FacebookTwitterFeed


Procedure Keurmerk Kinderboerderijen

Het traject van de voorbereiding tot het daadwerkelijk behalen (en behouden) van het Keurmerk Kinderboerderijen bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Voorbereiding door de kinderboerderij

U zorgt ervoor dat alle zaken op de kinderboerderij vooraf in orde zijn. Met behulp van het formulier ‘nulmeting keurmerk’ kunt u eenvoudig vaststellen welke criteria voor uw kinderboerderij relevant zijn en hoe u ervoor staat. Vervolgens kunt u met behulp van de toelichting in het handboek en de bijlagen en formulieren aan de slag. 

Downloads

Extra downloads en hulpmiddelen voor leden vSKBN
Als u ingelogd bent, kunt u deze bestanden downloaden

Verklaring werkgever

Als de kinderboerderij onderdeel is van een grotere organisatie, bijvoorbeeld van een (zorg)instelling of gemeente, dan kunnen bepaalde onderdelen uit het keurmerk organisatiebreed geregeld zijn. In dit geval kunt u volstaan met een ondertekende verklaring van de werkgever/verantwoordelijke. Hiermee wordt verklaard dat dit criterium voldoet aan de vereisten van het keurmerk. Indien dit van toepassing is voor een criterium, wordt dit erbij vermeld.

Stap 2: Pre-audit (optioneel)

De pre-audit is geen verplicht onderdeel voor het behalen van het keurmerk. Het is een hulpmiddel om uw kinderboerderij klaar te maken voor het keurmerk. De pre-audit vindt plaats voorafgaande aan de toetsing. Tijdens dit bezoek zal een medewerker van de vSKBN samen met u nagaan in hoeverre de kinderboerderij klaar is voor het Keurmerk Kinderboerderijen. De pre-audit wordt uitgevoerd aan de hand van de checklist Keurmerk Kinderboerderijen en duurt doorgaans twee tot vier uur. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de feitelijke toetsing (het terrein) als aan het gevraagde papierwerk. U kunt hierbij ook (praktische) vragen stellen waar u tijdens de voorbereiding tegenaan bent gelopen.

Bent u klaar voor de pre-audit? Dan:

 • Meld u zich via de website van de vSKBN aan voor de pre-audit (zie aanmeldformulier). 
 • Na aanmelding voor de toetsingsprocedure, maakt de vSKBN met u een afspraak voor een pre-audit.
 • Na het afleggen van de pre-audit ontvangt u een verslag. Als er uit de pre-audit naar voren komt dat criteria nog niet in orde zijn, dan ontvangt de kinderboerderij hierover een advies. Eventuele aandachtspunten die tijdens de pre-audit naar voren zijn gekomen, dienen voor de toetsing opgelost te zijn.
 • Binnen 3 tot uiterlijk 6 maanden na de pre-audit moet de kinderboerderij zich aanmelden voor de toetsing.

Als u ervoor kiest om geen pre-audit uit te laten voeren, is het belangrijk dat de kinderboerderij en de papieren voor de toetsing in orde zijn. Als onverhoopt blijkt dat bepaalde zaken niet op orde zijn tijdens de toetsing, dan krijgt de kinderboerderij (doorgaans) de gelegenheid om dit in orde te maken en terug te koppelen aan de vSKBN. Hiervoor staat een termijn van maximaal 3 maanden. Lukt het niet om de aanpassingen binnen deze termijn te verwezenlijken, wordt de kinderboerderij afgekeurd en worden de toetsingskosten volledig doorberekend. 

Stap 3: De toetsing

Als de kinderboerderij op orde is en klaar voor de toetsing, kan de kinderboerderij zich hier schriftelijk voor aanmelden. Dit kan met het aanmeldformulier voor de toetsingsprocedure op de website. Na aanmelding door de kinderboerderij geeft de vSKBN de gegevens door aan de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Vervolgens maakt de GD een afspraak met de contactpersoon van de kinderboerderij voor de toetsing (binnen 4 tot 6 weken).

Bij de toetsing zal de GD aan de hand van de checklist de toetsing uitvoeren op uw kinderboerderij. Hierbij wordt begonnen met het ‘papierwerk’ waarna de feitelijke toetsing (terrein, dieren, verblijven etc.) volgt. Zorg er dus voor dat u alle benodigde papieren en eventueel de 'verklaring werkgever' bij de hand heeft. De toetsing zal ongeveer twee tot vier uur kosten.

Na de toetsing
De resultaten van de toetsing worden binnen twee weken door de GD teruggekoppeld aan de vSKBN. Als de kinderboerderij voldoet aan alle criteria dan tekent de vSKBN voor goedkeuring en registreert de kinderboerderij. Als onverhoopt blijkt dat bepaalde zaken niet op orde te zijn tijdens de toetsing, dan krijgt de kinderboerderij (doorgaans) de gelegenheid om dit in orde maken en terug te koppelen aan de vSKBN. Na toetsing moet kinderboerderij binnen 3 maanden alles op orde hebben, anders wordt de kinderboerderij afgekeurd. Indien deze aanpassingen uitsluitend door de toetser op de locatie te controleren zijn, worden deze kosten voor het bezoek doorberekend middels een uurtarief.

Stap 4: Registratie

 • De kinderboerderij wordt ingeschreven in het register van keurmerkhouders.
 • De kinderboerderij ontvangt (per post) van de vSKBN het gevelbord en het ondertekende certificaat.
 • De kinderboerderij ontvangt digitaal communicatiemiddelen (het logo, een persbericht en achtergrondinformatie over het keurmerk)
 • De vSKBN vermeldt o.a. op de website dat de kinderboerderij het Keurmerk heeft behaald.

Het Keurmerk behaald, en dan?

Wijzigingen in bedrijfsvoering van de kinderboerderij
Na behalen van het keurmerk moet een kinderboerderij grote wijzigingen in de bedrijfsvoering doorgeven aan de vSKBN, indien deze van invloed kunnen zijn op de geldigheid van het keurmerk.

Bijhouden wijzigingen in het Keurmerk 
Na het behalen van het Keurmerk kunnen er wijzigingen optreden, bijvoorbeeld door aanpassing van de wet- en regelgeving. De kinderboerderij dient deze wijzigingen zelf door te voeren.

De vSKBN zal wijzigingen communiceren aan de kinderboerderijen en dit aanpassen in de keurmerkcriteria. Wijzigingen worden gecommuniceerd via de digitale nieuwsbrief, de website van de vSKBN en in het Vakblad Kinderboerderijen.

Tussentijdse toets
De kinderboerderij moet ervoor zorgen dat ze, ook na het behalen van de toetsing, blijft voldoen aan de gestelde eisen. De vSKBN kan na het behalen van het keurmerk tussentijds een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Dit kan (onaangekondigd) op eigen initiatief of naar aanleiding van aanwijzingen dat er iets niet in orde is. De kinderboerderij zal binnen een vastgestelde termijn de mogelijkheid krijgen om zaken op orde te brengen. Mocht dit niet lukken, dan kan dit consequenties hebben voor het behoud van het keurmerk.

Geldigheid Keurmerk Kinderboerderijen
Het Keurmerk is drie jaar geldig. Na drie jaar zal er een hertoets plaatsvinden door een onafhankelijke instantie. Dit is te vergelijken met de toetsing. De kinderboerderij ontvangt hierover tijdig bericht van de vSKBN.

Procedure hertoetsing

Een kinderboerderij die het Keurmerk Kinderboerderijen heeft behaald, moet zich na drie jaar laten hertoetsen om het Keurmerk geldig te houden. De hertoetsing gebeurt aan de hand van de criteria van de huidige versie van het Keurmerk Kinderboerderijen. De meest actuele versie is te vinden op de website van de vSKBN. Doorgaans is hier vanaf begin maart de nieuwe versie van dat jaar te vinden.


Voorwaarden Keurmerk Kinderboerderijen

 • Het Keurmerk Kinderboerderijen wordt beheerd door de Stichting Landelijk Bureau Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland.
 • Het reglement van het Keurmerk Kinderboerderijen is gedeponeerd bij het merkenbureau.
 • Organisaties dienen lid te zijn van de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland om zich te laten toetsen of hertoetsen voor het Keurmerk Kinderboerderijen.
 • Organisaties dienen lid te zijn van de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland om het Keurmerk Kinderboerderijen te mogen voeren.
© 2018 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen