FacebookTwitterFeed


Nieuwsarchief vSKBN

Vakblad Kinderboerderijen december verschenen

vb0514 1Wil je het laatste nieuws rondom kinderboerderijen weten? Op de website is het online Vakblad Kinderboerderijen van december te vinden. In deze uitgave leest u het laatste nieuws over kinderboerderijen, ontwikkelingen en actuele zaken binnen de branche. 

In de decemberuitgave zijn interessante artikelen te lezen, onder andere over verkoop van eieren op de kinderboerderij, de wet en praktische zaken rondom het onthoornen van geiten en meer over de branchecode voor kinderboerderijen. 

Klik hier om het Vakblad direct te lezen


‘Gein met je konijn’ beste dierenwelzijnsproject kinderboerderijen

Een korte cursus voor het hele gezin om meer te leren over je konijn of cavia. Een slim en innovatief idee van kinderboerderij de Ulebelt in Deventer waarmee ze als winnaar uit de bus kwamen voor de Ida Zilverschoonprijs 2014. Een geldprijs van € 2.500,- die uitgereikt wordt voor het beste dierenwelzijnsproject. Henk Lommers, TV-dierenarts en bestuurslid van de Ida Zilverschoonstichting zal op woensdag 21 januari 2015 bij de Ulebelt deze prijs uitreiken.

Gein met je konijn (of cavia)

Kinderboerderij de Ulebelt is een ouder/kindcursus gestart voor gezinnen die hun konijn of cavia graag een plezierig en uitdagend leven willen bieden. Tenslotte wil een konijn of cavia ook meer dan alleen een schoon hok en voldoende te eten: uitdaging en spelletjes vinden deze dieren ook leuk, net als hun baasjes! Om hier meer over te leren en mee te oefenen, is deze korte cursus ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomsten leren ouder en kind meer hun huisdier, met heel praktische zaken zoals  spelletjes met je cavia/konijn, zindelijkheid en hanteren van de dieren. Zo krijgen de deelnemers veel meer begrip voor het welzijn van hun huisdier en zullen kinderen met veel meer plezier de verzorging van hun huisdier oppakken. De training wordt verzorgd door een ervaren dierengedragskundige.

Vernieuwend en actief

Door een jury van kinderboerderijen werden uit alle inzendingen drie projecten genomineerd, waaronder ‘Gein met je konijn’. Het bestuur van de Ida Zilverschoonstichting heeft uit die drie nominaties de winnaar gekozen. Henk Lommers: “We waren zeer tevreden over het niveau en de inhoud van de inzendingen. Het is mooi om te zien hoe dierenwelzijn leeft op de kinderboerderijen. We vonden alle drie de nominaties erg goed en hebben flink gediscussieerd met het bestuur, maar uiteindelijk is het project van De Ulebelt als winnaar uit de bus gekomen. De doorslag hierbij is dat de deelnemers actief met hun dieren aan de slag gaan. Er wordt geleerd hoe om te gaan met de dieren en directe voorlichting gegeven door de medewerkers van de kinderboerderij. Het is een actief en vernieuwend project wat wij graag belonen met € 2.500,- !”

Hier zijn alle inzendingen van 2014 te zien

Vervolg Ida Zilverschoonprijs in 2015

Vanwege de hoge kwaliteit van de inzendingen en de positieve inzet van de kinderboerderijen, wil de Ida Zilverschoonstichting in het najaar van 2015 een vervolg geven aan de Ida Zilverschoonprijs voor kinderboerderijen. Dit als extra stimulans voor kinderboerderijen om aandacht te blijven besteden aan dierenwelzijn en hier ook een leuke beloning voor te krijgen. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd via vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland. 


Sommige ziekten kunnen van dier op mens overgaan, we noemen dit zoönosen. De Staat van Zoönosen beschrijft het voorkomen en trends van zoönosen in Nederland in 2013. Er waren geen uitgesproken veranderingen in de hoeveelheid en het soort zoönosen dat in Nederland voorkwam. In het rapport wordt dit jaar extra aandacht besteedt aan zoönosen die mensen kunnen oplopen in huis, tuin en keuken. 

Opmerkelijke voorvallen

Bij een haas afkomstig uit Noord-Limburg werd in mei 2013 hazenpest vastgesteld. Vervolgens is ook een man, waarschijnlijk via de beet van een daas, besmet geraakt met de hazenpest. Dit was de eerste patiënt sinds jaren waarvan met zekerheid vastgesteld kan worden dat de besmetting in Nederland is opgelopen. Andere opmerkelijke voorvallen waren een uitbraak van Campylobacter onder bezoekers van een pluimveeslachthuis die waarschijnlijk via de lucht zijn besmet. Ook blijkt uit een onderzoek dat het aantal vossen dat besmet is met de vossenlintworm in Zuid-Limburg de laatste jaren is toegenomen.

Thema: zoönosen in huis, tuin en keuken

Juist in en om het huis kunnen mensen via dieren besmet raken met ziekten. Duizenden mensen krijgen jaarlijks via hun huisdieren ringworm. Ook kunnen zulke ziekten overgedragen worden via (huis)dieren die in de tuin hun behoefte doen. Daarnaast is er aandacht voor besmetting met zoönosen via groenten.

Wat is een zoönose?

Het RIVM heeft een korte animatie ontwikkeld waarin wordt uitgelegd op welke manier mensen via dieren ziek kunnen worden. En er wordt uitgelegd op welke manier een groot deel van de zoönosen te voorkomen is. Wilt u uw bezoekers op een eenvoudige manier uitleggen wat een zoonose is en waarom het belangrijk is om de handen te wassen tijdens of na een bezoekje aan de kinderboerderij? Deze animatie kan gedownload worden en bijvoorbeeld op de website geplaatst.

Bekijk hier de korte animinatie (1.14 min.)

Bekijk hier een video over zoonosen (4.45 min.)

Downloads en links

Website Ziek door Dier. Hier kunnen ook bovenstaande video's over zoonosen gedownload worden


Op de hoogte blijven? Lees het Vakblad!

Vakblad2014-04Bent u betrokken bij een kinderboerderij of dierenweide? Bijvoorbeeld als medewerker, vrijwilliger of wellicht gewoon als bezoeker? Zorg dan dat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws uit de kinderboerderijenwereld. 

Dit kan natuurlijk door de website en de Facebookpagina van de vSKBN te volgen. Maar u kunt ook online het Vakblad Kinderboerderijen lezen. 

Klik hier om het laatste Vakblad van november direct op uw scherm te lezen.

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

Links in het menu kunt u zich ook gelijk aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 'Vakblad Kinderboerderijen'. U ontvangt deze 6x per jaar, zodra er een nieuwe uitgave van het Vakblad Kinderboerderijen gepubliceerd is. Zo blijft u op de hoogte van wat er op de kinderboerderijen gebeurt!


Groen Dichterbij publiceert ‘Hoe groen goed doet’
Over de effecten en werkwijze van groene buurtprojecten

Steeds meer mensen gaan samen aan de slag met natuur in de buurt. Ze beginnen een buurtmoestuin, leggen samen een groen schoolplein aan of nemen de plantsoenen in eigen beheer. Groen Dichterbij, het landelijke platform voor deze groene buurtprojecten, laat in de publicatie ‘Hoe groen goed doet’ zien wat de maatschappelijke effecten zijn van deze initiatieven. En dat zijn er heel veel!

In ‘Hoe groen goed doet’ zijn ook de resultaten verwerkt van het wetenschappelijke onderzoek dat onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR deed naar de effecten van groene buurtprojecten op de sociale cohesie in de wijk. Opvallende resultaten uit dit onderzoek zijn dat de projecten gevoelens van eenzaamheid bij buurtbewoners verminderen, contacten tussen bewoners versterken, werklozen helpen bij het hervinden van rust en regelmaat & kinderen bewuster maken over hoe de natuur werkt.

Je kan 'Hoe groen goed doet' hier downloaden.

Groen Dichterbij 

Groen Dichterbij heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en veel middelen ontwikkeld om groene buurtprojecten te ondersteunen. Zo zijn er 30 filmpjes van projecten gemaakt, staan er 12 factsheets over verschillende thema’s online en is er een uitgebreide kennisbank. Op de site zijn honderden profielen van groene buurtprojecten te vinden. Deze materialen zijn niet alleen bruikbaar voor groene buurtprojecten zelf, ook professionals die werken met groene buurtprojecten kunnen er hun voordeel mee doen.

Icoonprojecten op de kinderboerderij

In steeds meer buurten slaan mensen de handen ineen om samen het groen in hun omgeving op te knappen, uit te breiden of anders vorm te geven. Daarvan knapt de buurt op én leren buurtbewoners elkaar beter kennen. In elke provincie is door Groen Gelinkt een icoonproject op film gezet. Twee ervan zijn van een kinderboerderij:


Drie kinderboerderijen in de race voor beste dierenwelzijnsproject

Drie kinderboerderijen in de race voor beste dierenwelzijnsproject

IZS jury1Geldermalsen – Konijnen in flats op de kinderboerderij. Dat kan echt niet meer, als het aan de jury ligt. Dit bleek uit een discussie tussen medewerkers van kinderboerderijen over dierenwelzijn. Kinderboerderijen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie en moeten juist aan het publiek laten zien hoe het anders kan en hoe (huis)dieren gehouden zouden moeten worden. Maar niet alleen het juiste voorbeeld, ook goede voorlichting aan bezoekers is belangrijk.

Door Stichting Ida Zilverschoon is een geldprijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld voor het beste dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij. De inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande uit beheerders en medewerkers van andere kinderboerderijen. Na een discussie over dierenwelzijn op de kinderboerderij werden de inzendingen beoordeeld.

IZS jury 2Deze waren divers, maar zeer inspirerend. De ene kinderboerderij richt zich op het verbeteren van het welzijn van de eigen dieren op de kinderboerderij, met een speciaal ingerichte knuffelweide, het trainen van paarden en ezels of een Wellness Centre voor kippen. Zo zijn ze een goed voorbeeld voor de duizenden bezoekers die jaarlijks naar de kinderboerderij komen. Andere kinderboerderijen richten zich op educatie voor de bezoeker met een dierverzorgingscursus, touch screen of speciale lessen op school over konijnen. Kortom. De jury had het zwaar, want uit de 16 inzendingen mochten er uiteindelijk slechts drie genomineerd worden. Uit die nominaties wordt door het bestuur van de Ida Zilverschoonstichting een winnaar gekozen.

Voorlichting en gezonde dieren

IZS DeventerDe drie genomineerde projecten komen uit Deventer, Oss en Rosmalen. Bij NME en kinderboerderij de Ulebelt in Deventer wordt sinds kort de cursus ‘Gein met je konijn (of cavia)’ verzorgd. In een paar bijeenkomsten leren ouders met hun kind meer over hun konijn of cavia. Met heel praktische zaken zoals spelletjes met je cavia/konijn, zindelijkheid, optillen van dieren, hanteren van angst of agressie en knutselen voor je cavia/konijn, krijgen kinderen (en hun ouders) veel meer begrip voor het welzijn van hun huisdier. Hierdoor zullen kinderen ook met veel meer plezier de verzorging van hun huisdier oppakken. Dit project werd hoog gewaardeerd door de jury, omdat het vernieuwend is en het hele gezin wordt erbij betrokken.

IZS OssBij NME en kinderboerderij de Elzenhoek in Oss kunnen kinderen sinds een jaar een eigen huisdier leasen. Zes weken lang mogen kinderen en hun ouders uitzoeken of ze geschikte huisdiereigenaren zijn. Voor een klein bedrag leasen ze twee cavia’s of twee muizen met kooi. Na een intakegesprek om te bepalen of de tijdelijke huisdierbaasjes de verantwoordelijkheid aan kunnen, krijgen kinderen een verzorgingsboekje en afvinklijstje mee naar huis om er zeker van te zijn dat de nieuwe huisdieren goed verzorgd worden. Aan het einde van de lease-weken wordt overlegd met kind en ouders of ze de dieren willen houden. Ook dit project draagt bij aan een bewuste keuze voor de aanschaf en houden van een huisdier. Het project is goed doordacht en het succes blijkt eigenlijk uit het (hoge) aantal dieren dat teruggebracht wordt: 60% van de gezinnen ontdekt na zes weken dat ze toch niet zo geschikt zijn als huisdierbaasje..

IZS RosmalenBij kinderboerderij ’t Veldje in Rosmalen draait het om het gezond houden van de dieren. Helaas worden veel kinderboerderijdieren zo goed verzorgd dat ze snel te vet zijn met alle gezondheidsproblemen van dien. Niet alleen bezoekers, maar ook vrijwilligers en cliënten voeren nog weleens te veel. Om dat te voorkomen, is er een rantsoeneersysteem ontworpen. Het betreft een systeem bestaande uit een vakkenkast met afgesloten voerbakken waarin voor elke groep dieren de juiste dosering voer wordt gedaan. Voor elke dag van de week staan voor alle dieren de voerbakken klaar. Dit wordt klaargezet door de dierverzorgers. De vrijwilligers en cliënten hoeven alleen juiste bakken van de juiste dag uit het rek te pakken en daarmee de dieren te voeren. Nu wordt er al 30% minder gevoerd! Dit systeem draagt niet alleen bij aan gezonde dieren, maar is ook goed te gebruiken op andere kinderboerderijen en toepasbaar voor alle diersoorten.

SIZIn november zal door het bestuur van de Ida Zilverschoonstichting de winnaar uit deze drie projecten bekend gemaakt worden.

Downloads

Binnenkort zullen alle projecten uitgebreid op deze website te vinden zijn.


Volg ons!

vSKBNederland RT @BarneveldseKrnt: Barneveld krijgt een kinderboerderij BARNEVELD De kogel is door de kerk. Op het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffe…
vSKBNederland Tijdens het EFCF congres organiseren we een extra ledendag met het thema water. Ook op kinderboerderijen een intere… https://t.co/ZTj150ULUP
vSKBNederland RT @KiboActief: Spaardoelen Kinderboerderijen Actief Toer 2019 realiseerbaar https://t.co/zYVGtB8ad6 @Fonds1818 https://t.co/Ad07i71Uol
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen