tijdelijk of geheel) gesloten geweest. Dit was geen verplichting, maar door uitvoering van de maatregelen zagen zij voor hun situatie geen andere mogelijkheden.

We hebben aangegeven dat het belangrijk is maatregelen te nemen passend bij de risico's, omdat we nu ook een andere situatie hadden als de voorgaande jaren, doordat wilde watervogels een grote rol speelden bij de besmetting. Het aantal besmettingen onder commerciele bedrijven en onder hobbymatige houders is relatief zeer klein gebleven. In een eerder stadium heeft het ministerie al aangegeven dat de maatregelen niet mogen leiden tot dierenwelzijnsproblemen. We zijn nog in afwachting van de resultaten hieruit.

 

 


Nieuwsbrief EFCF is uit

De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

Jaarlijkse bijeenkomst 
Zoals elk jaar organiseert de Europese federatie voor jeugd- en gezinsboerderijen (www.cityfarms.org) een bijeenkomst. Ditmaal vond deze plaats in Pavia, Italië van 6 tot 10 september 2017. Tijdens zo’n bijeenkomst worden vele projecten bezocht en worden contacten gelegd met andere Europese collega’s. Een verslag met foto's is vastgelegd op hun Facebookpagina

Nieuwsbrief 3-2017
In de nieuwsbrief ook aandacht voor de bijeenkomst en andere projecten: van het 'goatbook' tot een project op een city farm in Kenya. De laatste nieuwsbrief kunt u hier lezen: Newsletter 3-2017


Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld wordt Aeres

Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld heeft per 1 september 2017 een nieuwe naam: Aeres Training Centre Barneveld. Hiermee wordt de verbinding in dierverzorgingsopleidingen binnen Aeres zichtbaar gemaakt. Deze groene kennisinstelling biedt onder de naam Aeres een breed scala aan onderwijs op het gebied van dieren, dierenwelzijn, groen en leefomgeving. Van vmbo, mbo en hogeschool tot praktijk- en volwassenenonderwijs.  

Unieke kennisorganisatie
Aeres Training Centre Barneveld is marktleider in Nederland als het gaat om dierverzorgingsopleidingen voor volwassenen. “Als onderdeel van de Aeres familie willen we onder deze nieuwe naam onze grenzen verleggen, ons aanbod versterken en onze cursisten en studenten nog beter ondersteunen”, aldus Manager Bas Emmerik. Met een breed aanbod van opleidingen en cursussen richt het opleidingsinstituut zich op de professional die wil bijleren en de dierenliefhebber die wil omscholen. Aeres Training Centre Barneveld beschikt over uitgebreide faciliteiten zoals een eigen paraveterinair trainingscentrum, een dierenspeciaalzaak, een kennel, volières, aquaria- en terrariumruimtes en een paardentrainingscentrum. Op de campus van 7,5 hectare zijn maar liefst 2.000 dieren gehuisvest, waaronder; alpaca’s, wallaby’s, slangen, reptielen en stokstaartjes.

De juiste aandacht
Bas Emmerik: “Onze missie is om mensen te laten groeien in hun hobby of in hun beroep. Van leerlingen kenners maken of mensen met een passie opleiden tot professionals. Dit geldt natuurlijk ook voor ons. De afgelopen jaren zijn we gegroeid in ons aanbod, het aantal leerlingen en cursisten, dieren en faciliteiten en natuurlijk collega’s. Nu zetten we een nieuwe stap vooruit, een mijlpaal in ons bestaan. Wij groeien door van Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld naar Aeres Training Centre Barneveld. Van Groenhorst Barneveld naar Aeres MBO Barneveld. En van PTC+ naar Aeres Training Centre International. Een nauwere samenwerking binnen de Aeres familie met toegang tot nog meer kennis voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Van passie tot professional!”

Van Cursuscentrum Dierverzorging tot Aeres Training Centre Barneveld. Kijk voor meer informatie op: www.aerestrainingcentre.nl/barneveld.

Cursusaanbod voor kinderboerderijen

Wetskennis voor de kinderboerderij/zorgboerderij beheerder en bedrijfsleider – maandag 25 september 2017 (1 dag)

Wetten en regels worden voortdurend aangepast. Vanuit Den Haag of jouw lokale overheid. Altijd handig dus om je kennis in een dag op te frissen. Snel en duidelijk alle nieuwe ontwikkelingen op een rijtje. Dus wil je weer helemaal op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving? Antwoord krijgen op de vraag; heb ik nou wel of niet het vakbekwaamheidsbewijs Besluit houders van dieren nodig? Volg dan de cursus Wetskennis kinderboerderijen op maandag 25 september a.s.

Gemeente/politiek en de kinderboerderij voor de beheerder en bedrijfsleider – donderdag 23 november 2017 (1 dag)

Of je wilt of niet, jouw kinderboerderij heeft te maken met de gemeente/politiek. Om te begrijpen hoe je een werkzame band met ze kunt opbouwen, wordt een groot aantal vragen beantwoord. Hoe werkt een gemeente en wat is belangrijk om te weten over de werkwijze van het lokale politieke bestel? Hoe zien politici de lokale kinderboerderij? Kortom: wil je inzicht in het politieke bestel en wil je weten welke 'wegen' je moet bewandelen voor een vruchtbare samenwerking? Volg dan deze 1-daagse cursus.

Verloskunde schaap - start dinsdag 16 januari 2018 (5 avonden)

In 5 avonden leer je hoe het werkt als je wilt helpen bij de verlossing. Wat kun je doen voor de ooi? Hoe help je de pasgeboren lammeren het beste op weg? Wat als de bevruchting niet lukt? Deskundige dierenartsen helpen je met goed raad en praktische tips. Behalve de theorie oefen je ook in de praktijk; op levensechte modellen en we brengen een bezoek aan onze eigen schaapskooi waar je ook 'in het echt' training krijgt.

Meer info: Overzicht cursussen  

Bron: Aeres Training Centre Barneveld 

 


Recordopbrengst crowdfundingsmaand kinderboerderijen

Dit jaar hebben 37 kinderboerderijen tijdens de de crowdfundingsmaand een recordbedrag van €48.389,81 ingezameld. Bijna alle kinderboerderijen hebben hiermee hun spaardoel behaald en kunnen het de komende tijd echt realiseren. Zo worden veel kinderboerderijen weer een stukje aantrekkelijke voor bezoekers. Steeds meer supporters en donateurs steunen de crowdfundingsmaand. Op 1 juli hadden 505 mensen/organisaties een donatie gedaan via Voorjebuurt.nl De campagne ‘vet Recycle het!’ doneerde aan alle deelnemers die ook een inzamelbak voor gebruikt vet hebben staan €10,00. Duurzaamheid leverde dus nog iets extra`s op.

Een overzicht van de deelnemers met spaardoelen is te vinden op kinderboerderijenactief

5e editie in 2018
In 2018 zal de maand juni weer crowdfundingsmaand zijn. Heb je een wens die je met deze actie zou willen realiseren. Doe dan mee! Geef de belangstelling door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je wordt op de hoogte gehouden over opzet en ontwikkelingen. Belangrijk: begin tijdig met ideevorming en voorbereidingen. (aanmelden voor januari 2018)

 


Plaagdieren op kinderboerderijen: een inventariserend onderzoek

 

Plaagdieren op kinderboerderijen: een inventariserend onderzoek
Thom P.C. Geertsema, Sophie M. Versteegen, Sara A. Burt*

Institute for Risk Assessment Sciences, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, Postbus 80.178, 3508 TD  Utrecht

*Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nederland telt ongeveer 500 kinderboerderijen en dierenweides. Omdat de omstandigheden op deze bedrijven aantrekkelijk zijn voor de gehouden dieren, kunnen ook ongewenste dieren worden aangetrokken, z.g. plaagdieren. Deze plaagdieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen en verspreiden op de kinderboerderij. Ook kunnen ze schade aanrichten, zoals knaagwerk en gebouwen ondergraven. In april 2016 werd een telefonische enquête over de aanwezigheid en de bestrijding van plaagdieren uitgevoerd onder kinderboerderijen die lid zijn van de Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN).

De enquête werd uitgevoerd in het kader van een project in de Masteropleiding Diergeneeskunde in het vak Veterinaire Volksgezondheid. Het doel van de enquête was om informatie te verzamelen over welke soorten dieren als plaag worden ervaren en welke maatregelen worden ingezet om plagen te voorkomen of beheersen. Ook werd nagegaan of de kinderboerderijen vonden dat ze voldoende informatie over dit thema tot hun beschikking hadden.

De kinderboerderijen deden anoniem mee aan de enquête. De contactgegevens van de kinderboerderijen zijn verkregen vanuit de database van vSKBN en de gesprekken werden gevoerd in april 2016. Van een aantal kinderboerderijen was geen geldige telefoonnummer (meer) beschikbaar of er werd niet opgenomen. Een aantal boerderijen bedankte voor deelname aan de enquête. In totaal werden 62 kinderboerderijen gecontacteerd en 38 (61%) ervan stemden in om mee te doen aan de enquête. Dit aantal is ongeveer 8% van het totaal aantal kinderboerderijen in Nederland. Degene die namens de kinderboerderij de enquêteur te woord stond, was meestal de beheerder en soms een vrijwilliger. De geënquêteerde boerderijen zijn willekeurig gekozen en verspreid door het land.

Welke plaagdieren worden gemeld op kinderboerderijen?

Van de 38 boerderijen die aan de enquête meededen, vermeldden twee dat ze geen overlast hadden van dierplagen. De andere kinderboerderijen vermeldden van verschillende categorieën plaagdieren overlast te hebben. In Figuur 1 worden deze gegevens gepresenteerd, uitgedrukt als het percentage kinderboerderijen die deze dieren als plaag meldde.


Figuur 1

Vliegen werden in het algemeen niet als een plaag ervaren – de werknemers vonden dat die eenmaal bij een boerderij horen. Kruipende insecten werden maar drie keer genoemd; na doorvragen bleek dat in alle drie gevallen bloedluis werd bedoeld (in feite geen insect maar een van de arachnida, familie van de teek en spin). Overige plaagdieren die werden vermeld zijn: mol (1), marter (1), kauwen (5), roofvogels (1), vogels in het algemeen (3). Alle meldingen van overlast door kauwen waren afkomstig van kinderboerderijen gelegen in woonwijken. Eén kinderboerderij meldde overlast van huiskatten uit de omgeving.

Preventieve maatregelen en bestrijding

Als antwoord op de vraag ‘Welke preventieve maatregelen worden genomen tegen plaagdieren?’ gaf een meerderheid van de respondenten aan dat het dagelijks opruimen van voederresten en het opslaan van de voeders in silo’s of goed afsluitbare containers belangrijk zijn. Dit zijn twee van de punten die in paragraaf 2.10 van het Handboek Keurmerk Kinderboerderijen worden aangegeven in verband met preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen dierplagen. De overige drie preventieve punten die zijn genoemd in het handboek (het opruimen van afval, gebouwen vrij van gaten en kieren, schone stallen) werden niet spontaan vermeld door respondenten.

Opvallend was dat 17 (45%) van de geënquêteerde kinderboerderijen een of meerdere katten aanhielden als een preventieve of bestrijdingsmaatregel tegen knaagdieren, hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de effectiviteit hiervan. Katten vangen meestal de makkelijke (meestal jongste) prooidieren en laten de volwassen knaagdieren, die aan voortplanting doen, meer met rust. Bovendien kunnen de uitwerpselen van katten vliegen aantrekken. Het feit dat katten als weringsmiddel worden gezien, staat lijnrecht tegenover een van de boerderijen die juist rondstruinende lokale huiskatten als een bron van overlast ervaart. Eén kinderboerderij meldde dat ze ter plekke de juiste condities voor het nestelen van boerenzwaluwen creëerden, zodat die vogels als een biologisch strijdmiddel tegen vliegen kunnen fungeren.

Respondenten vermeldden wie verantwoordelijk was voor de uitvoering van de werings- en bestrijdingsactiviteiten op de boerderij. De resultaten worden gepresenteerd in Figuur 2. In sommige plaatsen werden deze werkzaamheden verzorgd door de gemeente, bijv. in Amsterdam door de GGD. Ruim een derde van de boerderijen in deze enquête gaf aan een plaagdierbestrijdingsbedrijf in te schakelen. Op hetzelfde aantal boerderijen werden de werkzaamheden door een eigen medewerker uitgevoerd.


Figuur 2

Informatievoorziening over beheersen van plagen

Een meerderheid van de kinderboerderijen gaf aan geen moeite te hebben om aan voldoende informatie te komen over dierplaagpreventie en -bestrijding. Drie kinderboerderijen zeiden dat ze graag meer informatie wilden hebben om dierplagen effectief te kunnen bestrijden. Vier kinderboerdijen meldden dat ze hun dierenarts beschouwden als potentiële bron van informatie over dierplagen.

Conclusie

Bijna alle kinderboerderijen doen aan wering en bestrijding van plaagdieren. Overlast van knaagdieren (vooral muizen) en vliegen werden het vaakst genoemd. De bestrijding gebeurt in ruim de helft van de gevallen door vakspecialisten en voor ruim een derde door de medewerkers zelf. De informatievoorziening over plaagdieren wordt in het algemeen als toereikend ervaren.

Bibliografie

Code voor hygiëne op kinderboerderijen in Nederland, 2004.

Handboek keurmerk kinderboerderijen, vSKBN, versie 2015.

www.kinderboerderijen.nl, bezocht op 29 februari 2016.

 


Stem op leukste ANWB-uitje

 

Voor het achtste jaar organiseert het Land van ANWB de verkiezing voor het Leukste uitje van Nederland en het Leukste uitje van de provincie. Dé publieksprijs namens 4 miljoen ANWB leden!
Ook kinderboerderijen kunnen door het publiek gekozen worden als leukste provinciale uitje. 

Stemmen, stemmen, stemmen
Ook dit jaar starten we direct met de stemronde waarbij leden heel gemakkelijk via een (mobiele) site in enkele eenvoudige stappen een stem uit kunnen brengen op zowel het favoriete landelijke uitje als het favoriete provinciale uitje. Deze stemrode loopt van 25 augustus tot en met 31 oktober 2017 via www.anwbleuksteuitje.nl. ANWB leden waarderen de uitjes, als gewoonlijk, op een vijftal criteria: aanbod, faciliteiten, personeel, prijs-kwaliteitverhouding en sfeer.

Communicatie rondom het stemmen 
Wij zetten vanuit de ANWB weer zoveel mogelijk middelen in om onze leden op te roepen om te stemmen. Zo ontvangen alle leden die afgelopen jaar hun stem hebben uitgebracht opnieuw een email om op een uitje te stemmen. En begin september vragen wij in een grote email aan meer dan 1 miljoen ANWB leden hetzelfde.

Meedoen als kinderboerderij?
Maar ook u kunt natuurlijk uw eigen nieuwsbrief, site of Facebookpagina gebruiken om stemmen te werven. Uw eigen achterban is natuurlijk de belangrijkste ambassadeur. 
Op deze pagina kun je materialen downloaden, zoals het nominatie logo, die je kunt gebruiken in jullie communicatie. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kun je ook een eigen URL opvragen, die je kunt gebruiken in jullie communicatie.

 

 


Wecycle: Maak kans op de dierendagbonus

Maak kans op de Wecycle Dierendagbonus van 250 euro
Wecycle organiseer van 26 september t/m 4 oktober 2017 de inzamelwedstrijd voor kleine apparaten, waarbij drie kinderboerderijen een Dierendagbonus van 250 euro kunnen winnen. Ook bezoekers maken kans op een prijs. Kinderboerderijen die inzamelaar zijn voor Wecycle kunnen hieraan deelnemen. Lees meer op deze pagina onder 'Heeft Wecycle winacties?'.

Win 1 van de 3 inlevermeubels voor uw boerderij
Deelnemende kinderboerderijen maken ook kans op een inzamelmeubel  (t.w.v. 500 euro) om nog meer kleine apparaten zal inzamelen. Kinderboerderijen die hier interesse in hebben, sturen aan wecycle vóór 8 september 2017 een e-mail waarom de kinderboerderij zo'n meubel zou moeten krijgen. Uit alle inzendingen kiest Wecycle drie winnaars.

Inzameling goed op stoom
In het eerste halfjaar hebben de 170 Wecycle-kinderboerderijen al veel kleine elektrische apparaten ingeleverd: zo'n 25.000. Het ziet er naar uit dat 2017 weer een record inzameljaar gaat worden.

Wecycle en kinderboerderijen
Elke kinderboerderij in Nederland kan een Wecycle-inzamelpunt worden voor kleine elektrische apparaten. In ruil daarvoor ontvangt de kinderboerderij van Wecycle jaarlijks 250 euro als maatschappelijke sponsoring. Dit bedrag kan de boerderij vrij besteden. Alle info hierover op: Wecycle/kinderboerderijen

 

 


Kinderboerderijen en wilde diersoorten

 

Naast landbouwhuisdieren worden er ook kinderboerderijen ook andere diersoorten gehouden. Vaak zijn dit volierevogels (parkieten en tropen), watervogelsoorten, tropische vissen, reptielen, alpaca's, lama's en wallabies. Er moet rekening mee gehouden worden dat op een kinderboerderij maximaal tien diersoorten gehouden mogen worden, die van nature in het wild voorkomen. Uitzondering hierop zijn alle diersoorten die aangewezen zijn gehouden te mogen worden voor productie. Deze lijst is in dit artikel opgenomen.
 
Recent kwam Kinderparadijs Malkenschoten hierdoor in het nieuws. Zij hebben besloten 37 van de 47 wilde diersoorten elders te huisvesten omdat de dierentuinvergunning die zij hadden aangevraagd is afgewezen. De aanvullende eisen die werden gesteld, waren niet haalbaar binnen de door RVO gestelde termijnen. Het hele bericht is hier te lezen.

Dierentuin en dierentuinvergunning
Een dierentuin is opengesteld voor publiek, maar speelt ook een belangrijke rol bij het in stand houden van diersoorten. Ze nemen deel aan onderzoek, bestaande fokprogramma's en spannen zich in voor bewustwording van het publiek voor soortenbescherming en behoud van biodiversiteit (bron: RVO).

Indien op een locatie (bv. kinderboerderij) meer dan 10 wilde diersoorten gehouden worden, welke meer dan 7 dagen per jaar worden tentoongesteld aan publiek, moet een dierentuinvergunning worden aangevraagd. Om een vergunning te verkrijgen moet de locatie voldoen aan de eisen die het Besluit houders van dieren  (hfst. 4 Houden van dieren voor vertoning) stelt aan de verblijven, de verzorging, de registratie en werkwijze. Zijn er wijzigingen in een dierentuin, dan moet de vergunning worden aangepast. Doel hiervan is het waarborgen van dierenwelzijn, van educatie en van soortenbehoud.

Meer info over de vergunning: RVO - Dierentuin

Wilde diersoorten
Onder wilde diersoorten wordt verstaan: alle van nature in het wild levende diersoorten, met uitzondering van diersoorten die voorkomen in de bijlage bij het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren (landbouwhuisdieren) en honden en katten.

Een overzicht van soorten: Besluit houders van Dieren, bijlage II

Van de klasse Mammalia (Zoogdieren):
Oryctolagus cuniculus - (Konijn)
Rattus norvegicus - (Bruine rat)
Mus musculus - (Tamme muis)
Cavia porcellus - (Cavia)
Mesocricetus auratus - (Goudhamster)
Meriones unguiculatus - (Gerbil)
Mustela vison - (Nerts)
Equus caballus - (Paard)
Equus asinus - (Ezel)
Sus scrofa - (Varken)
Capra hircus - (Geit)
Bos taurus - (Rund)
Bubalus bubalis - (Waterbuffel)
Cervus dama dama - (Damhert)
Cervus elaphus - (Middeneuropees edelhert)
Ovis aries - (Schaap)

Van de klasse Aves (Vogels):
Struthio camelus - (Struisvogel)
Dromaius novaehollandiae - (Emoe)
Rhea americana - (Nandoe)
Anas platyrhynchos - (Peking eend)
Anser cygnoides - (Knobbelgans)
Anser anser - (Grauwe gans)
Gallus gallus - (Kip)
Perdix perdix - (Patrijs)
Meleagris gallopavo - (Kalkoen)
Phasianus colchicus - (Fazant)
Numida meleagris - (Helmparelhoen)
Columbia livia - (Vleesduif)

Van de superklasse Pisces (Vissen):
Osmerus eperlanus - (Spiering)
Salmo trutta fario - (Beekforel)
Salmo trutta trutta - (Zeeforel)
Oncorhynchus mykiss - (Regenboogforel)
Salmo salar - (Zalm)
Anguilla anguilla - (Aal)
Clarias gariepinus - (Afrikaanse meerval)
Silurus glanis - (Meerval)
Perca fluviatilis - (Baars)
Stizostedion lucioperca - (Snoekbaars)
Scophthalmus maximus - (Tarbot)
Dicentrarchus labrax - (Zeebaars)
Pagellus bogaraveo - (Zeebrasem)
Esox lucius - (Snoek)
Sparus aurata - (Goudbrasem)
Oreochromis niloticus - (Nijltilapia)
Oreochromis mossambicus - (Mozambique Tilapia)
Hoplosternum litterale - (Kwi kwi)
Acipenser spp. - (Steur)
Solea spp. - (Tong)
Huso Huso - (Beluga steur)

Van de klasse der Crustacea (Kreeften):
litopenaeus vannamei - (Garnaal)
Homarus gammarus - (Europese zeekreeft)
Homarus americanus - (Amerikaanse zeekreeft)
Astracus leptodactylus - (Turkse zoetwaterkreeft)
Orconectus limosus - (Amerikaanse rivierkreeft)
Procambarus clarkii - (Louisiana- of Rode rivierkreeft)
Palinurus spec. - (Langoest)
Eriocheir sinensis - (Chinese wolhandkrab)
Cancer pagurus - (Noordzeekrab)
Cladocera - (Watervlo)
Copepoda - (Roeipootkreeftje)
Balanus spec. - (Zeepok)
Artemia salina - (Pekelkreeftje)
Artemia franciscana - (Zoutkreeftje)
Artemia gracilis - (Amerikaans Zoutkreeftje)
Daphnia pulex - (Watervlo)
Moina macropoda - (Japanse watervlo)

Van de klasse Bivalva (Tweekleppigen):
Mytilus edulis - (Gewone mossel)
Ostrea edulis - (Gewone oester)
Crassostrea gigas - (Japanse oester)
Crassostrea angulata - (Portugese oester)
Crassostrea virginica - (Amerikaanse oester)
Cerastoderma edule - (Kokkel)
Pecten maximus - (St. Jacobschelp)
Veneridae - (Palourdes, Venusschelp, Praireschelp, Clamschelp en Vernis)
Glycimeris glycimeris - (Amandes)
Donax trunculus - (Zaagje)
Donax vittatus - (Zaagje)
Spisula subtrunculata - (Strandschelp)

Van de klasse Gastropoda (Slakken):
Helix pomatia - (Wijngaardslak)
Littorina littorea - (Gewone alikruik)
Helix aspersa - (Segrijnslak)
Achatina fulica - (Achaatslak)

Van de klasse Insecta (Insecten):
Blaberus craniifer - (Doodskopkakkerlak)
Blaptica dubia - (Argentijnse boskakkerlak)
Periplaneta americana - (Amerikaanse kakkerlak)
Acheta domesticus - (Huiskrekel)
Gryllus bimaculatus - (Tweevlek krekel)
Locusta migratoria - (Treksprinkhaan)
Schistocerca gregaria - (Woestijn sprinkhaan)
Caruasius morosus - (Indische wandelende tak)
Baculum extradentatum - (Annam-wandelende tak)
Pachnoda butana - (Gouden tor)
Pachnoda aemole - (Gouden tor)
Pachnoda marginata - (Gouden tor)
Alphitobius diaperinus - (Buffalokever)
Zophobas morio - (Reuzenmeeltor)
Sitophilus ganarius - (Graanklander)
Sitophilus oryzae - (Rijstklander)
Drosophila hydei - (Fruitvlieg)
Drosophila melanogaster - (Fruitvlieg)
Musca dom. var. - (Krulvleugelvlieg)
Galleria mellonella - (Grote wasmot)
Achroea grisella - (Kleine wasmot)
Sitotroga cerealella - (Graanmot)
Plodia interpunctella - (Zadenmot, Indische meelmot)
Pyralis farinalis - (Meelmot)
Calliphoridae - (Vleesvlieg)
Apis mellifica - (Honingbij)
Tenebrio molitor - (Meeltor)
Chironomidae - (Vedermug)
Vespidiae - (Wesp)

Van de lagere diersoorten:
Lumbricus rubellus - (Rode worm)
Lumbricus terrestris - (Dauwpier, Regenworm)
Eisenia foetida - (Mestpier)
Arenicola marina - (Zeepier)
Dendrobeana veneta - (Canadese bosworm)
Polychaetae - (Borstelworm)
Brachionus spec. - (Raderdier)
Arenicolides ecaudata

Categorieën

– alle kruisingen tussen de in deze bijlage genoemde soorten
– de kruising tussen de Bos indicus en de Bos taurus
– de kruising tussen de Heterobranchus longifilis en de Clarias gariepinus

 

 


Invoering ‘nieuwe’ huisdierenlijst vertraagd

De nieuwe huisdierenlijst (positieflijst) wordt met een half jaar uitgesteld. Aanleiding is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die betrekking heeft op de totstandkoming van de lijst. In de komende maanden wordt daarom een nieuwe beoordeling gemaakt welke huisdieren in Nederland gehouden kunnen worden. Het streven is om in het najaar met een nieuwe lijst te komen die begin volgend jaar kan worden vastgesteld. Dit heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vandaag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu de lijst later ingevoerd wordt, blijft voorlopig de huisdierenlijst uit 2015 van kracht. Hierop staan ongeveer 100 zoogdieren die geschikt zijn om als huisdier gehouden te worden.

In maart 2017 heeft het CBb een uitspraak gedaan over de manier waarop de huisdierenlijst tot stand is gekomen. Destijds is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij stakeholders in een vroeg stadium werden betrokken bij de wetenschappelijke beoordeling van diersoorten. Op die manier kon gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de stakeholders. Ook was het bedoeld om meer draagvlak te krijgen. Deze aanpak was vooraf juridisch getoetst. Het CBb heeft echter geoordeeld dat de stakeholders (Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Dibevo, Stichting AAP en Dierenbescherming) niet onafhankelijk zijn en daarom niet betrokken mochten zijn bij de wetenschappelijke beoordeling. De staatssecretaris vindt het spijtig dat de CBb nu een streep heeft gehaald door deze aanpak.

De staatssecretaris heeft de uitspraak bestudeerd en bekeken of het mogelijk was om de voorgenomen huisdierenlijst van 2017 alsnog in werking te laten treden. Helaas bleek dit niet mogelijk. Omdat een nieuwe beoordeling van diersoorten noodzakelijk is, zal de invoering van de positieflijst ongeveer een half jaar vertraging oplopen. De nieuwe wetenschappelijke beoordeling zal in de komende maanden plaatsvinden zonder betrokkenheid van de stakeholders. Een groep (internationale) experts wordt geraadpleegd voor de beoordelingscriteria. De betrokken partijen zullen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld worden om te reageren.

 

Bron: Rijksoverheid


Nieuwsbrief EFCF 2-2017

Nieuwsbrief EFCF
De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

Lees hier de laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief EFCF 2-2017


Crowdfundingsactie kinderboerderijen succesvol

Succesvolle Crowdfundingsactie kinderboerderijen
De Kinderboerderijen Actief Toer is een initiatief van de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen. Dit jaar doen een record aantal kinderboerderijen mee aan de Kinderboerderijen Actief Toer: 36! Juni is de actiemaand waarin bezoekers, omwonenden, bedrijven, etc. worden opgeroepen acties te organiseren en/of geld te doneren voor het doel van de kinderboerderij. De doelen waarvoor gespaard worden lopen uiteen van natuurspeeltuinen, cavia of konijnenverblijven, nieuwe traptrekkers tot een geitenklimtoren.

Op 25 juni schrijft kinderboerderijenActief op haar Facebookpagina over het verloop van de actie: 'Na 3 weken crowdfunden begint duidelijker af te tekenen wie de laatste anderhalve week nog goed zijn best moet doen om het doelbedrag te halen en wie de bestelling al (bijna) kan gaan plaatsen. Er is €26.803,17 binnen, dit is 58,1% van het totale doelbedrag.

Vet recycle het heeft iedere deelnemende kinderboerderij met een vetinzamelbak €10 gedoneerd. Totaal 26 kinderboerderijen met een inzamelbak maakt een mooie donatie van €260. Het aantal donateurs is de laatste week goed gestegen, van 189 vorige week naar 358 nu.
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden staat nog steeds bovenaan met het hoogste totaalbedrag (€3568,83 = 89%).

Afgelopen week is ook Stichting Kinderboerderij Voorschoten aangesloten als deelnemer. Onlangs is bij een inbraak een groot geldbedrag gestolen, dankzij een initiatief crowdfunden zij deze maand mee en komen door 87 donaties al op een bedrag van €1460.

Op driekwart van de actieperiode hebben 22 kinderboerderijen de grens van 50% spaardoel inmiddels overschreden, daarvan hebben 12 boerderijen ook de 75% grens achter zich gelaten. Na de 3e week hebben al 6 kinderboerderijen de grens van 100% bereikt.'


Een compleet overzicht per spaardoel is te vinden bij: https://www.voorjebuurt.nl/special/kinderboerderijen/

 


Vragenlijst welzijn konijnen

Dit bericht heeft de vSKBN ontvangen van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht:

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan deze online enquête over uw konijnen, hun leefomstandigheden en gedrag. Deze enquête maakt deel uit van een grootschalig, landelijk onderzoek naar de huidige welzijns- en gezondheidsstatus van gezelschapskonijnen in Nederland. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dennis Vink, gedragsbioloog aangesloten bij de faculteit Diergeneeskunde, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Universiteit Utrecht. Hij voert het onderzoek uit onder begeleiding van Dr. Yvonne R.A. van Zeeland (dierenarts-specialist, afdeling Vogels & Bijzondere Dieren, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren) en Dr. Claudia M. Vinke (gedragsbioloog, Departement Dier in Wetenschap & Maatschappij).

Wilt u meedoen?
De enquête bestaat uit een online vragenlijst die circa 20 minuten van uw tijd in beslag zal nemen. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en op een later tijdstip weer verder te gaan.

Indien gewenst is het ook mogelijk om de enquête anoniem in te vullen. Persoonlijke gegevens zullen ten alle tijden vertrouwelijk behandeld worden. De individuele informatie zal uitsluitend als samengestelde dataset geanalyseerd en als dusdanig gepresenteerd worden, zodat gegevens op geen enkele manier naar een individu herleidbaar zijn. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan dit onderzoek en worden niet aan derden verstrekt.

Via onderstaande links kunt u zelf de enquête kiezen die op u van toepassing is. Denkt u dat deze enquête ook interessant is voor anderen? Dan nodigen wij u uit om onderstaande links ook met hen te delen.

Wij willen u vragen om de enquête vóór eind augustus in te vullen.


Maatregelen vogelgriep opgeheven

Kort na de versoepeling van de maatregelen vogelgriep op 13 april, maakte het ministerie vandaag bekend dat nagenoeg alle maatregelen worden opgeheven. Dit betekent dat pluimvee, watervogels en loopvogels niet meer afgeschermd hoeven te worden, maar weer los mogen lopen. De bezoekersregeling was vorige week al opgeheven.

Voor kinderboerderijen gelden er geen maatregelen meer met betrekking tot de vogelgriep. Goed nieuws dus voor kinderboerderijen, waarvoor deze maatregelen ook vijf maanden hebben geduurd. Sommige kinderboerderijen waren tijdens deze periode ook (tijdelijk) gesloten voor publiek. 

Bericht ministerie: 
Risico vogelgriep afgenomen: landelijke maatregelen ingetrokken

OPROEP: Inventarisatie knelpunten en oplossingen
We hebben al van een aantal kinderboerderijen reacties mogen ontvangen, maar graag ontvangen  we nog veel meer informatie over de ervaringen van kinderboerderijen met de uitvoering van deze maatregelen. 

De langdurige maatregelen rondom de ophokplicht, maar ook de bezoekersregeling, zorgen ervoor dat er problemen zijn ontstaan op kinderboerderijen. Sommige kinderboerderijen zijn een periode gesloten geweest en een aantal zelfs een groot deel van de periode. Maar ook het niet kunnen tonen van de kippen en watervogels zorgt ervoor dat kinderboerderijen een deel van hun doelstellingen niet goed kunnen uitvoeren. 

Het is niet bekend hoe dit verder in de toekomst gaat lopen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat nieuwe vogelgriepuitbraken (in het najaar) zullen zorgen voor soortgelijke maatregelen. Aan een vaccinatie wordt wel gewerkt, maar dit kan nog jaren duren en of dit kan worden ingezet is ook afhankelijk van het type vogelgriepvirus. 

Dit betekent dat we ook binnen de branche kinderboerderijen moeten kijken naar welke maatregelen passend zijn bij de risico's. Uiteraard zijn we hierover in gesprek met het ministerie, maar we vragen ook de kinderboerderijen om ervaringen, problemen en oplossingen te delen.

Binnenkort willen we een korte digitale enquete rondsturen, waarin u uw ervaringen kunt delen. Toegezegd is dat we deze mogen meenemen in de evaluatie die plaatsvindt over de maatregelen met het ministerie. Foto's en filmpjes waarin u de situatie bij u op de kinderboerderij laat zien, zijn welkom. 

Reacties en foto's mogen gestuurd worden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nieuwsbrief EFCF en conferentie

De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

Zoals elk jaar organiseert de Europese federatie voor jeugd- en gezinsboerderijen (www.cityfarms.org) ook dit jaar een bijeenkomst, ditmaal in Pavia, Italië en dit van 6 tot 10 september 2017.

Tijdens zo’n bijeenkomst worden vele projecten bezocht en worden contacten gelegd met andere Europese collega’s.

Alle info op:
EFCF Conference 2017

De laatste nieuwsbrief kunt u hier lezen: Newsletter 1-2017


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VSKBN

Op donderdag 18 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van de vSKBN plaats in Hotel Vianen. Deze ledenvergadering is van groot belang voor de verdere voortgang en toekomst van de vSKBN. Het huidige a.i. bestuur is aftredend en we roepen leden op zich verkiesbaar te stellen voor het nieuwe bestuur. Wij hopen dat u in grote getalen aanwezig bent om zo de vSKBN voor en vooral door de leden te laten functioneren.

U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur. Inloop met koffie, thee en broodjes.
De vergadering start om 13.00 uur.

HOTEL VIANEN
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

Aanmelden voor ALV
Wilt u deelnemen aan de ALV, dan kunt u zich tot 11 mei aanmelden. Wij ontvangen graag uw mail met daarin de volgende gegevens:
- Naam en plaats kinderboerderij
- Naam/ Namen deelnemer(s)

U kunt zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe gaat het met de vSKBN?
Het zal u niet zijn ontgaan dat het erg stil is vanuit de vSKBN. Het a.i. bestuur heeft zich achter de schermen ingezet om oude zaken af te wikkelen, zoals het opheffen van de stichting en financiele zaken. Daarnaast is een commissie toekomstvisie actief geweest en zullen zij met voorstellen hiervoor komen tijdens de ledenvergadering.

Een aantal werkzaamheden die de afgelopen maanden op een lager pitje hebben gestaan zijn recent weer opgepakt, zoals het bijwerken van de website, contacten met het ministerie en de communicatie.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Het huidige a.i. bestuur is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De vSKBN is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wilt u zich inzetten voor de continuïteit van de vSKBN de komende jaren, vindt u het belangrijk dat haar activiteiten naar de toekomst toe gewaarborgd blijven en wilt u zich inzetten voor een erkend keurmerk, meldt u zich dan aan voor het toekomstige bestuur.

Bent u meer de persoon voor het delegeren en heeft u geen last van podiumvrees, dan is de functie van voorzitter misschien iets voor u! U kunt uw kandidaatstelling en een korte motivatie hiervoor schriftelijk (via mail) aan ons doorgeven.

Voor het doorgeven of vragen hierover, stuur voor 11 mei een mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen