FacebookTwitterFeed


Nieuws van vSKBN

Werkgroep Dieraangelegenheden stelt zich voor

In de Algemene Ledenvergadering is besloten dat de vSKBN gaat werken met verschillende werkgroepen, bestaande uit medewerkers/ vrijwilligers van kinderboerderijen. Inmiddels zijn de werkgroep Communicatie, werkgroep Kwaliteit en werkgroep Dieraangelegenheden van start gegaan. Deze laatste werkgroep stelt zich hier als eerste voor. 

De Werkgroep Dieraangelegenheden startte op 22 februari 2018 en bestaat uit:Wij zien drie rollen voor onze werkgroep: 

1. Klankbord voor het bestuur bij contacten met het ministerie / NVWA over dierziekten, epidemieën, crisissituaties
Over maatregelen die de overheid onze branche wil opleggen, adviseren wij het bestuur en wij helpen mee om die maatregelen zo eenduidig mogelijk en vooral begrijpelijk uit te leggen. Via de werkgroep Communicatie die de website en andere social media voedt, gaat hierover informatie naar de leden.

2. Uitlokken bij de leden van creatieve oplossingen op boerderijen van beperkende maatregelen die de overheid ons oplegt. Communiceren over die creatieve oplossingen met alle leden.
Vogelgriep is vermoedelijk een jaarlijks terugkerende ziekte. Hoe zorgen we ervoor dat we onze publieksfunctie ondanks de afschermplicht toch goed kunnen blijven doen?

3. Volgen en vertalen naar onze vereniging van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn.
Er verandert veel in de maatschappij in het denken over dieren, dieren houden en consumeren. Het begrip dierenwelzijn verandert ook. Als branche gaan wij de discussie niet uit de weg. Wij willen over die maatschappelijke ontwikkelingen met de leden communiceren en gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren of de VSKBN op bepaalde onderwerpen stelling moet nemen of juist niet.

Samenwerking met de andere werkgroepen
Wij zien bij alle rollen een raakvlak met in ieder geval de werkgroepen communicatie en kwaliteit (en straks ook de werkgroep kennisdeling) en vragen het bestuur ons te helpen bij het in contact komen met die werkgroepen en het afstemmen ermee. Graag willen wij een keer met alle werkgroepen bijeenkomen om die afstemming vorm te geven.
Als werkgroep schakelen we snel en we maken daarvoor gebruik van alle moderne communicatiemiddelen waarover we kunnen beschikken. En natuurlijk zullen we elkaar ook in levende lijve ontmoeten. Leden kunnen via het secretariaat van de VSKBN met ons in contact komen.

De eerste testcase van een van onze rollen is het gesprek dat het bestuur binnenkort gaat hebben met het ministerie en de NVWA.

 

 

Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen