FacebookTwitterFeed


Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen

Maatregelen voor kinderboerderijen 

Ter info: De vSKBN is vanaf het moment dat de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen werd bevestigd in overleg met het ministerie over de uitleg van de maatregelen voor kinderboerderijen (afschermplicht, hieronder beschreven). Hierover verschijnt aanvullende informatie. Zodra hierover meer bekend is publiceren we het op de website en nieuwsbrief. 

Kinderboerderijen die vragen hebben kunnen ons benaderen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vogelgriep
Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza (AI) genoemd, is een zeer besmettelijke ziekte. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Bij een besmetting van vogelgriep treden snel verschijnselen op. Bij de laagpathogene variant gaat het onder meer om luchtwegproblemen en verminderde eiproductie. Deze variant is nog niet zo heel besmettelijk voor mens en dier, maar kan wel muteren in de hoogpathogene variant. Die veroorzaakt veel sterfte in korte tijd. Sloomheid, ademhalingsproblemen, zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten, oogontstekingen en zenuwverschijnselen kunnen verder ook verschijnselen zijn van een besmetting. 

Variant niet gevaarlijk voor mensen
Bij het bedrijf in Biddinghuizen is het hoogpathogene H5N6 aangetoond. Het virus niet verwant is aan de zoönotische H5N6 stam, die in Azië circuleert en waar ook mensen ziek van kunnen worden. Onderzoekers geven aan dat deze variant niet gevaarlijk is voor mensen (Bron: WUR Vogelgriep in Biddinghuizen)

Meldingsplicht vogelgriep
Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Ziet een (vee)houder of dierenarts symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen? Dan moet dit direct worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Snelheid is geboden om de kans op verspreiding te verkleinen

Maatregelen voor kinderboerderijen, dierentuinen en hobbyhouders

  • Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.
  • De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Bezoekers mogen niet in de verblijven van pluimvee en watervogels (risicogevogelte), maar het is wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
  • Alleen de mensen die de dieren verzorgen of wanneer noodzakelijk voor de gezondheid of welzijn van de dieren (bv. dierenarts) en gezondheid van personen hebben toegang tot de verblijven.

    Link naar: Regeling maatregelen preventie vogelgriep Biddinghuizen 2017

Toelichting op afschermplicht: Dit betekent dat houders passende maatregelen nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de gehouden vogels in contact komen met in het wild levende vogels of vogels van andere houders. Deze maatregelen kunnen per situatie verschillen. Nadere toelichting volgt. 

Bij de ophokplicht (NIET verplicht voor kinderboerderijen/ dierentuinen en hobbydierhouders) is het verplicht de dieren onder te brengen in een gebouw of afgesloten ruimte. Gebleken is dat dit met name bij watervogels welzijns- en gezondheidsproblemen opleverde. De ophokplicht geldt alleen voor commerciele houderijen. 

Voor welke vogels gelden deze maatregelen?
De maatregelen gelden voor het zgn. risicogevogelte. Hieronder wordt verstaan: pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden.

  • Pluimvee: hoenderachtigen waaronder kippen, fazanten, kalkoenen, parelhoenders, pauwen
  • Loopvogels: struisvogels, nandoes, kasuarissen en emoes en kiwi's
  • Watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns

    Voor de overige vogelsoorten gelden geen maatregelen (tenzij deze binnen het beschermings/ toezichtsgebied (bt-gebied) gehouden worden).  

Wie doet wat?
Toelichting van de overheid op de rol is van het ministerie, de NVWA en RVO in geval van een uitbraak van een dierziekte, in dit geval vogelgriep. 
Meer lezen: Wie doet wat bij de uitbraak vogelgriep

Actuele berichtgeving en maatregelen via de overheid

 

Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen