FacebookTwitterFeed


Kamervragen

Kamervragen die betrekking hebben op kinderboerderijen zijn hier te vinden.

Zwangere vrouwen en Schmallenbergvirus

min-lnvAntwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid (PvdD) over het advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor het Schmallenbergvirus. (beantwoord 6/3/'12, bron)


Q-koorts op kinderboerderijen (2)

min-lnv

Antwoorden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op vragen van het lid Thieme (PvdD) over Q-koorts op kinderboerderijen (beantwoord 5 april 2011, bron).


Q-koorts op kinderboerderijen

min-lnvVragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat er Q-koorts is ontdekt op zes kinderboerderijen in Brabant (ingezonden 7 maart 2011, bron).


Contact met schapen en wol

min-lnv
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het VWA advies om contact met schapen te vermijden (ingezonden 29 juli 2010, beantwoord 15 september 2010).


Kamervragen Q-koorts (2)

min-lnvKamerbrief met antwoorden op Kamervragen waarin de minister onder meer ingaat op de kinderboerderijen. De aflammerperiode op besmette grote bedrijven levert het grootste risico voor de volksgezondheid.


De aanpak van Q-koorts

min-lnvKamerbrief met antwoorden op Kamervragen over onder meer vaginaalswabs en kinderboerderijen. De minister meldt dat de maatregelen zich richten op het beperken van grote risico’s voor de volksgezondheid. 


Toezicht op kinderboerderijen

min-lnvKamerbrief waarin de minister meldt geen noodzaak te zien voor een specifiek toezicht op het welzijn van dieren op kinderboerderijen. Deze hebben zelf de verantwoordelijkheid voor de zorg van de dieren.


Kamervragen kinderboerderijen

min-lnvKamerbrief met antwoorden over het fokbeleid van kinderboerderijen en het overvoeren van dieren door bezoekers. De minister heeft voldoende vertrouwen in de sector en wil geen maatregelen ondernemen.


Brieven aan de koepelorganisaties van kinderboerderijen

min-lnvKamerbrief met twee afschriften van brieven aan koepelorganisaties waarin de minister de organisaties om medewerking vraagt bij het verder bevorderen van het dierwelzijn op ‘hun’ kinderboerderijen.


Kinderboerderijen

min-lnvKamerbrief waarin de minister aangeeft dat de financiele perikelen van een kinderboerderij in Zwijndrecht de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente. Deze heeft de zorg voor de dieren overgenomen.


Kinderboerderijen

min-lnvKamerbrief met antwoorden op kamervragen over het houden van dieren op kinderboerderijen. Als kinderboerderijen de juiste omstandigheden creëeren, kunnen ook dieren zoals kangoeroes er worden gehouden.


Vragen over maatregelen rondom levende dieren in kerststallen

min-lnvKamerbrief waarin de minister uitwijdt over regelgeving en toezicht op de leefomstandigheden van levende dieren in kerststallen. Vooralsnog is er geen reden tot aanpassing van de wet.


Volg ons!

vSKBNederland Kinderboerderij Klaverweide uit Capelle aan de IJssel zoekt een nieuwe dierverzorger voor 28 uur per week.Interesse… https://t.co/cc3LVWKyyV
vSKBNederland RT @KiboActief: @vSKBNederland Tijdens ledenvergadering ook aandacht voor rookvrije kinderboerderij ihkv @rookvrijegen https://t.co/dtfia9p
vSKBNederland RT @KiboActief: Scherpe ambitie 2020 voor kinderboerderijen in #preventieakkoord @MinVWS @PaulBlokhuis 100% kinderboerderijen rookvrij. We…
© 2018 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen