FacebookTwitterFeed


Medewerkers van de kinderboerderij

Op een kinderboerderij werken verschillende mensen. Er is een beheerder (bedrijfsleider), maar er zijn ook dierverzorgers, vrijwilligers en vaak ook stagiaires. Met zijn allen zorgen ze ervoor dat de kinderboerderij blijft draaien, de dieren verzorgd worden en de bezoekers het naar hun zin hebben. Hieronder zijn per niveau een korte beschrijving en de bijbehorende kwalificatiedossiers te vinden.

Een overzicht van alle 'groene opleidingen' is hier te vinden
Alle kwalificatiedossiers MBO zijn hier te vinden

Vakbekwaamheid: waar moet je aan voldoen?

Regelmatig wordt de vSKBN gevraagd waar medewerkers/vrijwilligers aan moeten voldoen om vakbekwaam te zijn. Wij hebben de belangrijkste competenties onder elkaar gezet. In onderstaand document vindt u de competenties voor de beheerder, medewerker dierverzorging en overige medewerkers (bijv. vrijwilligers) van de kinderboerderij.

De beheerder (Vakbekwaam medewerker)

De beheerder draagt zorg voor de bedrijfsvoering op de kinderboerderij. De beheerder is verantwoordelijk voor het bedrijf. Hij/zij is ondernemend, signaleert kansen en bedreigingen en speelt hierop in. Hij/zij werkt met landbouw- en recreatiedieren en toont bewust voorbeeldgedrag. Dierenwelzijn, ethiek en diergezondheid staan dan ook centraal, evenals de aandacht voor veiligheid van mens en dier. De beheerder heeft een zelfstandige, leidinggevende functie en stuurt collega’s aan.

Een beheerder moet minimaal een MBO 4+ opleiding hebben, gericht op dierverzorging en het daarbij behorende bedrijfsmanagement. De beheerder heeft ook een belangrijke taak in de voorlichting. De kinderboerderij vervult immers een belangrijke functie waar het de educatie, recreatie en voorlichting betreft ten aanzien van bijvoorbeeld landbouwhuisdieren.

Op niveau 4 is kwalificatiedossier 'Dierverzorging' van toepassing. 

De dierverzorger (Vakbekwaam medewerker)

Een vakbekwaam dierverzorger is vaak in dienst als assistent-beheerder of dierverzorger. De dierverzorger heeft een signalerende en pro-actieve houding en geeft het goede voorbeeld naar collega’s en publiek. Hij/zij ziet werk en handelt daar ook naar. Diergezondheid en -welzijn staat hoog in het vaandel, evenals voorlichting en omgang met publiek. De dierverzorger is vakinhoudelijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen werk en stuurt waar nodig collega’s aan. De dierverzorger draagt bij aan een goede sfeer op het werk.

Op niveau 3 is kwalificatiedossier 'Dierverzorging' van toepassing. 

Medewerkers kinderboerderij (Geïnstrueerd medewerker)

Als de kinderboerderij medewerkers dierverzorging inzet op dag(en) (bijv. tijdens het weekend) waarop geen beheerder of vakbekwaam medewerker aanwezig is, dan moet duidelijk zijn hoe de (eind)verantwoordelijkheden geregeld zijn en waar deze medewerker terecht kan bij problemen of vragen. Er moet rekening mee gehouden worden dat medewerkers dierverzorging (meestal) niet volledig gekwalificeerd zijn.

Dit werk vraagt om een signalerende en proactieve houding, waarbij steeds rekening wordt gehouden met diergezondheid en dierenwelzijn én met de veiligheid van mens en dier. Het is de taak van de medewerker om afwijkende omstandigheden of gedrag van de dieren te herkennen/signaleren en op de juiste manier te reageren. Daarnaast gaat hij/zij op een klantgerichte manier om met het publiek en is zich bewust van dat het handelen een positief beeld van het bedrijf bij de bezoekers moet achterlaten. Deze medewerker heeft een uitvoerende rol en volgt instructies op van de beheerder/vakbekwaam dierverzorger.

Op niveau 2 is kwalificatiedossier 'Dierverzorging' van toepassing.

Stagiairs (Geïnstrueerd medewerker)
Ook in de toekomst zijn er vakmensen nodig. Medewerkers en/of beheerders die professioneel het werk doen op de kinderboerderij. Je kunt het vak van medewerker of beheerder leren in het MBO. Een belangrijk deel van die opleiding bestaat uit de stage. Dat betekent al werkende het vak leren. En vooral die dingen leren en jezelf eigen maken die je (nog) niet zo goed kunt. Dat kunnen alle werkzaamheden zijn die op een kinderboerderij voorkomen.

Een stageplaats op de kinderboerderij vind je hier 

Vrijwilligers
Op de meeste kinderboerderijen werken ook vrijwilligers. Dit kunnen kinderen zijn die helpen met het uitmesten van de stallen of het borstelen van de geiten. Maar ook volwassenen die graag een steentje bij willen dragen aan de kinderboerderij. Vrijwilligers worden voor allerhande zaken ingezet. Afhankelijk van hun opleiding werken zij onder direct of indirect toezicht van vakbekwaam personeel. Ze ondersteunen in de dierverzorging, maar ook bij activiteiten, educatie, in de horeca etc.

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen