FacebookTwitterFeed


Veelgestelde vragen

Hieronder zijn een aantal veelgestelde vragen te vinden. Deze vragen zullen aangevuld worden. Heeft u nog (praktische) vragen rondom het keurmerk? Neem dan gerust contact met ons op! 

Waarom een keurmerk voor kinderboerderijen?

In Nederland zijn ruim 500 kinderboerderijen en dierenweides te vinden. Aan al die locaties worden jaarlijks 25 tot 30 miljoen bezoeken afgelegd. Een groot deel van de bezoekers behoort tot de zogeheten ‘risicogroepen’. Dat zijn jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand. Daarom is het zo belangrijk dat de kinderboerderij niet alleen leuk en leerzaam is, maar ook veilig en verantwoord. Om dat te kunnen waarborgen, is met het Keurmerk Kinderboerderijen een stap gezet naar de professionalisering van kinderboerderijen. Deze professionalisering heeft als doel om de kwaliteit van kinderboerderijen te verhogen om de continuïteit van kinderboerderijen in de toekomst te kunnen waarborgen.

Wat staat er in het Keurmerk?

In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Wet Dieren. Daarnaast zijn er een aantal kwaliteitscriteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld dat kinderen niet in de mesthoop kunnen spelen, zieke dieren in quarantaine geplaatst worden en dieren zich kunnen terugtrekken van het publiek.

Waarom legt de vSKBN zoveel regeltjes op aan kinderboerderijen?

Het keurmerk bestaat voor het grootste deel uit wet- en regelgeving. Deze regels worden opgelegd door de overheid, niet door de vSKBN. Omdat kinderboerderijen te maken hebben met veel wet- en regelgeving, wil de vSKBN het u juist makkelijker maken door deze allemaal in het keurmerk op een rijtje te zetten. We zorgen er ook voor dat het keurmerk actueel blijft. Daarnaast zijn er nog enkele kwaliteitscriteria in het keurmerk te vinden waarvan de branche kinderboerderijen zelf heeft aangegeven deze belangrijk te vinden, zoals op het gebied van dierenwelzijn.

Waar is een keurmerk voor nodig?

Met een keurmerk kunt u als kinderboerderij aantonen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving, maar ook werkt u bewust aan een transparant beleid. U heeft alle zaakjes op orde. Ook naar de gemeente en eventueel andere subsidierende instanties kunt u met een keurmerk aantonen dat u een veilige, verantwoorde en transparante bedrijfsvoering voert. En mocht u onverhoopt te maken krijgen met incidenten, kunt u zo aantonen dat u alles in het werk gesteld hebt om deze te voorkomen.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de NVWA: heeft u een keurmerk? Dan hoeft u geen controles te verwachten op gebied van publieke hygiëne en dierenwelzijn van de NVWA.

“Het keurmerk is zoveel papierwerk. Daar heb ik geen tijd voor, er is al zoveel te doen.”

Daar zijn we ons bij de vSKBN absoluut van bewust. Daarom proberen we u zoveel mogelijk tegemoet te komen in de ondersteuning. Niet alleen in het handboek, waarin we alle actuele wet- en regelgeving op een rijtje gezet hebben. Maar ook door het beschikbaar stellen van vele voorbeeldprotocollen. Deze kunt u downloaden via onze website en aanpassen naar uw eigen situatie. En mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen.

Ik heb het predikaat 'Goed voor Elkaar'. Kan ik ook het keurmerk krijgen?

Kinderboerderijen die al in bezit zijn van het predicaat 'Goed voor Elkaar' zijn al een hele stap op weg naar het Keurmerk Kinderboederijen. De wettelijke eisen uit Goed voor Elkaar zijn ook opgenomen in het Keurmerk. 

Het predicaat 'Goed voor Elkaar' is drie jaar geldig en voor alle kinderboerderijen inmiddels vervallen.

Hoe lang is het Keurmerk geldig?

Vanaf het behalen van het keurmerk is deze drie jaar geldig. Na deze drie jaar vindt een hertoetsing plaats door een onafhankelijke toetser en als dit in orde is, dan wordt het keurmerk weer voor drie jaar verlengd. Natuurlijk moet de kinderboerderij niet alleen op het moment van de toetsing voldoen aan alle eisen, maar moet gedurende deze drie jaar ieder moment kunnen voldoen aan de vereisten die gesteld worden en eventuele wijzigingen. Het is mogelijk dat er een tussentijdse keuring plaatsvindt om dit na te gaan of wanneer er aanwijzingen zijn dat dit niet meer in orde is.

Hoe komen wijzingen tot stand?

Op het moment dat er wijzigingen zijn in de wet- en regelgeving die betrekking hebben op de criteria in het keurmerk, dan worden deze zo snel mogelijk doorgevoerd. Dit wordt gecommuniceerd aan alle aangesloten kinderboerderijen, via de website en via de digitale nieuwsbrief.

Er kunnen ook wijzigingen plaatsvinden die niet wettelijk zijn, maar betrekking hebben op praktische of actuele zaken. Aanleiding hiervoor kunnen ook ontwikkelingen vanuit de kinderboerderijen zijn. Bij dit soort voorstellen worden de kinderboerderijen betrokken middels de werkgroep. Alle kinderboerderijen (aangesloten bij de vSKBN) krijgen de mogelijkheid om te reageren op het voorstel. 

Wanneer is de nieuwe versie van het Keurmerk er?

De meeste nieuwe wet- en regelgeving gaat in op 1 januari. Voor het Keurmerk zoekt de vSKBN uit in hoeverre die nieuwe regels relevant zijn en doorgevoerd moeten worden in de nieuwe versie van het keurmerk. Ook hebben we na 1 januari nog overleg hierover met leden uit het Platform Keurmerk Kinderboerderijen.

De nieuwe versie van het Keurmerk wordt daarom elk jaar begint maart gepubliceerd. Via de website en digitale nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Als er nog belangrijke, tussentijdse wijzigingen zijn dan wordt de aangepaste versie eerder gepubliceerd.

In het keurmerk wordt gesproken over een fokbeleid. Stelt het keurmerk hier eisen aan of mag ik (straks) niet meer fokken?

Nee, het schriftelijk opstellen van het fokbeleid biedt het de kinderboerderij de mogelijkheid te beschrijven en na te denken over de redenen waarom zij fokken, met welke dieren, onder welke voorwaarden en de afzetmogelijkheden van jonge dieren. In praktijk blijkt dat van buitenaf soms kritisch gekeken wordt naar het fokken van jonge dieren op kinderboerderijen. Het fokbeleid heeft tot doel dat de kinderboerderij dit inzichtelijk kan maken en kan uitleggen. Het keurmerk geeft aan wat beschreven moet worden, maar stelt daarbij verder geen inhoudelijke eisen aan het fokbeleid. Dit mogen de kinderboerderijen zelf invullen. Wel wil de vSKBN de afzet van jonge dieren tussen kinderboerderijen onderling stimuleren, maar dit staat los van het keurmerk.

In het keurmerk wordt gesproken over een fokbeleid. Stelt het keurmerk hier eisen aan of mag ik (straks) niet meer fokken?

Nee, het schriftelijk opstellen van het fokbeleid biedt het de kinderboerderij de mogelijkheid te beschrijven en na te denken over de redenen waarom zij fokken, met welke dieren, onder welke voorwaarden en de afzetmogelijkheden van jonge dieren. In praktijk blijkt dat van buitenaf soms kritisch gekeken wordt naar het fokken van jonge dieren op kinderboerderijen. Het fokbeleid heeft tot doel dat de kinderboerderij dit inzichtelijk kan maken en kan uitleggen. Het keurmerk geeft aan wat beschreven moet worden, maar stelt daarbij verder geen inhoudelijke eisen aan het fokbeleid. Dit mogen de kinderboerderijen zelf invullen. Wel wil de vSKBN de afzet van jonge dieren tussen kinderboerderijen onderling stimuleren, maar dit staat los van het keurmerk.

Wat is een pre-audit?

Een pre-audit is een toets die plaatsvindt voorafgaande aan de echte toetsing. Tijdens de pre-audit wordt gekeken of de kinderboerderij klaar is voor de toetsing voor het Keurmerk Kinderboerderijen. De pre-audit wordt uitgevoerd door een medewerker van de vSKBN aan de hand van de checklist Keurmerk Kinderboerderijen. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de feitelijke toetsing (het terrein) als aan het gevraagde papierwerk. Als er uit de pre-audit naar voren komt dat criteria nog niet in orde zijn, dan ontvangt de kinderboerderij hierover een advies. Eventuele aandachtspunten die tijdens de pre-audit naar voren zijn gekomen, dienen voor de toetsing opgelost te zijn.

Een pre-audit is niet verplicht, maar helpt u sneller op weg.

In het Keurmerk wordt gevraagd naar informatieborden. Kan ik die bij jullie krijgen?

Ja dat kan. Deze kunt u downloaden of bij ons bestellen.

end faq

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen