FacebookTwitterFeed


Nieuwsarchief vSKBN

Wecycle verwelkomt 100e kinderboerderij als inleverpunt

Consumenten kunnen vanaf vandaag op 100 kinderboerderijen hun oude kleine elektrische apparaten inleveren voor recycling. Wecycle gaf milieu-activiteitencentrum MAK Blokweer in Blokker een inzamelmeubel cadeau, omdat dit de honderdste kinderboerderij is die zich inzet als Wecycle-inleverpunt voor kleine elektrische apparaten.

Wecycle heeft een landelijke samenwerking met de kinderboerderijen in Nederland. Deze samenwerking is onderdeel van het educatieve programma van Wecycle. Wecycle hecht veel waarde aan het informeren van kinderen, hun ouders en grootouders over de noodzaak van het inleveren van afgedankte elektrische apparaten.

Wecycle verwelkomt 100e kinderboerderij als inleverpunt
Kinderen leveren elektrische apparaten in bij kinderboerderij MAK Blokweer. Wecycle deed deze kinderboerderij een inzamelmeubel cadeau, omdat die zich als 100e kinderboerderij aansloot als inleverpunt.

Manon Stuurman van MAK Blokweer is erg blij met het inzamelmeubel. “Bezoekers kunnen nu makkelijk hun kleine elektrische apparaten bij ons inleveren. Ik verwacht zo extra bezoekers te trekken die kennis maken met MAK.” Het weekend van 25 en 26 mei zullen veel mensen de kinderboerderijen bezoeken in verband met het Nationaal Kinderboerderijen Weekend. Veel locaties organiseren speciale activiteiten.

Bezoekers kunnen in het inzamelmeubel hun oude kleine elektrische apparaten deponeren, zonder tussenkomst van een medewerker. Deze apparaten worden via Wecycle vervolgens optimaal gerecycled. Zo blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

Het doel van de samenwerking tussen Wecycle en de kinderboerderijen is om meer kleine elektrische apparaten in te zamelen voor recycling. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks per persoon meer dan 2 kilo in de vuilnisbak verdwijnt. Dat is 35 miljoen kilo in totaal. Door te zorgen voor steeds meer inleverpunten dichtbij huis, wil Wecycle dit tegengaan.

Meer informatie over deze samenwerking en een lijst van deelnemende kinderboerderijen staat op de website.


Het kinderboerderijenweekend draait om voeding

Logo nkw


In het weekend van 25 en 26 mei vindt het 20e Kinderboerderijenweekend plaats. Tijdens dit weekend werden er op veel kinderboerderijen in heel Nederland activiteiten georganiseerd rondom het thema voeding. 

Het thema  "Wat eten wij?" gaat natuurlijk over voeding. Maar niet alleen over het voedsel van de dieren, maar ook over onze voeding. Want heel veel van ons eten wordt op de boerderij geproduceerd. Op de kinderboerderij kun je hier van alles over leren. Niet alleen tijdens je bezoek, maar ook thuis. Want iedereen eet wel producten die van de boerderij af komen. Eieren van de kippen, graan van het land en vlees van de koeien en varkens.

In dit weekend worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom voeding. Je mag misschien wel meehelpen met het voeren van de dieren of eieren rapen op de kinderboerderij!

Kijk voor alle informatie op www.kinderboerderijenweekend.nl


Op 15 en 16 maart vond NLdoet plaats, de grootste vrijwilligersactie van ons land. In heel Nederland hebben meer dan 300.000 vrijwilligers hun handen uit de mouwen gestoken bij allerlei maatschappelijke organisaties. Ook op kinderboerderijen. 

Koningin Beatrix was één van de vrijwilligers die haar handen uit de mouwen stak. Zij verichtte met enkele familieleden klus-, reparatie en verzorgingswerkzaamheden in het kader van NLdoet bij Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht.

Het was een onverwachts bezoek voor het Duurzaamheidscentrum, maar ze zijn trots op het koninklijke bezoek. De Koninklijke familie heeft haar handen uit de mouwen gestoken en geholpen met het voeren van de dieren, het schoonmaken van de picknicktafels en natuurlijk zijn de pony's en de ezels goed geborsteld. 

Bekijk hier het filmpje van de kluswerkzaamheden op de kinderboerderij:

Foto: © Oranje Fonds – Redmar Kruithof 


Kinderboerderijenweekend draait om voeding

logo_nkwIn het weekend van 25 en 26 mei vindt het 20e Kinderboerderijenweekend plaats. Tijdens dit weekend werden er op veel kinderboerderijen in heel Nederland activiteiten georganiseerd rondom het thema voeding. 

Het thema  "Wat eten wij?" gaat natuurlijk over voeding. Maar niet alleen over het voedsel van de dieren, maar ook over onze voeding. Want heel veel van ons eten wordt op de boerderij geproduceerd. Op de kinderboerderij kun je hier van alles over leren. Niet alleen tijdens je bezoek, maar ook thuis. Want iedereen eet wel producten die van de boerderij af komen. Eieren van de kippen, graan van het land en vlees van de koeien en varkens.

In dit weekend worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom voeding. Je mag misschien wel meehelpen met het voeren van de dieren of eieren rapen op de kinderboerderij!

Kijk voor alle informatie op www.kinderboerderijenweekend.nl

 


Handen uit de mouwen op NL doet!

Handen uit de mouwen op NL doet!Op 15 en 16 maart organiseert het Oranje Fonds voor de 9e keer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land. In heel Nederland steken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties. Ook op kinderboerderijen.

Zo hebben de vrijwilligers zelf een leuke dag én helpen ze de organisatie. In 2012 werden bijna 7000 klussen vervuld en was in 99% van alle Nederlandse gemeenten iets te doen tijdens NLdoet. Zo’n 300.000 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen. Ook de Koninklijke Familie ging op diverse plaatsen in het land aan de slag.

Doe jij op 15 en 16 maart ook mee?

Kijk op de website voor alle klussen bij jou in de buurt.


De nieuwe Wet dieren is van kracht

De nieuwe Wet dieren is van krachtDe nieuwe Wet dieren is sinds 1 januari 2013 van kracht. Deze wet wordt al sinds 2009 voorbereid. Deze wet zal een aantal andere wetten vervangen en daarmee zal de wetgeving rondom (het houden van) dieren vereenvoudigen en verbeteren. De planning was dat de complete Wet dieren per 1 januari 2013 van kracht zou gaan. Inmiddels is duidelijk dat niet alle daaronder hangende besluiten die datum gered hebben.  

De volgende besluiten zijn per 1 januari wel van kracht:

Besluit houders van dieren

In dit besluit worden de thans op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) geldende regels omgezet die direct verband houden met het houden van dieren. De onderwerpen omvatten ondermeer de aanwijzing van de voor productiedoeleinden te gebruiken dieren, de te hanteren voortplantingstechnieken bij dieren, een verbod op het gebruik van dieren als levend aas, het scheiden van dieren, het verrichten van ingrepen bij dieren door de houder, de verzorging en de huisvesting van voor productiedoeleinden gehouden dieren etc.

Besluit diergeneeskundigen

Het Besluit diergeneeskundigen voorziet in voortzetting van de huidige regels met betrekking tot diergeneeskundigen. Besluit dierlijke producten In dit besluit worden regels over producten van dierlijke oorsprong neergelegd. Dit besluit omvat regels over vleeskeuring, de kwaliteit van dierlijke producten en dierlijke bijproducten. Het gaat hier in grote lijnen over het voortzetten van bestaande regels.

Besluit diergeneesmiddelen

In het Besluit diergeneesmiddelen worden regels gesteld voor de vergunning om een diergeneesmiddel in de handel te brengen, het vervaardigen en de handel in diergeneesmiddelen door fabrikanten, handelaren en andere personen die diergeneesmiddelen verstrekken.

Besluit diervoeders

In het Besluit diervoeders worden de regels die voortkomen uit tien Europese verordeningen in één richtlijn ondergebracht. De regeling zal volledig vergelijkbaar zijn met de thans geldende Regeling diervoeders.

Het besluit gezelschapsdieren is nog niet van kracht. In dit besluit wordt onder meer beoogd misstanden bij dierenfokkers en illegale handel in exotische diersoorten aan te pakken. Zolang dit besluit niet in werking is getreden, blijft het huidige honden- en kattenbesluit 1999 van kracht. Dit betekent dat er momenteel geen regels ter verbetering van het dierenwelzijn voor de bedrijfsmatige handel, fokkerij en opvang van andere gezelschapsdieren dan honden en katten van kracht zijn. Dit besluit wordt naar verwachting in de loop van 2013 ingevoerd. Ook de invoering voor het verplicht chippen voor honden is uitgesteld.

Veranderingen in het Varkensbesluit

Naast de nieuwe Wet Dieren is per 1 januari ook het varkensbesluit ingegaan. Het varkensbesluit geldt voor alle varkenshouders. Voor kinderboerderijen en hobbyhouders zal vooral de verplichte groepshuisvesting relevant zijn.

Met ingang van 1 januari 2013 is groepshuisvesting voor drachtige zeugen verplicht. Het is dan niet meer toegestaan om drachtige zeugen individueel te huisvesten, behalve in de dek- en kraamstal. Groepshuisvesting wordt ingevoerd om het welzijn van de zeugen te verbeteren. Deze Europese verplichting is in 2003 al aangekondigd. Uiterlijk vier dagen na dekken tot één week voor werpen moeten drachtige zeugen in de groep worden geplaatst. 


Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen