FacebookTwitterFeed


Nieuwsarchief vSKBN

Diploma's uitgereikt

Barneveld - Op 9 juli j.l. heeft het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld aan tien cursisten van de opleiding Beheerder Kinderboerderijen het diploma mogen overhandigen.

De diplomering werd verzorgd door Ren Wessels, cursusleider en docent van de opleiding. Wij feliciteren alle cursisten met het behaalde resultaat en wensen hen veel succes in de toekomst. Hopelijk tot ziens op één van de kinderboerderijen!

Diplomering Beheerder Kinderboerderijen 2014


Dag van het Nederlandse Landvarken

Het Nederlands Landvarken wordt met uitsterven bedreigd. De zuivere lijn die er nog is, wordt in hoog tempo ingekruist en daarmee is de populatie is gevaar. Om dit ras, dat behoort tot ons Nederlands cultureel erfgoed te kunnen behouden zijn nieuwe houders nodig. Om deze reden organiseert Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) op 13 september een ‘Dag van het Landvarken’. Kwaliteiten van het ras, huidige situatie van de populatie en het houden van dit dier staan deze dag centraal.

landvarken - foto Ad Taks voorr websiteMet haar grote karakteristieke oren is dit varkensras een plaatje in het (Nederlandse) landschap. En vanwege haar vriendelijke karakter ook een ideaal dier om te houden. Helaas wordt vandaag de dag dit typische oud-Hollandse varken met uitsterven bedreigd en kan het dier nog wel wat extra houders gebruiken.

Huidige stand van zaken

Er is in de loop van jaren door TOPIGS gewerkt met het Nederlands Landvarken. De nog “zuivere lijn” van het Nederlands Landvarken van TOPIGS is goed gedocumenteerd en dus zeer betrouwbaar. Desondanks is er grote haast geboden omdat de zuivere NL-lijn momenteel wordt vervangen door een kruisingsproduct. Het doel van de door de SZH in het leven geroepen werkgroep ´Behoud het Nederlands Landvarken´ is het behoud van genetische variatie van het Nederlands Landvarken en daarmee de unieke genetische diversiteit van het Nederlands Landvarken. Voor het houden van een gezonde populatie en het behoud van genetische diversiteit is het belangrijk om op korte termijn liefhebbers te vinden die dit ras graag zouden willen gaan houden. Met name hobbyhouders of kinderboerderijen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

Programma en aanmelden

De dag vindt plaats op zaterdag 13 september bij Natuurcentrum Arnhem (Presikhaaf, Ruitenberglaan) en duurt van 13 tot 17 uur. Het complete programma is te vinden via de website van SZH. De dag is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het behoud van dit landvarken. De dag is gratis bij te wonen, aanmelden kan via de http://szh.nl/agenda/dag-van-het-nederlands-landvarken/


Terugblik Landelijke Kinderboerderijendag

Terugblik Landelijke Kinderboerderijendag

Op 26 juni vond in Barneveld de Landelijke Kinderboerderijendag plaats. Een succesvolle editie waar we met een goed gevoel op terugkijken. Er was een grote betrokkenheid onder de leden (kinderboerderijen). Zij hebben actief meegepraat tijdens de ledenvergadering en hun stem laten horen. Ook tijdens de workshops in het middagprogramma gingen de deelnemers actief aan de slag.

Hieronder zijn enkele bestanden en een terugblik te vinden van de dag. 

Ledenvergadering

Onder leiding van voorzitter Paul Duijsings zijn in de ledenvergadering een aantal lopende zaken en voorstellen aan de orde gekomen. Hier kon door de leden op gereageerd en gestemd worden. De betrokkenheid van de kinderboerderijen bleek uit de actieve en constructieve reacties. Van de ledenvergadering worden notulen gemaakt met hierin een verslag van de besluiten. De notulen volgen nog.

Aan het eind van de ledenvergadering werd de kinderboerderij bekend gemaakt die een leuk set kinderoveralls heeft gewonnen na het invullen van een gezamenlijke vragenlijst van Curcuscentrum Dierverzorging en de vSKBN. De winnende kinderboerderij is 't Woelige Nest in Driebergen. Gefeliciteerd!

Hieronder kunt u de stukken van de ledenvergadering downloaden:

Informatiemarkt

Benieuwd welke standhouders er ook alweer waren of wilt u informatie terugzoeken over de standhouders? Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijven en organisaties.  

Workshops

Er konden workshops gevolgd worden over vijf verschillende onderwerpen. De workshop 'De WMO biedt kansen' is helaas komen te vervallen. Deze zal mogelijk op een later moment verzorgd worden. Naast de workshops kon door de aanwezigen een rondleiding verzorgd worden over het terrein.

WORKSHOP 1: DE TOEKOMST VAN DE DUURZAME KINDERBOERDERIJ

Drie jaar geleden is gestart met de  campagne ‘Alle Kinderboerderijen Duurzaam!’. In deze workshop zijn de resultaten terug gekoppeld van 3 jaar campagne. Wat is er allemaal gedaan? Met de kinderboerderijen is gesproken over ideeën voor het vervolg. Samen is discussie gevoerd over wat de kinderboerderij al doet, wat werkt en wat zij graag zouden willen doen. Deze workshop werd verzorgd door Harm Blanken van Bureau ZET.

WORKSHOP 2: DE WMO BIEDT KANSEN!

Vanaf 1 januari 2015 verandert de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning). Gemeenten krijgen meer taken en verantwoordelijkheden. Welke kansen liggen hier voor kinderboerderijen en hoe kunt u uw aanbod verbreden door de maatschappelijke functie van de kinderboerderij te vergroten?

Helaas is deze workshop niet doorgegaan. We zullen deze op een ander moment alsnog verzorgen. Hier houden we u over op de hoogte.

WORKSHOP 3: ZOÖNOSEN EN HYGIËNE

In deze workshop is aandacht besteed aan zoönosen en hygiënemaatregelen op de kinderboerderij. Wat zijn zoönosen ook alweer, met welke zoönosen hebben we op de kinderboerderij te maken en hoe kunnen risico’s geminimaliseerd worden? En niet onbelangrijk: hoe betrekken we het publiek hierbij? Tijdens deze goed bezochte workshop werden er ook praktijkopdrachten uitgevoerd door de deelnemers. Workshopleider was Tineke Kramer, Universiteit Utrecht faculteit Diergeneeskunde.

WORKSHOP 4: NATUURLIJK SPELEN

Er is groeiende belangstelling voor natuurlijke speelplekken en waterspeeltuinen op de kinderboerderij. Veel beheerders van kinderboerderijen zitten vol vragen, over ontwerp van dergelijke plekken, veiligheid, risico’s en andere beren op de weg. Dit bleek ook tijdens de workshop waarbij er volop vragen gesteld werden! Tijdens de workshop is gekeken naar speelgedrag van kinderen en mogelijkheden die natuurlijk spelen hierin biedt, inclusief goed voorbeeldmateriaal van verschillende plekken. Uiteraard kwamen regelgeving en risico’s ook aan bod. De workshop werd gegeven door Maike Nelissen,  educatief medewerker bij De Ulebelt in Deventer en bestuurslid van Stichting Springzaad

Websites: www.springzaad.nl en www.ulebelt.nl

WORKSHOP 5: LESSENSERIE OVER BIODIVERSITEIT

Samen met Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Wageningen UR ontwikkelt Speelboerderij Elsenhove een lessenserie voor groep 3 tot groep 8 die gaat over biodiversiteit en het hoe en waarom van het houden van productie- en gezelschapsdieren. Tijdens deze workshop werd niet alleen verteld hoe deze lesssenserie in elkaar zit, maar gingen deelnemers gelijk actief aan de slag met de serie! Deze les zal beschikbaar gesteld worden voor kinderboerderijen en werd verzorgd door Ruud Oosterhof en Sytske Romijn (Gemeente Amstelveen, Speelboerderij Elsenhove).

Er is geen presentatie van deze workshop beschikbaar, omdat het een 'praktijkles' was. Meer informatie over deze gratis les voor kinderboerderijen volgt in het Vakblad van september. 

Websites: www.Elsenhove.nl  en www.amstelveen.nl

WORKSHOP 6: VERKOOP EIGEN PRODUCTEN

Op veel kinderboerderijen worden eigen producten verkocht, zoals groente, fruit, eieren en honing. Soms in een winkeltje, soms verwerkt tot eigen producten als jam of geserveerd op een gezellig kinderboerderij-terras. Maar welke regels gelden hier eigenlijk voor? Deze en veel andere vragen leven onder veel beheerders van kinderboerderijen. Maria van Boxtel, Land&Co, werd dan ook het hemd van het lijf gevraagd. "Vanaf hoeveel kippen moet je eieren stempelen?", "Mag ik mijn eigen varken slachten en het vlees verkopen?", "Moet ik belasting betalen over groente die ik verkoop?". Allerlei vragen die aan bod kwamen tijdens de workshop.

Websites: www.landco.nl en www.landregels

Handboek directe verkoop van boerderijproducten (PDF)

Handleiding 'Wat mag ik?' (PDF)

Foto's

Benieuwd naar de foto's van de dag? Klik dan op onderstaande foto om alle foto's te bekijken op onze Facebookpagina. Heeft u ook een Facebook-account? Vind ons dan direct leuk!


Zeldzame boerderijdieren tellen

zeldzaam vee gezochtDe eerste waarneming is ingevoerd en daarmee is de zoekactie officieel begonnen. Stichting Zeldzame Huisdierrassen roept iedereen op mee te helpen om zeldzame boerderijdieren letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten.

Koeien, kippen, schapen en eenden die zeldzamer zijn dan de tijger? Ze bestaan. Sterker nog, in Nederland kennen we ruim 50 verschillende rassen van zeldzaam geworden boerderijdieren. Vroeger zag je ze volop in onze landbouw: het Gelders paard hielp de boer met ploegen, het Kooikerhondje hielp de kooiker met het vangen van eenden en de Lakenvelder sierde het bezit van de landadel. Dieren die de mensen hielpen bij het uitoefenen van hun beroep, die werden gebruikt voor de productie van melk vlees of eieren of dieren die de mens status en aanzien gaven. De ontwikkelde rassen verloren hun functie met het verdwijnen van de beroepen of de gebruiken. Ook werd voor de voedselproductie gekozen voor andere rassen. De variatie van onze boerderijdieren is in afgelopen decennia sterk afgenomen. En dat, terwijl ze tóch van onschatbare waarde zijn.

Terug op de kaart
Het is soms even zoeken, maar ze zijn er nog. Met deze actie wil de SZH het besef en de beleving van onze zeldzame huisdierrassen vergroten. Jong en oud worden uitgedaagd de vaak herkenbare dieren
op te speuren in het landschap, op de erven en in de tuinen, en deze waarnemingen in te voeren op www.szh.nl. Bij de waarneming is ook plaats voor een persoonlijke noot en een foto. Op de site zijn
ook ‘zoekkaarten’ te downloaden, waar de veelal voor mensen onbekende dieren per ras met foto even worden voorgesteld.

De actie loopt in de maanden juni, juli en augustus.

Ga hier naar de website: http://szh.nl/de-telling

 


1000 activiteiten voor kinderen op Buitenspeeldag 2014

Op woensdag 11 juni is het Buitenspeeldag! In vrijwel elke gemeente in Nederland worden er die dag buitenspeelactiviteiten voor kinderen georganiseerd. Het wordt een supergave dag want dit jaar kunnen kinderen op meer dan 1.000 plekken volop buitenspelen en avonturen beleven. 

Eindeloze mogelijkheden

Stilzitten is er niet bij tijdens de Buitenspeeldag. Gemeentes, buurtverenigingen, ouders en scholen hebben volop gehoor gegeven aan de oproep om een leuk en actief buitenprogramma te organiseren tijdens 11 juni. Op meer dan 1.000 locaties in het land worden er activiteiten georganiseerd.

Zo wordt in het Gelderse ’s-Heerenberg de Batavenstraat voor één dag afgesloten voor het verkeer zodat kinderen er onbelemmerd en met veel plezier op straat kunnen spelen. De kinderen in de buurt bedachten zelf wat zij deze dag het liefst wilden gaan doen. Dankzij hun gave ideeën kunnen zij zich op 11 juni samen met de andere 250 buurtkinderen uitleven op de kinder ‘bootcamp’ met boomstammen en klimwand en er wordt gevoetbald in de door buurtbewoners geïmproviseerde panna-kooi. Als klap op de vuurpijl komt de brandweer schuim spuiten zodat de kinderen lekker kunnen ravotten in het schuim! Ook in Alkmaar wordt er op meerdere locaties buiten gespeeld op straat. In de Alkmaarse Glazenierstraat staat voor de 350 buurtkinderen de Buitenspeeldag in het teken van kermis: naast touwtje trekken en blikgooien komt er een klimwand en bungeejump trampoline die voor sportieve uitdaging en veel beweging zorgen.

Alle activiteiten zijn te vinden op www.buitenspeeldag.nl

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen

Met de Buitenspeeldag willen initiatiefnemers Nickelodeon, Jantje Beton, Scouting Nederland, Veilig Verkeer Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen en te bewegen. Buitenspelen is meer dan alleen leuk: buitenspelen is heel goed voor kinderen! Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, houdt buitenspelen hen meer in beweging. Buiten is de plek waar kinderen vriendjes ontmoeten, kunnen bewegen en zich vrij voelen. Onderzoek toont aan dat buitenspelen goed is voor kinderen. Kinderen die meer buitenspelen bewegen meer en hebben aantoonbaar minder overgewicht. Ook bevordert buitenspelen de mentale en sociale ontwikkeling van kinderen.


Dolle pret tijdens het kinderboerderijenweekend

Tijdens het kinderboerderijenweekend op 24 en 25 mei draaide het om ‘spelen’. Een uitgelezen thema natuurlijk voor kinderboerderijen, waar altijd al volop gespeeld wordt.

Ttijdens het kinderboerderijenweekend was er van alles te doen. Op zeker 85 kinderboerderijen werden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Er waren allerlei speurtochten georganiseerd, zwerfboekstations werden geopend en vele schapen werden geschoren. Op Facebook zijn een aantal foto's te vinden van activiteiten op diverse kinderboerderijen.

Klik hier om de foto's op Facebook te bekijken. En vind ons gelijk leuk! Facebook


Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen