FacebookTwitterFeed


Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland

Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) is dé overkoepelende organisatie voor en van de kinderboerderijen. Bij de vSKBN zijn bijna 200 publieksboerderijen (kinderboerderijen, stadsboerderijen, zorgboerderijen, dierenweides etc.) aangesloten. Jaarlijks worden de Nederlandse kinderboerderijen bijna 30 miljoen keer bezocht. Om de kinderboerderijen te ondersteunen en professionaliseren is er de vSKBN. Want samen sta je sterker!

Wat doet de vSKBN?

De (aangesloten) kinderboerderijen kunnen bij de vSKBN terecht voor ondersteuning en vragen over de bedrijfsvoering, educatiemogelijkheden, dierenwelzijn, wet- en regelgeving, etc. Eigenlijk alles waarmee een beheerder als manager van een kinderboerderij te maken krijgt. Een goede uitvoering van een kinderboerderij valt en staat bij de competenties van de mensen die het moeten doen. Het verhogen van hun niveau rekent de vSKBN daarom tot haar kerntaken. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en landelijke dagen georganiseerd om de medewerkers en betrokkenen van kinderboerderijen met elkaar in contact brengen en van elkaar te laten leren. 

Daarnaast behartigt de vSKBN de belangen van kinderboerderijen bij de overheid en bij (maatschappelijke) organisaties. Via de website en de digitale nieuwsbrief wordt veel kennis aangeboden en doorgegeven. 

Ontstaansgeschiedenis 

Vanaf 2018 heet de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland. Dit is besloten tijdens de algemene ledenvergadering, omdat dit beter de lading dekt. In Nederland heten veel locaties ook stadsboerderij. De afkorting blijft hiermee hetzelfde. Voorheen heette de vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) en is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen de SKBN en VMK. In 1988 werd de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) opgericht. De Stadswerk Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen (VMK) was actief sinds 2003 en richtte zich met name op de medewerkers van kinderboerderijen. Samen vormen zij nu dé brancheorganisatie voor kinderboerderijen, maar ook van de kinderboerderijen.  

Bestuur
De bestuursleden en hun contactgegevens zijn te vinden op deze pagina.

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig. 

Contactgegevens Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Slijperijhof 40
4902 DJ Oosterhout

Fiscaal nummer: 851854928

Downloads:

Beleidsplan Vereniging Stads- en Kinderboerderijen NederlandJaarrekening Vereniging Stads- en Kinderboerderijen NederlandToelichting op de jaarrekening

Statuten Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland


Huishoudelijk reglement Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland

 

 

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen