FacebookTwitterFeed


Nieuwsarchief vSKBN

Koninklijk paar klust op de kinderboerderij

Rijswijk - Hoog bezoek voor kinderboerderij 't Akkertje in Rijswijk. Op 21 maart kwamen Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima een handje helpen in het kader van NL Doet. 

Samen met de andere vrijwilligers hielpen zij onder andere met het verven van de quarantainestal. Maxima nam vervolgens de voliere onder handen met schuurpapier, terwijl Willem-Alexander in de regen meehielp met het plaatsen van palen voor een nieuw hekwerk. Bekijk hier een korte video.

Foto: © Oranje Fonds – Bart Homburg

Het koningspaar bleef bijna twee uur op de kinderboerderij, waar hun komst vooraf niet was aangekondigd. Voor de medewerkers van 't Akkertje was het dus onverwachts hoog bezoek. Het is niet de eerste keer dat kinderboerderijen tijdens NL Doet koninklijk bezoek krijgen. In 2013 bracht Prinses Beaxtrix een klusbezoek aan NME en Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht.

NLdoet

NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en vindt dit jaar voor de tiende keer plaats. In tien jaar tijd klaarden 1,5 miljoen vrijwilligers ruim 40.000 klussen. Het fonds wil met NLdoet vrijwilligerswerk meer, anders en breder onder de aandacht brengen, achterstallige klussen bij maatschappelijke organisaties aanpakken en mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met vrijwilligerswerk. De Koning en Koningin zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Het Oranje Fonds geeft. Meld uw kinderboerderij aan!

Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties, zoals kinderboerderijen, met geld en kennis en met campagnes als NLdoet en Burendag. We merken dat organisaties op allerlei manieren aan geld proberen te komen. Logisch, de noodzaak groeit, maar er is minder geld beschikbaar. Daarom start het Oranje Fonds samen met sociale organisaties een nieuwe, jaarlijks terugkerende actie: NLgeeft. Gezamenlijk roepen we mensen en bedrijven op om geld te geven aan sociale organisaties in hun provincie.

Alle donaties besteed, alles dichtbij!
De helft van het geld dat organisaties inzamelen, maakt het Oranje Fonds over op hun rekening. De andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale organisaties in dezelfde provincie. Organisaties die aan de algemene richtlijnen van het Oranje Fonds voldoen, kunnen hier een aanvraag voor indienen. Het Oranje Fonds neemt alle kosten voor het betalingsverkeer, de website én de publiekscampagne voor zijn rekening. De volle 100% van de donaties wordt besteed aan sociale doeleinden!

Online platform van start op 24 maart
NLgeeft.nl is vanaf 24 maart het platform van het Oranje Fonds waarmee we samen met maatschappelijke organisaties geld inzamelen voor sociale doeleinden. Veel mensen willen best geven aan goede organisaties in hun omgeving, maar hoe? Juist voor lokale initiatieven is het vaak te tijdrovend en duur om een collecte te organiseren of veilig een online platform te maken. Daarom wil het Oranje Fonds hierin voorzien met NLgeeft.

Meer info voor sociale organisaties 
Omdat ook het Oranje Fonds aan regels gebonden is, kunnen aan deze actie uitsluitend stichtingen en verenigingen mee doen die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd zijn en in het bezit zijn van een eigen rekeningnummer.

Meedoen aan het online platform?
Organisaties kunnen hier hun pagina voorbereiden met informatie, een leuke foto, én natuurlijk het doel en het bedrag waarvoor zij geld nodig hebben. Veel succes gewenst bij de voorbereiding.

Lees hier meer


Extra beloning Wecycle voor kinderboerderijen

Wecycle geeft 5 kinderboerderijen een extra beloning voor hun inzet bij het inzamelen van kleine elektrische apparaten in 2013. Zij ontvangen ieder een extra bijdrage van €250,-. Wecycle heeft de drie boerderijen uitgekozen die de meeste kleine apparaten hebben ingezameld. Daarnaast zijn twee kinderboerderijen beloond voor eigen initiatieven en inspanningen om de samenwerking bekend te maken bij de bezoekers.

De vijf winnende boerderijen zijn:

  • Landzigt in Den Haag – Zamelde bijna 1.000 kleine elektrische apparaten in
  • De Oude Hofstede in Ede – Zamelde ruim 800 kleine elektrische apparaten in
  • De Dierenhof in Ridderkerk – Zamelde bijna 800 kleine elektrische apparaten in
  • Eilandsteede in Utrecht (zie alinea hieronder)
  • ’t Woelige Nest in Driebergen-Rijsenburg (zie alinea hieronder)

Foto: De Haagse wethouder Boudewijn Revis ontvangt bij kinderboerderij Landzigt een broodrooster voor Wecycle.

Bijzondere inspanningen

De Eilandsteede en 't Woelige Nest kregen een extra beloning van Wecycle vanwege hun extra inspanningen. Stadsboerderij Eilandsteede maakte op de kinderboerderij een eigen inzamelstraat om het inleveren voor bezoekers makkelijker te maken. Kinderboerderij ’t Woelige Nest zamelt sinds november 2012 kleine elektrische apparaten in. Om het inleveren bekend te maken bij bezoekers werden de inzamelbakken feestelijk geopend door een wethouder en plaatste de kinderboerderij een nieuwe webpagina op haar website. Sindsdien wordt het inzamelen voor Wecycle regelmatig via diverse media onder de aandacht gebracht. Deze initiatieven leveren beide boerderijen een extra beloning van €250,- van Wecycle op. 

Wecycle en kinderboerderijen 
In totaal zijn er ruim 120 kinderboerderijen in Nederland partner van Wecycle. Bezoekers van deze boerderijen kunnen gratis kleine elektrische apparaten inleveren. Elke kinderboerderij ontvangt voor het inzamelen €250,-. Dit bedrag kunnen de boerderijen besteden aan materialen voor de kinderboerderij. Meer informatie over inzamelen van kleine elektrische apparaten bij kinderboerderijen en een overzicht van alle deelnemende kinderboerderijen: wecycle.nl/kinderboerderij

Via Wecycle worden de ingeleverde apparaten optimaal gerecycled. Kleine elektrische apparaten kunnen voor meer dan 75 procent gerecycled worden. Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. 


Vruchtbare bijeenkomst bodem en water

Op 23 januari vond de bijeenkomst ‘Water en bodem op de kinderboerderij’ plaats in Utrecht, op Stadsboerderij de Koppelsteede. Bijna 40 betrokkenen van kinderboerderijen, waterschappen, NME en andere organisaties waren aanwezig om samen na te denken over dit thema. Het programma: een nadere kennismaking met het thema, personen en organisaties, kansen verkennen, bekijken van voorbeelden en concretiseren in activiteiten en programma’s.

Geïnteresseerde kinderboerderijen, waterschappen, NME-centra, Branchevereniging voor Hoveniers,  Groenvoorzieningen en Interieurbeplantingen (VHG), GDO, ministerie I&M en Tuinbranche Nederland waren hierbij aanwezig. Tijdens de eerste bijeenkomst is in kaart gebracht wat er allemaal al aan water en bodem wordt gedaan. Dat bleek al heel veel, maar ook dat er nog veel kansen en mogelijkheden lagen. Die uitdaging wordt graag opgepakt om met meer samenwerkingen aan de slag te gaan.

 Het is dus niet de bedoeling dat het hierbij blijft, maar dat er een actief vervolg wordt gegeven aan het 'water en bodem-thema' op de kinderboerderijen. Gemaakte afspraken worden daarom door het actieteam de komende weken verder uitgewerkt. Wordt vervolgd!

IMG 2426 Medium

De presentaties en andere bijlagen volgen nog.

Meer foto's zijn hier te bekijken.


Invoering Positieflijst uitgesteld naar 1 juli 2014

Op 2 december heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aangekondigd de positieflijstwetgeving per 1 juli 2014 van kracht te laten worden, en niet al per 1 januari aanstaande. Dit uitstel is nodig om het positieflijstbeleid zorgvuldig en met draagvlak te kunnen implementeren.

Meer informatie over de positieflijst en de zoogdieren die op deze lijsten staan, is hier te vinden.


Pas op met esdoornzaden en eikels

Let op welke bomen er in en om het weiland staan. Eikels, eikenbladeren en esdoorn(zaden) kunnen tot zeer ernstige gezondheidsproblemen leiden bij paarden en andere weidedieren. 

Esdoornvergiftiging bij paarden (atypische myopathie)

In Belgie is er momenteel een grote uitbraak van de ernstige en vaak fatale spierziekte 'atypische myopathie' bij paarden. Er zijn meer dan 80 gevallen gemeld sinds 5 november. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de oorzaak van deze aandoening een vergiftiging is door een stof (hypoglycine A) die aanwezig is in de zaden van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) of de vederesdoorn (Acer negundo). Indien dergelijke bomen in of rond de weide staan of indien er zaden van deze bomen in de weide liggen, moeten er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de paarden (of ezels) de zaden opeten. De beste maatregel is de paarden op te stallen of te verplaatsen naar een andere en esdoorn-vrije weide. Indien dit onmogelijk is, moeten de paarden bijgevoederd worden, bijvoorbeeld via een hooiruif, om te verhinderen dat ze de zaden opnemen bij het grazen.

Atypische myopathie wordt elk jaar weer gezien bij paarden op de weide tijdens het najaar en in het voorjaar. Sterfte treedt meestal op binnen de drie dagen na het begin van de symptomen en minstens driekwart van de aangetaste dieren sterven aan deze aandoening. Bron.

Eikelvergiftiging bij weidedieren

Ook met eiken in en rond de weide moet er opgelet worden. Als er veel eikels zijn en het grasaanbod beperkt is, dan bestaat het risico op een eikelvergiftiging, zeker als er verder niet wordt bijgevoerd.

Eikels en jonge eikenbladeren bevatten tannine. Deze chemische verbinding wordt in het lichaam in giftige stoffen omgezet die schade veroorzaken aan de binnenkant van bloedvaten. Ook veroorzaakt tannine schade aan darmen en nieren. De eerste verschijnselen kunnen bestaan uit traagheid, de dieren zonderen zich af en nemen onvoldoende voer op. Dit kan gevolgd worden door ondertemperatuur, een versnelde ademhaling, bloederige neusuitvloeiing, buikpijn, bloederige diarree en sterfte.

Wanneer u een eikelvergiftiging vermoedt, neem dan contact op met uw dierenarts. De diagnose kan door middel van klinisch-chemisch bloedonderzoek bevestigd worden. Een effectieve therapie is er niet. Het is zeer belangrijk dat dieren niet langer in contact komen met eikels. Dan bestaat er een kans op herstel. Bron.


Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen