FacebookTwitterFeed


Nieuws van vSKBN

 

Ida Zilverschoon prijs: Leden voor nominatiecommissie gezocht

Na de oproep zijn er 10 projecten ingediend voor de Ida Zilverschoon prijs 2018. Het bestuur van de Stichting Ida Zilverschoon moet uiteindelijk uit 3 genomineerden een winnaar kiezen. Wij zijn op zoek naar een aantal mensen uit het kinderboerderijenwerkveld die in 2018 als nominatiecommissie deze selectie willen maken. In 1 bijeenkomst bepalen de leden hun keuze.

De voorwaarden:
- gelegenheid hebben om deel te nemen aan 1 bijeenkomst voor 15 september
- heeft jouw kinderboerderij een inzending gedaan om mee te dingen naar de prijs dan kun je helaas niet deelnemen aan de commissie.

Heb jij belangstelling om eenmalig in de nominatiecommissie plaats te nemen?
Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 


Nieuwsbrief EFCF 2-2018

 

Nieuwsbrief EFCF juni 2018
De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

De nieuwsbrief van juni 2018 met info over:
- Congres 2018 in Bremen
- Educatieve boerderij in Spanje
- Bekende dieren op een kinderboerderij in Noorwegen
En nog veel meer

En voor degenen die op vakantie ook graag een kinderboerderij bezoeken op hun vakantie ergens in Europa, zijn hier adressen te vinden:
https://cityfarms.org/full_member_federations
https://cityfarms.org/associated_members

Lees hier de laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief EFCF 2-2018

 

 

 


De AVG en kinderboerderijen

De AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze vervangt de huidige privacywetgeving. Alle bedrijven en organisaties, dus ook kinderboerderijen, krijgen hiermee te maken. Deze wetgeving is vanaf mei 2016 van kracht en vanaf 25 mei 2018 ziet de Autoriteit Persoonsgegevens toe op naleving van deze wet. Dit artikel gaat in op wat de kinderboerderij moet doen om te voldoen aan de AVG wetgeving en er zijn een aantal voorbeeldprotocollen toegevoegd. Deze kunnen worden gedownload en voor eigen doeleinden worden gebruikt. 

Wat betekent de AVG voor de kinderboerderij?
Iedere organisatie heeft te maken met het bewaren en verwerken van persoonsgegevens. De AVG bevat strengere regels over de omgang met deze persoonsgegevens. Organisaties en bedrijven zijn verplicht om meer transparantie en informatie te geven over het verwerken van deze regels. Ook moet goed worden bedacht met welk doel gegevens worden opgeslagen. Als bijvoorbeeld alle communicatie via de mail plaatsvindt, is het niet nodig om adresgegevens op te slaan.

Op de website van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) staat een 7-stappenplan om te voldoen aan de AVG: 7 stappenplan AVG (eerst registreren).

Om te kunnen voldoen aan de AVG moeten de volgende zaken worden geregeld:

 • Een goed beeld hebben van alle verwerking van persoonsgegevens;
 • Ervoor zorgen dat deze verwerkingen voldoen aan de genoemde principes;
 • Privacy bewust denken en handelen;
 • Kunnen voldoen aan verzoeken van betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen;
 • Weten hoe datalekken te voorkomen, signaleren en melden;
 • Ervoor zorgen dat alle persoonsgegevens afdoende beveiligd worden tegen verlies, vernietiging of ongeoorloofd gebruik;
 • Moet er bij alle afspraken en contracten met externe partijen duidelijk vermeld worden hoe er omgegaan dient te worden met persoonsgegevens en eventuele datalekken;
 • Een nauwkeurige administratie bijhouden van alle privacygerelateerde zaken, als bewijsvoering bij een eventuele controle;

De AVG is gebaseerd op de volgende principes:

 • Transparantie: de betrokkene (de persoon van wie de gegevens verwerkt worden) is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn/haar rechten;
 • Juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven;
 • Doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd en duidelijk omschreven doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden;
 • Gegevensbeperking: enkel de gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld;
 • Bewaartermijnbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging;
 • Verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

De AVG benoemt de volgende expliciete rechten van betrokkenen:

 • Recht op inzage: welke persoonsgegevens worden er verwerkt, met welk doel, hoe lang worden ze bewaard, met wie worden ze gedeeld, hoe worden ze beveiligd;
 • Recht op correctie de betrokkene heeft recht op dat zijn/haar gegevens gecorrigeerd worden en toestemming in te trekken;
 • Recht op vergetelheid (onderhevig aan wettelijke bepalingen zoals bewaarplicht e.d.);
 • Recht op bezwaar tegen bepaalde verwerkingen zoals profilering;
 • Recht op portabiliteit: de betrokkene mag vragen om een kopie van de gegevens in een gangbaar formaat.

Wat zijn persoonsgegevens?
De wetgeving definieert persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbaar natuurlijke persoon is 'iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een van meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.' Bij directe identificeerbaarheid wordt vaak al snel gedacht aan NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), maar het begrip persoonsgegevens is veel breder. Een aantal voorbeelden:

 • Geboortedatum, titulatuur, geslacht
 • Emailadres, telefoonnummer, zakelijk adres, locatie
 • Werkgever, functie, leidinggevende, personeelsnummer
 • Loopbaan, opleidingen, competenties
 • Medische dossiers
 • Antwoorden, klachten, meningen, publicaties
 • Inhoud van emails, surfgedrag
 • Overtredingen, veroordelingen
 • Loginnamen, wachtwoorden
 • Identificatienummers
 • Kentekens
 • IP-adressen, cookies, RFID-nummers, MAC-adressen

Veilige website met SSL-certificaat
SSL staat voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server (van de website) en een internetbrowser (zoals Chrome of Internet Explorer) waardoor de gegevens beveiligd worden. Als de URL van de website begint met HTTPS:// dan is de website beveiligd met een SSL certificaat.

Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens zodanig bewaard worden, zodat deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. Op die manier kunnen met name login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden en persoonsgegevens veilig gebruikt worden op websites die op deze wijze beveiligd zijn. Een SSL certificaat aanvragen wordt gedaan door de eigenaar van de website bij een certificaatautoriteit (bv. de hostingprovider). 


Voorbeelddocumenten:

Om kinderboerderijen te ondersteunen met het in orde maken van alle zaken rondom de AVG hebben we een aantal voorbeelddocumenten opgesteld. Deze kunnen via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden opgevraagd. 

Voorbeeld Inventarisatie vragenlijst: Hiermee wordt een overzicht gemaakt van de gegevens die worden opgeslagen en waarom met ruimte voor het invullen van actiepunten.

Voorbeeld Verwerkingsregister: Overzicht van de gegevens die worden opgeslagen, welk soort persoonsgegevens, doel, betrokkenen, ontvangers, bewaartermijn etc.

Voorbeeld Instructies gegevensbeveiliging: Overzicht van beveiligingsmaatregelen die de kinderboerderij neemt. Medewerkers en vrijwilligers die hiermee te maken hebben tekenen volgens deze instructie te werken.

Voorbeeld privacyreglement: In het privacyreglement geeft de kinderboerderij aan hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Hierin zijn opgenomen algemene privacybepalingen rondom gegevensverwerking opgenomen en de rechten en plichten van partijen.

Voorbeeld protocol datalekken: Omschrijving van wat een datalek is en hoe deze worden gemeld en geregistreerd.

Voorbeeld Registratieformulier datalekken: Invulformulier voor het melden van oorzaak datalek en informeren van betrokkene(n).

Voorbeeld Toestemmingsverklaring Fotografie en Film: verklaring waarin betrokkene toestemming geef voor gebruik van foto’s of videomateriaal ten bate van de kinderboerderij.

Voorbeeld Toestemmingsformulier gegevensverwerking: Betrokkene (vrijwilliger/ medewerker/ bestuurslid) geeft hiermee toestemming om zijn/ haar persoonsgegevens te verwerken voor de omschreven doeleinden.

Bronnen en meer informatie:
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
7-stappenplan AVG van de NOV

 


Enquete Kinderboerderijen en Kwaliteit

De vSKBN wil graag meer weten over kwaliteit op kinderboerderijen en wat de leden daarin belangrijk vinden. Dit doen we door middel van een korte enquête. Wij hopen op zoveel mogelijk reacties, zodat we een goed beeld kunnen krijgen. Alvast bedankt voor het invullen!  

De Werkgroep Kwaliteit houdt zich onder andere bezig met het Keurmerk Kinderboerderijen. Daarom willen we graag van de kinderboerderijen weten wat zij hier van vinden: keuze voor wel of geen keurmerk, moet het keurmerk blijven bestaan, wat kan er beter en welke ondersteuning willen kinderboerderijen?

De enquête bestaat uit 10 korte vragen en invullen duurt circa 3-5 minuten. Hoe meer reacties we ontvangen, hoe beter beeld we krijgen. 

Doe ook mee:
Er zijn twee versies van de enquête: Voor leden met keurmerk en een versie voor leden zonder keurmerk. Deze kunnen tot en met 21 mei worden ingevuld en zijn gesloten. 

Enquête voor leden MET KEURMERK
- Het keurmerk is behaald tussen 2009 en 2015
- Per kinderboerderij wordt 1 enquête ingevuld


Enquête voor leden ZONDER KEURMERK
- Niet in bezit van keurmerk of versie 'Goed voor Elkaar' 
- Per kinderboerderij wordt 1 enquête ingevuld


Meer info

In de onderstaande link is de checklist voor het keurmerk te vinden met alle criteria. Hier staat bij welke criteria wettelijk zijn (W) en wat kwaliteitseisen zijn (K). Het keurmerk is te vinden op de website: Keurmerk Kinderboerderijen

Alvast bedankt voor de medewerking!

Namens het bestuur en de werkgroep Kwaliteit 


Ida Zilverschoon Prijs 2018: Maak dierenwelzijn zichtbaar!

 

Is jouw kinderboerderij op een bijzondere manier bezig met dierenwelzijn? Heb je een geweldig voorbeeldproject voor bezoekers én voor andere kinderboerderijen? Stuur dan je project in voor de Ida Zilverschoon Prijs voor kinderboerderijen en maak kans op €2.500,- !

Dierenwelzijn is een belangrijk thema op de kinderboerderijen. Veel locaties zijn hier actief mee bezig: ze bouwen een waar paradijs voor hun kippen, trainen de varkens of geven op aantrekkelijke wijze voorlichting aan het publiek. Kortom: er zijn allerlei manieren om het goede voorbeeld te geven.

Ida Zilverschoonprijs
Stichting Ida Zilverschoon stelt deze geldprijs beschikbaar voor het meest opvallende of onderscheidende dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij. De prijs wordt eind oktober op feestelijke wijze uitgereikt bij de winnende locatie. Het gaat om bestaande projecten, acties of activiteiten die zich succesvol hebben bewezen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Speciale huisvesting/verrijking voor de dieren
 • Bijzondere voorlichting aan het publiek
 • Trainen van dieren
 • Betrekken van de wijk bij dierenwelzijn

Meedoen kan op twee manieren:

 • Stuur je project in voor 15 juni! Stuur de uitwerking van maximaal drie A4-tjes naar de vSKBN: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na de sluitingstermijn zal een nominatiecommissie, bestaande uit afgevaardigden van kinderboerderijen, voor 15 september drie projecten nomineren. Door het bestuur van Stichting Ida Zilverschoon wordt uit die drie inzendingen de winnaar gekozen en de prijs uitgereikt.

 • Heb jij belangstelling om eenmalig in de nominatiecommissie plaats te nemen, dan roepen we je op om je aan te melden via bovenstaand emailadres. Belangrijk: heeft jouw kinderboerderij een inzending gedaan om mee te dingen naar de prijs dan kan je helaas niet deelnemen aan de commissie.

Voorbeeld van de Uitreiking in Deventer in 2015

Voor vragen over deze actie kun je mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doe mee en maak dierenwelzijn op kinderboerderijen zichtbaar! 


Werkgroep Dieraangelegenheden stelt zich voor

In de Algemene Ledenvergadering is besloten dat de vSKBN gaat werken met verschillende werkgroepen, bestaande uit medewerkers/ vrijwilligers van kinderboerderijen. Inmiddels zijn de werkgroep Communicatie, werkgroep Kwaliteit en werkgroep Dieraangelegenheden van start gegaan. Deze laatste werkgroep stelt zich hier als eerste voor. 

De Werkgroep Dieraangelegenheden startte op 22 februari 2018 en bestaat uit:Wij zien drie rollen voor onze werkgroep: 

1. Klankbord voor het bestuur bij contacten met het ministerie / NVWA over dierziekten, epidemieën, crisissituaties
Over maatregelen die de overheid onze branche wil opleggen, adviseren wij het bestuur en wij helpen mee om die maatregelen zo eenduidig mogelijk en vooral begrijpelijk uit te leggen. Via de werkgroep Communicatie die de website en andere social media voedt, gaat hierover informatie naar de leden.

2. Uitlokken bij de leden van creatieve oplossingen op boerderijen van beperkende maatregelen die de overheid ons oplegt. Communiceren over die creatieve oplossingen met alle leden.
Vogelgriep is vermoedelijk een jaarlijks terugkerende ziekte. Hoe zorgen we ervoor dat we onze publieksfunctie ondanks de afschermplicht toch goed kunnen blijven doen?

3. Volgen en vertalen naar onze vereniging van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn.
Er verandert veel in de maatschappij in het denken over dieren, dieren houden en consumeren. Het begrip dierenwelzijn verandert ook. Als branche gaan wij de discussie niet uit de weg. Wij willen over die maatschappelijke ontwikkelingen met de leden communiceren en gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren of de VSKBN op bepaalde onderwerpen stelling moet nemen of juist niet.

Samenwerking met de andere werkgroepen
Wij zien bij alle rollen een raakvlak met in ieder geval de werkgroepen communicatie en kwaliteit (en straks ook de werkgroep kennisdeling) en vragen het bestuur ons te helpen bij het in contact komen met die werkgroepen en het afstemmen ermee. Graag willen wij een keer met alle werkgroepen bijeenkomen om die afstemming vorm te geven.
Als werkgroep schakelen we snel en we maken daarvoor gebruik van alle moderne communicatiemiddelen waarover we kunnen beschikken. En natuurlijk zullen we elkaar ook in levende lijve ontmoeten. Leden kunnen via het secretariaat van de VSKBN met ons in contact komen.

De eerste testcase van een van onze rollen is het gesprek dat het bestuur binnenkort gaat hebben met het ministerie en de NVWA.

 

 


Voorbereidende stukken Algemene Ledenvergadering 17 april

Op dinsdag 17 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats op het Castellum in Utrecht. De stukken zijn onderaan dit artikel te downloaden. Het is nog mogelijk om aan te melden voor de Ledenvergadering. Dit kan uiterlijk tot en met 10 april door een mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld aantal deelnemers, naam/ namen en naam en plaats kinderboerderij. 

Volmacht
Voor de kinderboerderijen die niet aanwezig kunnen zijn, zullen de notulen achteraf te lezen zijn. Ook kunnen zij uiteraard een volmacht invullen en meegeven aan een andere kinderboerderij om deel te nemen aan de stemming (1 volmacht per deelnemende kinderboerderij).

Naam vSKBN
De huidige naam van de vSKBN is vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland. We hebben ervoor gekozen om het voorstel van de werkgroep over te nemen en deze naam te veranderen in vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland. Hiermee blijft de afkorting hetzelfde en dekt naar onze mening beter de lading. In Nederland heten veel kinderboerderijen ook stadsboerderij. Als we de naamswijziging aanbieden aan de notaris doen we dat nog onder de oude naam. Zodra de notaris de nieuwe akte heeft opgemaakt, staat boven de statuten de nieuwe naam. Bovenaan het Huishoudelijk Reglement staat de nieuwe naam al. Die hoeft namelijk niet langs de notaris.

Toelichting op twee agenda's bij Algemene Ledenvergadering
Hierbij ontvangen je de agenda voor de Ledenvergadering op 17 april. Je ziet dat er eigenlijk twee agenda’s zijn en dat leggen we graag even uit. Deze Algemene Ledenvergadering is een bijzondere omdat we de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement gaan vaststellen. Nu schrijven de statuten voor dat in zo’n geval tweederde van de geregistreerde leden aanwezig moeten zijn om hierover een besluit te nemen.

Het aantal aanmeldingen voor 17 april is minder dan dit vereiste aantal. Dat betekent dat we een tweede vergadering moeten uitschrijven en dat doen we dan direct nadat we de statuten en het huishoudelijk reglement hebben toegelicht en eventueel laatste vragen hebben beantwoord.

In die tweede vergadering kunnen de statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd met een tweederde meerderheid van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Beetje ingewikkeld, maar wel noodzakelijk om alles juridisch zuiver af te handelen.

Bijgevoegde stukken:


Nieuwsbrief EFCF 1-2018

 

Nieuwsbrief EFCF maart 2018
De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

Lees hier de laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief EFCF 1-2018

 

 


Nieuwe Facebookpagina vSKBN

De vSKBN heeft al jarenlang een eigen Facebookpagina. Door veranderingen in de organisatie is deze Facebookpagina onbeheerd geraakt en kunnen hierop geen berichten meer geplaatst worden. 
We hebben daarom en nieuwe pagina aangemaakt, waarop regelmatig nieuwe berichten voor kinderboerderijen worden geplaatst. We hopen dat we zoveel mogelijk volgers krijgen. Like onze pagina ook op: Facebook

vSKBN en blijf op de hoogte van de laatste berichten en het nieuws. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 april 2018

 

Dinsdag 17 april 2018 is het zover: de Algemene Ledenvergadering in Castellum Hoge Woerd te Utrecht voor onze leden. 

Inspirerend voorprogramma
Steede Hoge Woerd is op 17 april onze gastheer en nodigt alle deelnemers uit om mee te doen aan een leuk en inspirerend voorprogramma! Kom op 17 april naar Utrecht. Drink vanaf 10.00 uur alvast een kop koffie of thee en doe vanaf 10.30 uur mee aan de rondleiding door het museum en de stadsboerderij. Bij voldoende aanmeldingen organiseert de stadsboerderij misschien ook nog een 'pop-up' workshop op de boerderij. Daarna wacht er een lekkere lunch op je in het Castellum Café.

Aanmelden
We hopen natuurlijk dat iedereen ook aan het voorprogramma meedoet, maar begrijpen dat dit misschien niet voor iedereen haalbaar is.

Reageer daarom alsjeblieft zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 april via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of je deelneemt aan:

o het voorprogramma om 10.30u met rondleiding
o de lunch om 12.30 uur (geef eventuele dieetwensen meteen door)
o de Algemene Ledenvergadering om 13.00 uur

Geef ook graag bij elk onderdeel aan met hoeveel personen je komt.
Uiterlijk 31 maart 2018 sturen we de agenda voor de Algemene Ledenvergadering.

Bijzondere plek
Castellum Hoge Woerd is een bijzondere plek in Utrecht. Niet alleen omdat één van de stadsboerderijen van Utrecht (Steede Hoge Woerd) hier gevestigd is, maar ook omdat het een mooi museum, een theater en een restaurant herbergt. Het museum gaat over 2000 jaar wonen en werken in Leidsche Rijn/Utrecht, met meer dan alleen Romeinse invloeden, een prachtig Romeins schip en ook een fraai duurzaam programma voor alle leeftijden en een interactieve presentatie over de ontwikkeling en functie van (landbouw-)dieren.

Meer weten? Kijk dan op Castellum Hoge Woerd
 


Gezocht penningmeester voor vSKBN

 

Onze huidige penningmeester, pas enkele maanden aangesteld, heeft ons laten weten dat hij om gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang zijn functie moet neerleggen. Wij leven met hem mee en wensen hem veel sterkte in de komende periode.

Tot de ALV in april zal bestuurslid Wessel Kok zijn werkzaamheden overnemen. Hij zorgt ervoor dat aan alle financiële verplichtingen wordt voldaan en dat in deze vergadering het financieel jaaroverzicht 2017 en de begroting 2018 worden gepresenteerd.
Ook wordt in deze ALV een nieuw bestuurslid gekozen. Hij of zij zal hem als penningmeester opvolgen.

Het bestuur roept alle leden op om kandidaten voor deze (onbetaalde) functie aan te melden. Kandidaten moeten lid zijn van de vereniging.

WAT DOET DE PENNINGMEESTER?
- je verzorgt de betalingen en beheert de rekening van de vSKBN
- je houdt de financiële boekhouding bij in het online boekhoudsysteem
- je schrijft het financieel jaarverslag
- je stelt jaarlijks een begroting op en bewaakt het budget
- samen met het secretariaat verzorg je de (contributie)facturen

Natuurlijk sta je hier niet alleen voor, je krijgt volop steun van de overige zes bestuursleden en kunt terugvallen op het secretariaat van de vereniging!

WAT VRAGEN WE VAN DE PENNINGMEESTER?
Kandidaten dienen een goed inzicht te hebben in financiële processen en het bestuur te kunnen adviseren op het gebied van jaarrekening, begroting e.d. Daarnaast is het belangrijk dat je over voldoende tijd beschikt om de werkzaamheden van bestuurslid en penningmeester op een goede manier uit te voeren.

WAT STAAT ERTEGENOVER?
- Je krijgt de kans om actief mee te bouwen aan een nieuw vSKBN
- Je maakt onderdeel uit van een enthousiast bestuur
- Er is een vergoeding voor de kosten die je voor de vereniging maakt

IETS VOOR JOU?
Meld je dan (met cv) vóór 10 april aan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Nieuwsbrief EFCF 4-2017

 

Nieuwsbrief EFCF december 2017
De EFCF is de Europese federatie van kinderboerderijen. Zij wisselen onderling informatie uit en organiseren jaarlijks een conferentie die steeds in verschillende Europese landen gehouden wordt. Daarnaast geven zij vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. De vSKBN is ook lid van de EFCF.

Lees hier de laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief EFCF 4-2017

 


Toekomst vSKBN en nieuw bestuur stelt zich voor

 

Op donderdag 26 oktober vond in Vianen de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vSKBN plaats. Tijdens deze vergadering zijn belangrijke beslissingen genomen over de toekomstige koers van de vSKBN. Tevens zijn we blij te mogen melden dat de vSKBN een geheel nieuw en weer voltallig bestuur heeft bestaande uit 7 leden.

De notulen van de vergadering zijn per mail aan de leden verstuurd. Indien u als lid geen notulen heeft ontvangen, stuur ons dan een bericht: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Het bestuur stelt zich voor:


Vlnr: Ap Dominicus, Wessel Kok, Monique Verstraten, Talitha Visser, Maarten Hertzberger, Corrie Reijnhout, Connie Raaijmakers

Connie Raaijmakers (voorzitter) - MEK Oosterhout
“Als bestuurder heb ik 30 jaar het groeiproces mogen begeleiden van het MEK in Oosterhout. Wat begon als een vrijwilligersorganisatie, werd een kinderboerderij en milieu educatie centrum met professionele deskundigheid en nog steeds veel enthousiaste vrijwilligers. In die periode heb ik ook zelf veel geleerd en die kennis en ervaring wil ik heel graag inzetten voor de ‘wederopbouw’ van de vSKBN.”

Corrie Reijnhout (secretaris) - St. Utrecht Natuurlijk
“In de werkgroep Toekomst vSKBN besefte ik des te meer hoe waardevol het is dat we in Nederland locaties hebben waar je in contact komt met natuur, milieu, duurzaamheid, (landbouw-) huisdieren. Voor Utrecht Natuurlijk, waarvan ik directeur ben is dat voor vijf stadsboerderijen dagelijkse kost. De vSKBN-locaties inspireren tot een duurzame en gezonde leefstijl. Dat is me veel waard. Ik help graag mee om hierin een hoge kwaliteit te bereiken.“

Ap Dominicus (penningmeester) - Kinderboerderij De Oude Hofstede Ede 
“Als voorzitter van een kinderboerderij heb ik mij beschikbaar gesteld als bestuurder van vSKBN. Mijn intentie is om van dit overkoepelend orgaan een spreekbuis en een informatiecentrum te maken voor alle kinderboerderijen en stadsboerderijen. Daarnaast zou ik de vSKBN graag meer landelijke bekendheid geven en ervoor willen zorgen dat we als gerespecteerd partner worden gezien bij officiële instanties.”

Dhr. Dominicus heeft zich moeten terugtrekken als penningmeester. 

Wessel Kok - Kinderboerderij De Parkhoeve Breda-Noord

“Als vrijwilliger ben ik verbonden aan kinderboerderij De Parkhoeve in Breda-Noord waar ik op diverse vlakken ondersteuning bied. Daarnaast werk ik als consultant op het gebied van financieel-juridische vraagstukken binnen het werkveld van Personeel & Organisatie. Ook ben ik keurmeester bij kleindierententoonstellingen voor de (dwerg)hoenders. Als bestuurslid binnen de vSKBN zie ik door mijn ervaring in het bedrijfsleven een toegevoegde waarde voor alle kinderboerderijen.''

Monique Verstraten - St. Natuurcentrum Arnhem

“Sinds 2012 ben ik met veel liefde en plezier leidinggevende van Natuurcentrum Arnhem. Ik ben geboren op een boerderij en heb een (personeels)management achtergrond. Naast mijn werk in Arnhem ben ik al enkele jaren actief verbonden bij het Landelijke NME-netwerk (oftewel GDO). Ik zie mezelf als een verbinder en door deze verschillende functies kan ik NME en kinderboerderijen aan elkaar verbinden.”

Talitha Visser - De Elzenhoek Oss

“Met veel plezier en passie ben ik bedrijfsleider van NME-centrum en kinderboerderij De Elzenhoek in Oss. De afgelopen 10 jaar heb ik samen met mijn enthousiaste team medewerkers en vrijwilligers deze plek tot iets heel moois op mogen bouwen. Met datzelfde enthousiasme zet ik me nu graag in om van de vSKBN weer een vereniging te maken waar we trots op kunnen zijn. En waar we als kinderboerderijen graag bij willen horen! “

Maarten Hertzberger - Kinderboerderij Westerpark Amsterdam

“Ik werk als bedrijfsleider op boerderij Westerpark. Sinds ik bij de kinderboerderij werk merk ik dat veel boerderijen op een soort van eiland werken. Ik ben bij de vSKBN gekomen om juist kinderboerderijen te bewegen om meer samen te werken en zo een grote organisatie te worden waar gemeente, bezoekers en overheid niet zomaar meer omheen kunnen.”

Toekomst vSKBN: voor en door de leden!  

Tijdens de ALV is door de leden gekozen voor de toekomstvariant waarbij de vSKBN een semiprofessionele organisatie wordt. Naast een betaald secretariaat dat administratieve en organisatorische taken uitvoert, dragen de leden in deze variant actief hun steentje bij.

In vijf werkgroepen gaan medewerkers van aangesloten kinderboerderijen inhoudelijk aan de slag met verschillende onderwerpen. Per werkgroep wordt samen met het bestuur een opdracht geformuleerd. Vervolgens komen de werkgroepen elk vanuit hun eigen vakgebied met voorstellen om de vSKBN en haar leden te verbeteren. Bij een volgende ALV worden de voorstellen aan de leden voorgelegd en besproken.

De vijf werkgroepen zijn:
1. Communicatie (inhoud van nieuwberichten en suggesties voor de website)
2. Dieraangelegenheden (afstemming met ministerie/ NVWA over protocollen dierziekten, alert zijn op communicatie naar de leden hierover)
3. Kennisuitwisseling (contacten met cursuscentra over bv studiedagen, organisatie ledendagen)
4. Onderzoek kwaliteit (kijken naar mogelijkheden voor een kwaliteitsnorm voor kinderboerderijen, die passen bij de mogelijkheden en behoefte van het werkveld )
5. Europese zaken (vertegenwoordiging bij ALV EFCF, aandacht voor internationale zaken)

Tips, suggesties of meedoen in één van de werkgroepen?
Uiteindelijk zijn wij er voor jullie, de leden. Dus mocht je nog tips of suggesties voor ons hebben, heel graag! Mail ze naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wil je je nog aansluiten bij één van de werkgroepen? Ook dat kan! We hebben al verschillende enthousiaste aanmeldingen ontvangen, maar er is zeker nog plek als je je steentje bij wilt dragen. Stuur een email naar het secretariaat om je aan te melden of voor meer informatie.

Hoe nu verder
De komende maanden gaan wij hard aan de slag met een actieplan voor 2018. De onderwerpen waar we het eerst aandacht aan gaan besteden zijn communicatie en kwaliteit. Met deze werkgroepen plannen we dan ook binnenkort een afspraak in om samen met hen tot een opdracht te komen. Tijdens de volgende ALV in april vertellen we jullie graag meer hierover.

Samen met de leden
We hebben grote dromen voor de vSKBN. Die dromen waarmaken kunnen we niet alleen. Dat doen we heel graag samen met jullie! Stap voor stap, door te luisteren naar wat jullie willen en door te doen wat we beloven. En daar… mogen jullie ons aan houden!

Namens het bestuur

'Een mooie, nieuwe start'. 

 


Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen